din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1653 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

  Publicat: 08 Jan 2019       12980 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Publicata in Monitorul Partea I nr. 13 din 07.01.2019

Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
orice set structurat de date cu caracter personal
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Procedura de consultare prevede ca Parlamentul European sa isi exprime pozitia asupra unei propuneri inaintate de Comisie.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,

b) acordarea de asistenta internationala reciproca in asigurarea respectarii legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv prin notificari, transferul reclamatiilor, asistenta in anchete si schimb de informatii, sub rezerva unor garantii adecvate pentru protectia datelor cu caracter personal si a altor drepturi si libertati fundamentale;
c) implicarea partilor interesate relevante in discutiile si activitatile care au ca scop consolidarea cooperarii internationale in vederea asigurarii respectarii legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
d) promovarea schimburilor de legislatie si practici in materie de protectie a datelor cu caracter personal si a documentarii cu privire la acestea, inclusiv in ceea ce priveste eventualele conflicte de jurisdictie cu tarile terte.

Articolul 49. - (1) Pentru realizarea activitatilor de cercetare si combatere a infractiunilor, sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care operatorii le detin, pentru scopuri diferite, pot fi interoperabilizate.
(2) In scopul prevazut la alin. (1), interoperabilizarea sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal sau a mijloacelor automate de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate realiza si cu sistemele de evidenta ori cu mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal detinute de alti operatori, autoritati si institutii publice nationale.
(3) Interoperabilizarile prevazute la alin. (1) si (2) sunt posibile numai cu consultarea prealabila a autoritatii de supraveghere .
(4) In scopul prevazut la alin. (1), interoperabilizarea sistemelor de evidenta a datelor cu caracter personal sau a mijloacelor automate de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate realiza si cu sistemele de evidenta sau cu mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal detinute de alti operatori, entitati de drept privat.
(5) Interoperabilizarile prevazute la alin. (4) sunt permise numai in scopul efectuarii urmaririi penale, in baza unei ordonante emise de procurorul competent sa efectueze ori sa supravegheze urmarirea penala intr-un caz determinat, ori, in cazul judecarii unei infractiuni, de completul de judecata investit cu solutionarea cauzei.
(6) Accesul direct sau printr-un serviciu de comunicatii electronice la un sistem de evidenta a datelor cu caracter personal care face obiectul interoperabilizarii, potrivit alin. (1), este permis numai in conditiile legii si cu respectarea prevederilor art. 1.

Articolul 50. - (1) In cazul activitatilor de prevenire a infractiunilor, de mentinere si de asigurare a ordinii si sigurantei publice, sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi interoperabilizate cu:
a) Registrul national de evidenta a persoanelor;
b) Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple;
c) Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate.
(2) In cazul activitatilor prevazute la alin. (1), sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le detin operatorii, pentru scopuri similare ori corelate, pot fi interoperabilizate.
(3) Interoperabilizarile prevazute la alin. (1) si (2) se aduc la cunostinta autoritatii de supraveghere .
(4) In cazul activitatilor prevazute la alin. (1) se pot interoperabiliza sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le detin pentru scopuri diferite, numai cu acordul prealabil al autoritatii de supraveghere .

Articolul 51. - (1) Supravegherea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi, in scopul protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea si in vederea facilitarii liberei circulatii a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene, se realizeaza de catre autoritatea de supraveghere .
(2) Autoritatea de supraveghere coopereaza cu autoritati similare din alte state membre, precum si cu Comisia, in conformitate cu art. 56.

Articolul 52. - (1) Autoritatea de supraveghere monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care intra sub incidenta prezentei legi.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), autoritatea de supraveghere nu este competenta sa supravegheze operatiunile de prelucrare ale instantelor atunci cand acestea actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare.
(3) In acest scop, autoritatea de supraveghere indeplineste sarcinile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. b), c) si t) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum si urmatoarele:
a) promoveaza actiuni de constientizare in randurile operatorilor si ale persoanelor imputernicite de acestia cu privire la obligatiile care le revin in temeiul prezentei legi;
b) furnizeaza informatii, la cerere, oricarei persoane vizate in legatura cu exercitarea drepturilor sale in temeiul prezentei legi si, daca este cazul, coopereaza cu autoritatile de supraveghere din alte state membre in acest scop;
c) primeste plangerile depuse de o persoana vizata sau de un organism, o organizatie sau o asociatie, in conformitate cu art. 55 sau 57, investigheaza intr-o masura adecvata obiectul plangerii si informeaza persoana care a depus plangerea cu privire la evolutia si rezultatul investigatiei, intr-un termen rezonabil, in special daca este necesara efectuarea unei investigatii mai amanuntite sau coordonarea cu o alta autoritate de supraveghere;
d) verifica legalitatea prelucrarii in conformitate cu art. 20 si informeaza persoana vizata, intr-un termen rezonabil, cu privire la rezultatul verificarii in temeiul art. 20 alin. (3) sau cu privire la motivele pentru care nu a avut loc verificarea;
e) coopereaza, inclusiv prin schimb de informatii, cu alte autoritati de supraveghere si isi ofera reciproc asistenta pentru a asigura consecventa aplicarii si respectarii prezentei legi;
f) desfasoara investigatii privind aplicarea prezentei legi, inclusiv pe baza unor informatii primite de la o alta autoritate de supraveghere sau autoritate publica;
g) monitorizeaza evolutiile relevante, in masura in care acestea au impact asupra protectiei datelor cu caracter personal, in special evolutia tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor;
h) ofera consiliere cu privire la operatiunile de prelucrare mentionate la art. 33 si 34.

Articolul 53. - (1) In exercitarea competentelor de investigare, autoritatea de supraveghere are acces la toate datele cu caracter personal prelucrate de operator si persoana imputernicita de operator, precum si la toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale.
(2) Autoritatii de supraveghere ii revin urmatoarele competente:
a) de a emite avertizari in atentia unui operator sau a unei persoane imputernicite de operator cu privire la probabilitatea ca operatiunile de prelucrare vizate sa incalce prevederile prezentei legi;
b) de a dispune operatorului sau persoanei imputernicite de catre operator sa asigure conformitatea operatiunilor de prelucrare cu prevederile prezentei legi, specificand, dupa caz, modalitatea si termenul-limita pentru aceasta, in special dispunand rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii acestora, in conformitate cu art. 18;
c) de a dispune limitarea temporara sau definitiva ori interdictia prelucrarilor.
(3) Autoritatea de supraveghere ofera consiliere operatorului in conformitate cu procedura de consultare prealabila mentionata la art. 33 si 34 si emite avize, din proprie initiativa sau la cerere, Parlamentului, Guvernului sau altor institutii si organisme, precum si publicului, cu privire la orice aspect legat de protectia datelor cu caracter personal.

Articolul 54. - Autoritatile competente instituie mecanisme eficiente de incurajare a denuntarii confidentiale a cazurilor de incalcare a prezentei directive.

Articolul 55. - Autoritatea de supraveghere intocmeste un raport anual cu privire la activitatile sale, care poate include o lista a cazurilor de incalcare notificate si natura sanctiunilor aplicate. Rapoartele se transmit Parlamentului si Guvernului. Rapoartele se pun la dispozitia publicului, a Comisiei si a Comitetului European pentru Protectia Datelor.

Articolul 56. - (1) Autoritatea de supraveghere coopereaza cu institutii similare din strainatate si asigura reprezentarea in cadrul Comitetului European pentru Protectia Datelor.
(2) Dispozitiile Legii nr. 102/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cooperarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu institutii similare din strainatate, sunt aplicabile in mod corespunzator.

Articolul 57. - (1) In cazul in care persoana vizata considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca dispozitiile prezentei legi, are dreptul de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere .
(2) Dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor sunt aplicabile in mod corespunzator.
Afişează Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GDPR    Legea 102/2005    Protectia datelor    Legea 363/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP