din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1269 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

  Publicat: 08 Jan 2019       12805 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Publicata in Monitorul Partea I nr. 13 din 07.01.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

(6) Dispozitiile prezentului articol, precum si cele ale art. 44-48 se aplica pentru a se asigura ca nivelul de protectie a persoanelor fizice garantat prin prezenta lege nu este subminat.

Articolul 44. -
(1) Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala este intotdeauna posibil, in conditiile art. 43 alin. (1) lit. d), atunci cand Comisia Europeana a decis ca statul tert, un teritoriu ori una sau mai multe diviziuni administrativ-teritoriale determinate din acel stat tert sau organizatia internationala in cauza asigura un nivel de protectie adecvat.
(2) Transferurile realizate in conditiile alin. (1) nu necesita autorizari speciale.
(3) Autoritatile competente au obligatia, in situatia transferurilor prevazute la alin. (1), sa monitorizeze si sa respecte intocmai dispozitiile actelor de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana .
(4) Decizia Comisiei Europene de abrogare, modificare sau suspendare a unei decizii de adecvare nu aduce atingere transferurilor de date cu caracter personal catre tara terta, catre teritoriul sau catre unul sau mai multe sectoare determinate din acea tara terta sau catre organizatia internationala in cauza in conformitate cu art. 37 si 38.
(5) Autoritatile competente romane au obligatia monitorizarii listei statelor terte, a teritoriilor si diviziunilor administrativ- teritoriale determinate din statele terte si a organizatiilor internationale in cazul carora Comisia Europeana a decis ca nivelul de protectie adecvat este asigurat sau nu mai este asigurat, prin consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene si a site-ului web al Comisiei Europene.

Articolul 45. - (1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 43 alin. (1) lit. d), in absenta unei decizii adoptate de Comisia Europeana, transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala poate avea loc atunci cand:
a) au fost stabilite garantii adecvate in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal printr-un act cu caracter juridic obligatoriu; sau
b) operatorul a evaluat toate circumstantele aferente transferului de date cu caracter personal si a concluzionat ca exista garantii adecvate in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
(2) In scopul indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b), operatorul trebuie sa tina cont cel putin de urmatoarele:
a) situatia generala privind respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
b) legislatia relevanta, atat generala, cat si sectoriala, inclusiv privind ordinea si siguranta publica, apararea, securitatea nationala si dreptul penal, precum si punerea in aplicare a acestei legislatii;
c) accesul autoritatilor publice la datele cu caracter personal;
d) legislatia privind protectia datelor cu caracter personal;
e) masurile privind asigurarea securitatii datelor cu caracter personal;
f) legislatia privind transferul ulterior de date cu caracter personal catre o alta tara terta sau organizatie internationala;
g) drepturile efective si opozabile ale persoanelor vizate si reparatii efective pe cale administrativa si judiciara pentru persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt transferate.
(3) Operatorul informeaza autoritatea de supraveghere cu privire la transferurile realizate in conditiile alin. (1) lit. b).
(4) Operatorul are obligatia sa tina evidenta transferurilor realizate in conditiile alin. (1) lit. b), precizand cel putin urmatoarele:
a) data si ora transferului;
b) informatii cu privire la autoritatea competenta destinatara;
c) informatii cu privire la justificarea transferului;
d) datele cu caracter personal transferate.
(5) Documentatia prevazuta la alin. (4) se pastreaza pentru o perioada de 10 ani si, la cerere, se pune la dispozitia autoritatii de supraveghere .

Articolul 46. - (1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 45 alin. (1) si in cazul in care nu pot fi indeplinite conditiile prevazute la art. 44, un transfer sau o categorie de transferuri de date cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala poate avea loc numai in conditiile in care transferul este necesar pentru atingerea unuia dintre urmatoarele scopuri:
a) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane, cum ar fi prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii acestora;
b) protejarea intereselor legitime ale persoanei vizate, in cazul in care exista o dispozitie legala expresa in acest sens;
c) prevenirea unei amenintari imediate si grave la adresa ordinii si sigurantei publice a unui stat membru sau a unei tari terte;
d) in cazuri individuale in scopurile stabilite la art. 1;
e) intr-un caz individual pentru descoperirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta privind scopurile stabilite la art. 1.
(2) Se interzice transferul datelor cu caracter personal in conditiile alin. (1) lit. d) si e) in cazul in care in urma evaluarilor realizate de autoritatea competenta romana care transfera datele cu caracter personal se stabileste ca drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate prevaleaza asupra interesului public.
(3) In situatia transferurilor realizate in conditiile alin. (1), dispozitiile art. 45 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 47. - (1) In cazuri individuale specifice, daca sunt indeplinite toate conditiile referitoare la transferul de date cu caracter personal prevazute de prezenta lege, operatorul poate transfera date cu caracter personal catre destinatari din state terte care nu sunt autoritati competente in intelesul prezentei legi, numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) transferul este strict necesar pentru exercitarea unei atributii prevazute de lege in sarcina autoritatii competente romane, in scopul indeplinirii activitatilor prevazute la art. 1;
b) autoritatea competenta romana stabileste ca niciunul dintre drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate in cauza nu prevaleaza in fata interesului public care impune transferul in cazul respectiv;
c) din evaluarile realizate de catre autoritatea competenta romana rezulta ca transferul catre o autoritate din tara terta, care este competenta in scopul indeplinirii activitatilor prevazute la art. 1, este ineficient sau necorespunzator, in special din cauza ca transferul nu poate fi realizat in timp util;
d) autoritatea din tara terta, care este competenta in scopul indeplinirii activitatilor prevazute la art. 1, este informata fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care aceasta masura este ineficienta sau necorespunzatoare;
e) autoritatea competenta romana informeaza destinatarul cu privire la scopul sau scopurile determinate exclusive in care aceasta din urma poate sa prelucreze datele cu caracter personal, cu conditia ca o astfel de prelucrare sa fie necesara.
(2) Transferul in conditiile alin. (1) este posibil numai daca destinatarul se angajeaza in scris sa nu prelucreze datele cu caracter personal in alt scop decat cel pentru care au fost transmise, circumscris indeplinirii scopurilor prevazute la art. 1.
(3) Dispozitiile alin. (1) nu afecteaza transferurile de date cu caracter personal stabilite prin tratate incheiate in domeniul cooperarii judiciare in materie penala sau al cooperarii politienesti internationale.
(4) Autoritatea competenta romana informeaza periodic, cel putin o data pe an, autoritatea de supraveghere cu privire la transferurile efectuate in temeiul prezentului articol .
(5) In situatia transferurilor realizate in conditiile alin. (1), dispozitiile art. 43 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 48. - In ceea ce priveste tarile terte si organizatiile internationale, autoritatile competente dispun masuri corespunzatoare pentru:
a) elaborarea de mecanisme de cooperare internationala pentru a facilita asigurarea efectiva a respectarii legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
Afişează Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GDPR    Legea 102/2005    Protectia datelor    Legea 363/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP