din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3154 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Procedura privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei

Procedura privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei

  Publicat: 16 Apr 2019       2574 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 285 din 15.04.2019 si aprobata prin Ordinul ANAF nr. 942/2019.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Procedura de cesiune a creantelor bugetare se aplica debitorilor aflati in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor acte normative in baza carora s-a declansat procedura insolventei.
(2) Procedura de cesiune a creantelor bugetare poate fi initiata de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a inscris in tabelul definitiv de creante cu creante bugetare, denumit in continuare organ fiscal.

Articolul 2
Fac obiectul cesiunii creantele bugetare inscrise de organul fiscal in tabelul definitiv de creante, ramase nestinse la data incheierii contractului de cesiune .

Articolul 3
(1) Cesiunea creantelor bugetare poate avea loc numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) pretul cesiunii este cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, asigurandu-se recuperarea integrala a creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante;
b) plata pretului cesiunii si recuperarea creantelor bugetare se realizeaza intr-o perioada de maximum 3 ani de la data incheierii contractului de cesiune;
c) cesionarul justifica un interes public in vederea cesionarii creantei;
d) constituirea de garantii, cu exceptia situatiei in care plata se efectueaza integral pana la data incheierii contractului de cesiune .
(2) Prin justificarea unui interes public se poate intelege:
a) justificarea necesitatii cesiunii creantei in vederea mentinerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/contractat de o autoritate sau institutie publica sa presteze un serviciu public si care se afla sub supravegherea si controlul unei autoritati sau institutii publice;
b) justificarea necesitatii cesiunii creantei ca fiind de interes public, in vederea rezolvarii oricaror probleme, fapte sau evenimente locale ori nationale cu semnificatie pentru viata comunitatii;
c) orice alte justificari din partea cesionarului, relevante in dovedirea interesului public privind cesiunea creantei.
Articolul 4
Competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune a creantelor bugetare datorate de contribuabili apartine comisiei constituite potrivit art. 7.

CAPITOLUL II
Procedura privind demararea selectiei cesionarului

Articolul 5
(1) Procedura privind demararea selectiei cesionarului se realizeaza de catre organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunt privind invitatia de participare la procedura competitiva organizata in vederea cesiunii creantelor bugetare, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin .
(2) Pentru publicarea anuntului, organul fiscal intocmeste un Referat justificativ privind demararea procedurii de cesiune a creantelor bugetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin .
(3) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet potrivit alin. (1). Modelul ofertei este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin .

Articolul 6
(1) Oferta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea si codul de identificare fiscala, precum si cuantumul creantelor bugetare cu care organul fiscal s-a inscris in tabelul definitiv de creante;
c) pretul cesiunii (in lei), care nu poate fi mai mic decat cuantumul creantelor bugetare cu care organul fiscal s-a inscris in tabelul definitiv de creanta, mentionat in anuntul prevazut la art. 5 alin. (1), termenul de plata (zi/luna/an) pana la care se face plata si precizarea daca plata se face integral sau in rate, cu mentionarea numarului ratelor, fara a putea depasi 3 ani de la data incheierii contractului;
d) mentiuni referitoare la tipul de garantie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, in cazul in care plata pretului cesiunii nu se face integral pana la data incheierii contractului de cesiune;
e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creantei;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in cazul in care oferta se depune de catre o persoana fizica;
g) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe cesionar, dupa caz;
h) data si semnatura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului cesionarului.
(2) Ofertele se depun sau se trimit prin posta la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 5 alin. (3), in plic inchis, pe care vor fi inscrise urmatoarele: "Pentru Comisia de selectie a cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare aflate in sarcina debitorului . . . . . . . . . .", precum si numele si prenumele/denumirea ofertantului.
(3) Plicurile cu ofertele inregistrate la organul fiscal nu se desigileaza la registratura organului fiscal, urmand a se deschide de catre comisia constituita potrivit art. 7.

CAPITOLUL III
Componenta si functionarea comisiei de selectie a cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare

Articolul 7
(1) Comisia de selectie a cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare, denumita in continuare comisia, este formata din 3 membri, respectiv:
a) director general adjunct - administrarea veniturilor statului al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/sef administratie adjunct - colectarea creantelor al administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/sef administratie adjunct - colectarea creantelor al Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii, constituita la nivelul municipiului Bucuresti, dupa caz, sau inlocuitorul de drept al acestuia, care va indeplini si calitatea de presedinte al comisiei;
b) seful serviciului/biroului juridic al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucuresti sau inlocuitorul de drept al acestuia, dupa caz;
c) seful serviciului executare silita al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucuresti sau inlocuitorul de drept al acestuia, dupa caz.
(2) Secretariatul comisiei este asigurat de catre un functionar public din cadrul serviciului/biroului juridic ori inlocuitorul acestuia, desemnat de catre conducatorul organului fiscal.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se intruneste in vederea deschiderii acestora.
(4) La analiza ofertelor, dupa verificarea conditiei privind justificarea cesionarului pentru interesul public in vederea cesionarii creantelor, comisia realizeaza selectia ofertelor in urmatoarea ordine:
a) oferta care are termenul de plata a pretului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai tarziu de 3 ani de la incheierea contractului de cesiune, si pretul cesiunii sa fie cel putin valoarea creantelor bugetare cu care organul fiscal s-a inscris in tabelul definitiv de creanta;
b) oferta care are pretul cesiunii cel mai mare;

Afişează Procedura privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANAF    Insolventa    Debitor    Garantie    Cesiune de creanta    Organ fiscal    Ordinul 942/2019    Creante bugetare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Aplicarea sanctiunii disciplinare dupa incetarea raportului de munca. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 251/2020Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.