din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4438 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

  Publicat: 13 May 2019       4354 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 13.05.2019 si aprobat prin Ordinul Consiliului Concurentei 407/2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

Introducere
Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 21/1996, si a celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014.
Contraventiile prevazute de Legea nr. 21/1996 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta .
Contraventiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite, respectiv inspectorii de concurenta .

CAPITOLUL I
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 de catre inspectorii de concurenta

Articolul 1
(1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996.
(2) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 45 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (2) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

Articolul 2
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor revin inspectorilor de concurenta, care intocmesc in acest sens un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

Articolul 3
(1) Procesul-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiilor va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de inspectorii de concurenta si de reprezentantul legal al contravenientului si se inregistreaza la sediul contravenientului si in registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurentei.
(3) In momentul incheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenta sunt obligati sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare. Eventualele obiectii vor fi consemnate la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
(4) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, inspectorii de concurenta vor face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor .
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenta .
(6) In lipsa unui martor, inspectorii de concurenta vor preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

Articolul 4
(1) Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza contravenientului, iar daca acesta nu este prezent sau, desi este prezent, refuza ori nu poate sa primeasca procesul-verbal, acesta i se va comunica in termen de cel mult doua luni de la data incheierii lui.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei constituie titlu de creanta si instiintare de plata .
(3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

CAPITOLUL II
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre comisiile Consiliului Concurentei

Articolul 5
(1) Comisiile Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 si 59 din acelasi act normativ.
(2) Comisiile din cadrul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) - c) din Legea nr. 21/1996 in caz de delegare a atributiilor Plenului catre o astfel de comisie, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din. acelasi act normativ.
(3) Comisiile Consiliului Concurentei sunt desemnate, pentru fiecare caz in parte, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre comisiile Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.

Articolul 6
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996, precum si in situatia aplicarii art. 58 si 59 din acelasi act normativ, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare a faptuitorului si punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, dupa caz.

Articolul 7
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat comisiei careia i-au fost delegate atributii, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept si propunerea de sanctionare. Vor fi transmise comisiei si eventualele observatii formulate de partile investigate, putand fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 21/1996.
(2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.
(3) In situatia in care Comisia va hotari asupra posibilei aplicari a dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 in cazul analizat, va face o mentiune expresa in decizia sa, iar in cazul neindeplinirii masurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 10 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenta de amenda ce trebuie achitata de contravenient.

Articolul 8
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al autoritatii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.
(3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 21/1996.

Articolul 9
(1) In situatia aplicarii prevederilor art. 54 alin. (2) sau ale art. 59 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii si punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa.
(2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii incidentei art. 54 alin. (2) sau art. 59 din Legea nr. 21/1996 se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzilor cominatorii si data de la care acestea incep sa curga.
(3) La incetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau in cazul in care fapta nu inceteaza, dar se apreciaza ca nu mai este necesara mentinerea acestei masuri, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si propunerea de incetare a aplicarii amenzilor cominatorii.
(4) Comisia va analiza situatia si va emite o decizie prin care va constata incetarea aplicarii amenzilor cominatorii si care va contine numarul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de intarziere, precum si cuantumul total al acestora.

Afişează Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Concurentei    Regulament    Sanctiuni    Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor    Ordinul 407/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati