din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2193 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, din 11.09.2019

Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, din 11.09.2019

  Publicat: 16 Sep 2019       3678 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, din 11.09.2019, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 744 din 12.09.2019 si aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 5140/2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate sau la alte programe de studii din cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau temporara, pentru toate formele de invatamant.

Articolul 2
Calitatea de student, respectiv student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor interne si internationale.

Articolul 3
Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior pentru persoana care dovedeste parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.

Articolul 4
(1) Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv al studentului doctorand, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) existenta unor acorduri interinstitutionale;
b) acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz, de provenienta, respectiv primitoare.
(2) Acordurile interinstitutionale stabilesc conditiile de desfasurare a mobilitatilor intre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilitatii, durata mobilitatii, numarul de mobilitati, domeniul, programul de studiu, finantarea mobilitatii temporare, limba de studiu, conditii de cazare etc.
(3) Acceptul interinstitutional consta in completarea si semnarea cererii-tip de mobilitate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, astfel:
a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la institutia de invatamant superior unde doreste mobilitatea, in vederea obtinerii acceptului;
b) dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicita mobilitate institutiei de invatamant superior unde este inmatriculat;
c) institutia de invatamant superior care accepta mobilitatea semneaza prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de la care pleaca studentul;
d) in cerere sunt trecute si conditiile in care are loc mobilitatea.

Articolul 5
Institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu au obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitate.

CAPITOLUL II
Mobilitatea academica temporara a studentilor

Articolul 6
(1) Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate academica temporara intre doua institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.
(2) Compatibilitatea curriculei in vederea recunoasterii creditelor de studii transferabile se stabileste anterior perioadei de mobilitate, iar recunoasterea creditelor de studii transferabile se realizeaza dupa finalizarea mobilitatii, in conformitate cu acordul interinstitutional si regulamentele institutiilor de invatamant superior implicate, dupa caz.

Articolul 7
(1) Mobilitatea academica temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata in afara acordurilor interinstitutionale de mobilitate academica, la solicitarea studentului care a identificat o posibila universitate primitoare.
(2) Mobilitatea academica temporara pe cont propriu se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3); compatibilitatea curriculei in vederea recunoasterii creditelor de studii transferabile se stabileste anterior perioadei de mobilitate, iar recunoasterea creditelor de studii transferabile se realizeaza dupa finalizarea mobilitatii, in conformitate cu regulamentele institutiilor de invatamant superior implicate, dupa caz.

Articolul 8
Mobilitatea academica temporara, pe locuri bugetate sau cu taxa, se poate realiza dupa finalizarea primului an de studii.

Articolul 9
Mobilitatea academica internationala temporara prin programe internationale se realizeaza in conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe .

CAPITOLUL III
Mobilitatea academica definitiva a studentilor

Articolul 10
(1) Mobilitatea academica definitiva se poate efectua atat de catre studentii finantati de la bugetul de stat, cat si de catre studentii cu taxa, cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de scolarizare si finantarea invatamantului superior si cu acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu implicate si in conformitate cu regulamentele proprii privind activitatea profesionala a studentilor.
(2) Mobilitatea academica definitiva se poate realiza si in cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior.

Articolul 11
(1) Pentru studiile universitare de licenta si studiile universitare de master, mobilitatea academica definitiva se poate realiza numai la inceput de semestru, dupa primul semestru si pana la sfarsitul penultimului semestru, intre programe de studii cu acelasi numar total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeasi ramura de stiinta.
(2) Pentru studiile universitare de doctorat, mobilitatea academica definitiva se poate efectua in cadrul aceluiasi domeniu de doctorat, intre scoli doctorale acreditate, dupa finalizarea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate, cu respectarea prevederilor Codului de studii universitare de doctorat.
(3) Mobilitatea academica definitiva a studentilor doctoranzi se poate efectua si in cadrul aceleiasi scoli doctorale pentru situatii temeinic justificate privind conducatorii de doctorat (pensionare, deces etc.).

Articolul 12
(1) Inmatricularea se face cu respectarea prevederilor din regulamentul activitatii profesionale a studentilor privind recunoasterea si echivalarea creditelor de studiu transferabile si a conditiilor de promovare a anilor de studii.
(2) Inmatricularea se realizeaza in conformitate cu cerintele legale privind inscrierea modificarilor in registrul matricol unic.

Articolul 13
In cazul mobilitatii academice definitive, diploma se emite absolventului de catre institutia de invatamant superior care organizeaza examenul de finalizare a studiilor.

Articolul 14
Mobilitatea academica interna definitiva se face pe principiul "subventiile urmeaza studentul".

Articolul 15

Afişează Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, din 11.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Mobilitate academica    Studenti    Metodologie    Ordinul 5140/2019    Ministerul Educatiei Nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Muhammad si Muhammad impotriva Romaniei. garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Acordare cheltuieli de spitalizare
Pronuntaţă de: Judecatoria Tulcea - Sentinta civila nr. 3502 din data 11.11.2011Articole Juridice

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim