din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4942 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019

Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019

  Publicat: 18 Sep 2019       4305 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 758 din 18.09.2019.

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Institutul National al Patrimoniului, denumit in continuare INP, acorda finantari din sumele colectate ca urmare a aplicarii timbrului monumentelor istorice, pentru urmatoarele domenii:
a) elaborarea de reglementari tehnico-economice, de norme si metodologii privind elaborarea de documentatii specifice, executarea de lucrari pentru protejarea monumentelor istorice;
b) amenajarea in vederea pregatirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuita, precum si pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.
(2) Finantarile se pot acorda pentru proiecte care au ca scop protejarea si promovarea monumentelor istorice, in cadrul urmatoarelor subprograme:
a) Subprogramul de cercetare aplicata, studii si investigatii pentru restaurarea monumentelor istorice;
b) Subprogramul de reparatii curente si intretinere;
c) Subprogramul interventii de urgenta - ante- si postdezastru;
d) Subprogramul de punere in valoare - interpretare si prezentare - a monumentelor istorice;
e) Subprogramul actiuni tematice;
f) Subprogramul de restaurare;
g) Subprogramul de elaborare a documentatiei tehnice pentru interventii asupra monumentelor istorice;
h) Subprogramul educatie si formare .
(3) Finantarile se pot acorda in urma unei sesiuni de selectie de proiecte. Finantarile se pot acorda si pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse intr-un program distinct, anexa la bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, conform legii.

Articolul 2
(1) Alocarea fondurilor obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinatiile prevazute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste anual de catre Consiliul de administratie al INP, cu respectarea strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, si a programelor Uniunii Europene in domeniul patrimoniului cultural.
(2) Finantarea activitatilor si lucrarilor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin acordarea de catre INP de finantari pentru proiecte, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(3) Numarul de sesiuni de selectie de proiecte, prioritatile anuale, limitele minime si maxime ale finantarilor alocate pentru fiecare domeniu si pentru fiecare subprogram dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), precum si fisele de evaluare cuprinzand criteriile si punctajele pentru fiecare subprogram se aproba prin decizie a managerului INP, cu consultarea prealabila a Consiliului de administratie al INP, si se publica pe pagina de internet a INP cu cel putin 30 de zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea proiectelor.

Articolul 3
Finantarea se acorda numai in conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii, in numerar, intr-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totala a finantarii solicitate.

CAPITOLUL II
Organizarea procesului de selectie a proiectelor

Articolul 4
(1) Fiecare sesiune de selectie de proiecte se organizeaza si se anunta public de catre secretariatul INP, in termen de 30 de zile de la aprobarea filei de buget anuale de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, cuprinzand sumele cu aceasta destinatie.
(2) Continutul anuntului public privind selectiile de proiecte este aprobat prin decizie a managerului INP si cuprinde informatii cu privire la:
a) cuantumul total al finantarii pentru respectiva sesiune de finantare;
b) tipurile de proiecte ce vor fi finantate in sesiunea respectiva, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare tip de proiecte;
c) termenul-limita pentru depunerea/transmiterea proiectelor;
d) conditiile de participare, inclusiv suma maxima a finantarii/proiect;
e) fisele de evaluare cuprinzand criteriile si punctajele pentru fiecare subprogram, precum si alte informatii privind depunerea documentatiei de solicitare a finantarii.

Articolul 5
Selectia de proiecte se organizeaza in aplicarea si cu respectarea urmatoarelor principii:
a) principiul promovarii competitivitatii si a unui sistem concurential deschis: acordarea finantarilor se face prin selectia nediscriminatorie a proiectelor;
b) principiul incurajarii initiativei private in domeniul protejarii patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egala vor avea prioritate cele initiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
c) principiul primordialitatii valorii artistice si istorice: in procesul de selectie se tine seama de semnificatia artistica si istorica a monumentelor istorice;
d) principiul incurajarii parteneriatelor, colaborarilor la nivel local, regional, national si international: solicitantii de finantari sunt incurajati sa realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
e) principiul publicitatii si transparentei: informatiile referitoare la finantarile acordate de INP sunt aduse la cunostinta publicului;
f) principiul tratamentului egal: toti detinatorii de monumente istorice pot participa la selectiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
g) principiul confidentialitatii: informatiile care conform legii nu pot fi aduse la cunostinta publica nu vor fi comunicate altor persoane decat cele pentru care legislatia in vigoare permite acest lucru;
h) principiul cofinantarii: acordarea finantarilor se face numai daca beneficiarul participa cu o cofinantare;
i) principiul profesionalismului: realizarea actiunilor sau lucrarilor finantate se face cu respectarea celor mai inalte standarde profesionale in domeniul patrimoniului cultural;
j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finantari pentru lucrari de reconstructie, renovare, innoire sau reabilitare;
k) principiul calitatii actiunilor sau lucrarilor: proiectele vor cuprinde masuri clare si detaliate privind asigurarea calitatii lucrarilor prin parametri expliciti si masurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrarilor;
l) principiul necesitatii: nu se finanteaza lucrari care nu sunt strict necesare in raport cu starea monumentului si scenariul de utilizare;
m) principiul participarii: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunitatilor patrimoniale sau se vor baza in intregime pe dimensiunea participativa a comunitatilor in care se afla monumentele istorice;
n) principiul informarii si educarii publicului: toate proiectele vor cuprinde activitati de informare, constientizare si educare a publicului, referitoare la valoarea si semnificatia monumentelor istorice.

CAPITOLUL III

Afişează Procedura privind acordarea de finantari din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monumente istorice    Finantare    Fonduri obtinute din aplicarea timbrelor    Metodologie    Procedura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor �circumstante imprevizibile�
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta � aplicat si coerent � argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016Articole Juridice

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene