din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2666 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6893 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

TITLUL I

Monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementeaza:

a) infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului informatic de monitorizare electronica, denumit in continuare SIME;

b) modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere si modul de actiune in situatia generarii unor alerte;

c) masuri de protectie a datelor din cadrul SIME.

(2) SIME se utilizeaza in scopul monitorizarii electronice, cu ocazia:

a) executarii masurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cautiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) executarii masurii arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) aplicarii ordinului de protectie provizoriu si ordinului de protectie, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata;

d) aplicarii ordinului european de protectie, in cazul in care Romania este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in cadrul procedurilor prevazute la lit. a) si b);

e) supravegherii la distanta, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Monitorizarea electronica realizata in conditiile prezentei legi vizeaza exclusiv dispozitive de supraveghere electronica localizate pe teritoriul Romaniei.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate, potrivit legii, in supravegherea serviciului de probatiune. Monitorizarea electronica in cazul acestor persoane se realizeaza in conditiile prevazute de legea speciala.

ARTICOLUL 2

Definirea unor termeni si expresii

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) monitorizarea electronica - ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere;

b) semnalare - set de date introduse in SIME referitoare la persoanele supravegheate si persoanele protejate;

c) alerta - set de date prelucrate prin intermediul SIME, prin care este notificata incalcarea unei reguli avand la baza una sau mai multe semnalari;

d) persoana supravegheata - persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2), sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere;

e) persoana protejata - persoana beneficiara a unui ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie sau ordin de protectie european;

f) dispozitiv electronic de supraveghere - dispozitiv hardware si, dupa caz, software apt sa transmita SIME, automat si sistematic, datele de localizare ale acestuia;

g) date GIS - date continute in sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, denumit in continuare SNUAU;

h) date de localizare - date referitoare la pozitia geografica si precizia localizarii asociate dispozitivului electronic de supraveghere, precum si coordonatele temporale aferente determinarii si transmiterii fiecarei pozitii geografice;

i) organ de supraveghere - personal din cadrul Politiei Romane cu atributii de supraveghere in cadrul procedurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) -d), respectiv personal din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, cu atributii de supraveghere electronica la distanta pentru procedura prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. e);

j) organ de ordine publica - personal din cadrul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane, Politiei de Frontiera Romane si Politiei locale, cu atributii de ordine publica;

k) operator tehnic - personal din cadrul Politiei Romane, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si din cadrul unitatilor subordonate, care exercita atributii tehnice privind monitorizarea electronica, prevazute in prezenta lege.

(2) Prezenta lege utilizeaza termeni si expresii avand intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 3

Principii ale monitorizarii electronice

(1) Dispozitivul electronic de supraveghere se foloseste astfel incat sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata, mai mult decat este inerent naturii si continutului procesului de monitorizare electronica, ori sa nu provoace intentionat daune sau suferinte fizice ori psihice persoanei supravegheate, altele decat cele inerente naturii si continutului procesului de monitorizare electronica.

(2) In timpul monitorizarii electronice este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea SIME

ARTICOLUL 4

Componentele SIME

(1) SIME este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, precum si de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizarii electronice in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale.

(2) Sistemele informatice dedicate prevazute la alin. (1) sunt:

a) sistemul informatic de creare a semnalarilor, denumit in continuare SICS;

b) sistemul informatic de generare a alertelor, denumit in continuare SIGA.

(3) Dispozitivele electronice de supraveghere sunt administrate si operate de catre institutiile la nivelul carora functioneaza operatorul tehnic.

ARTICOLUL 5

Compatibilitatea cu SNUAU

SIME este dezvoltat astfel incat sa asigure compatibilitatea cu SNUAU.

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.