din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1781 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6894 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

ARTICOLUL 6

Dezvoltarea si administrarea SIME

(1) Inspectoratul General al Politiei Romane si Administratia Nationala a Penitenciarelor:

a) dezvolta propriile SICS;

b) dezvolta solutiile informatice pentru integrarea componentelor SIME;

c) asigura infrastructura hardware si software aferenta SICS;

d) asigura infrastructura hardware si software de baza aferenta SIGA;

e) asigura dispozitivele electronice de supraveghere;

f) opereaza SIME, in conditiile prezentei legi.

(2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale:

a) dezvolta solutia informatica si interfata de acces a SIGA;

b) asigura comunicatii si masuri de securitate cibernetica pentru SIGA;

c) gazduieste si administreaza din punct de vedere tehnic SIGA;

d) asigura accesul componentelor SIME la datele GIS din cadrul SNUAU, prin interfete standardizate de comunicatii.

(3) Institutiile prevazute la alin. (1) administreaza in comun SIME si, impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, asigura caracterul integral al SIME si compatibilitatea acestuia cu SNUAU.

(4) Cheltuielile pentru dezvoltarea, administrarea, functionarea, mentenanta si operarea SIME se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul institutiilor prevazute la alin. (1) si (2).

(5) Aspectele referitoare la administrarea integrata si pe componente a SIME, precum si aspectele tehnice privind functionarea si operarea SIME se stabilesc prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1) si (2).

ARTICOLUL 7

Comitetul tehnic

(1) Se infiinteaza Comitetul tehnic, compus din cate un reprezentant, la nivel de expert, din cadrul:

a) Inspectoratului General al Politiei Romane, care exercita rolul de presedinte;

b) Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(2) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.

(3) La activitatile Comitetului tehnic pot fi invitati si alti experti, din cadrul institutiilor publice sau al unor organizatii neguvernamentale.

(4) Comitetul tehnic emite recomandari referitoare la:

a) dezvoltarea sistemelor informatice dedicate si asigurarea compatibilitatii intre acestea;

b) imbunatatirea functionalitatii SIME si a procedurilor de lucru, in raport cu evolutiile tehnologice si cu bunele practici constatate;

c) specificatiile tehnice ale dispozitivelor de supraveghere electronica, aplicatiilor si echipamentelor utilizate in cadrul SIME;

d) alte aspecte tehnice, relevante si utile pentru functionarea si dezvoltarea SIME.

(5) Recomandarile Comitetului tehnic se emit cu unanimitate.

(6) Periodic, Comitetul tehnic poate emite informari cu privire la capacitatile de monitorizare electronica si limitarile tehnologice ale utilizarii SIME.

(7) Comitetul tehnic se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 8

Informarea autoritatilor competente

(1) Recomandarile Comitetului tehnic se transmit institutiilor prevazute la art. 6 alin. (1) si (2), in raport cu competentele acestora in ceea ce priveste administrarea si operarea SIME.

(2) Informarile Comitetului tehnic, cu privire la capacitatile de monitorizare electronica si limitarile tehnologice ale utilizarii SIME, se transmit periodic organelor judiciare, pentru ca acestea sa aprecieze asupra oportunitatii dispunerii, potrivit legii, a obligatiei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, si organelor de supraveghere .

(3) In cazul in care monitorizarea electronica nu poate fi realizata din motive ce tin de limitarile tehnologice ale SIME sau de alte situatii obiective, organul de supraveghere are obligatia de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la mentinerea, modificarea continutului sau inlaturarea acestei masuri .

ARTICOLUL 9

Pregatirea personalului

Institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) au obligatia sa asigure, periodic, pregatirea profesionala a personalului propriu, cu privire la modul de exploatare a componentelor SIME, in partile ce le privesc.

CAPITOLUL III

Modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere

SECTIUNEA 1

Utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere

ARTICOLUL 10

Reguli generale privind utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere

(1) In cadrul monitorizarii electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.

(2) Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie sa asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.

(3) Montarea, demontarea, precum si orice operatiuni de intretinere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizeaza de catre operatorul tehnic.

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.