din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1389 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6895 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

(4) Persoana supravegheata este obligata sa mentina dispozitivul electronic de supraveghere in stare de functionare, potrivit instructiunilor tehnice primite.

(5) Persoana protejata sau, dupa caz, reprezentantul legal este responsabil de mentinerea dispozitivelor electronice de supraveghere in stare de functionare, potrivit instructiunilor tehnice primite.

ARTICOLUL 11

Montarea dispozitivelor electronice de supraveghere la persoana supravegheata

(1) Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se monteaza pe glezna persoanei supravegheate. Prin exceptie, dispozitivul electronic de supraveghere mobil se monteaza pe bratul persoanei atunci cand montarea pe glezna nu este fizic posibila sau este contraindicata medical.

(2) Dispozitivele electronice de supraveghere fixe se monteaza in imobilul in care se executa masura arestului la domiciliu sau in imobilul de care persoana supravegheata nu are voie sa se apropie. Din ratiuni tehnice sau de securitate, dispozitivul electronic de supraveghere fix poate fi montat si in proximitatea imobilului.

(3) In scopul verificarii cu operativitate de catre organele competente a alertelor SIME, persoana supravegheata este supusa fotografierii, cu ocazia montarii dispozitivului electronic de supraveghere . Fotografierea se face fara consimtamantul persoanei.

(4) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieste persoana supravegheata cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, precum si cu privire la obligatiile pe care le are in cazul primirii unei alerte.

ARTICOLUL 12

Predarea dispozitivului electronic de supraveghere persoanei protejate

(1) Persoanei protejate i se pune la dispozitie un dispozitiv electronic de supraveghere, destinat generarii unor alerte privind apropierea sub distanta prestabilita a dispozitivului electronic de supraveghere mobil purtat de persoana supravegheata.

(2) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieste persoana protejata cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere si o informeaza cu privire la limitarile acestora, precum si cu privire la modul de actiune in cazul primirii unei alerte.

(3) In cazul in care persoana protejata este un minor care nu a implinit varsta de 14 ani sau o persoana fara discernamant, consimtamantul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprima de catre reprezentantul legal, cu exceptia situatiei in care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheata, caz in care consimtamantul se va exprima de catre reprezentantul directiei de asistenta sociala.

ARTICOLUL 13

Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere

(1) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic au/are dreptul si obligatia de a verifica inopinat, in orice moment al zilei, periodic ori la sesizare, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.

(2) In situatia in care persoana supravegheata executa masura arestului la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se face la imobilul in care se executa masura . In acest caz, dupa fiecare verificare inopinata efectuata, organul de supraveghere informeaza despre aceasta judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata .

(3) In scopul prevazut la alin. (2), organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic au/are dreptul sa patrunda in imobilul unde se executa masura, fara acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc impreuna cu aceasta.

(4) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2), verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere purtate de persoana supravegheata se face la sediul organului de supraveghere sau in alt loc decis de acesta.

(5) Perioada dintre doua verificari inopinate succesive, realizate potrivit alin. (1), (2) sau (4), nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

(6) Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere puse la dispozitia persoanei protejate se face in conditiile convenite de organul de supraveghere cu aceasta sau, dupa caz, cu reprezentantul legal.

ARTICOLUL 14

Consemnarea unor activitati

(1) Aspectele referitoare la montarea, predarea si verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizata potrivit art. 11 alin. (4) si art. 12 alin. (2) si consecintele nerespectarii acesteia, precum si la eventualele obiectii sau explicatii ale persoanei supravegheate, ale persoanei protejate sau ale persoanelor care locuiesc cu acestea se consemneaza de catre organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic intr-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal se semneaza, pe fiecare pagina si la sfarsit, de catre cel care il incheie si, dupa caz, de catre persoana supravegheata sau de catre persoana protejata ori reprezentantul legal al acesteia. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune despre aceasta, precum si despre motivele imposibilitatii sau refuzului de a semna.

(3) O copie a procesului-verbal se inmaneaza, dupa caz, persoanei supravegheate sau persoanei protejate ori reprezentantului legal al acesteia.

ARTICOLUL 15

Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheata sau cu cea protejata

(1) Comunicarea intre organul de supraveghere si persoana supravegheata sau persoana protejata realizata prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanta poate fi inregistrata. Inregistrarea se realizeaza cu informarea prealabila a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fara a fi necesar acordul acesteia. Inregistrarea nu poate fi folosita in alt scop decat protectia vietii si integritatii persoanei protejate sau pentru verificarea legalitatii activitatilor desfasurate de organele de supraveghere .

(2) Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheata sau cu cea protejata, care nu vorbeste sau nu intelege limba romana ori nu se poate exprima, cu privire la procedura monitorizarii electronice, se face intr-o limba sau intr-un limbaj pe care aceasta il intelege, astfel:

a) direct, atunci cand organul de supraveghere cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza;

b) prin intermediul unui traducator autorizat sau al unui interpret de limbaj mimico-gestual, platit din bugetul de stat, prin bugetul institutiei din care face parte organul de supraveghere, atunci cand acesta din urma nu cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza.

ARTICOLUL 16

Informarea organului de supraveghere cu privire la parasirea imobilului sau depasirea limitei teritoriale fixate

(1) Atunci cand este obligata sa se prezinte in fata organelor judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheata informeaza organul de supraveghere cu privire la aceasta, dupa cum urmeaza:

a) inainte de a parasi imobilul, in situatia in care este supusa masurii arestului la domiciliu;

b) inainte de a parasi limita teritoriala fixata, in situatia in care este supusa masurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cautiune.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), organul de supraveghere stabileste itinerarul de deplasare, pe care il comunica persoanei supravegheate.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1), precum si atunci cand persoana supravegheata a primit permisiunea de a parasi imobilul potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, organul de supraveghere introduce in SICS datele necesare monitorizarii itinerarului de deplasare.

SECTIUNEA a 2-a

Crearea semnalarilor si colectarea datelor de localizare

ARTICOLUL 17

Competenta de creare a semnalarilor

Semnalarile sunt create si introduse in SICS de catre organul de supraveghere .

ARTICOLUL 18

Continutul semnalarilor

(1) Semnalarile introduse in SICS referitoare la persoana supravegheata cuprind urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;

b) codul numeric personal, pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod;

c) adresa de domiciliu si, dupa caz, adresa imobilului unde locuieste efectiv;

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.