din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4047 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6688 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Vezi Domiciliu conventional.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

4. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 1281, cu urmatorul cuprins:

"Obligatiile inculpatului la comunicarea masurii privind arestul la domiciliu

Art. 1281. -

Dupa comunicarea masurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligatia de a se deplasa de indata la imobilul prevazut la art. 126, in vederea executarii masurii."

5. La articolul 129, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Perioada dintre doua verificari inopinate succesive, potrivit alin. (3), nu poate fi mai mare de doua zile calendaristice."

6. La articolul 129, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

"(6) Masurile cuprinse in programul de supraveghere pot fi contestate de catre inculpat sau orice persoana interesata, prin contestatie adresata judecatorului de drepturi si libertati, judecatorului de camera preliminara sau instantei de judecata care a dispus masura arestului la domiciliu . Prevederile art. 219, respectiv art. 220 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.

(7) Prin hotararea luata, organul judiciar prevazut la alin. (6) poate modifica sau completa programul de supraveghere, in tot sau in parte ."

7. La articolul 131, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prevederile art. 221 alin. (11) din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator."

8. La articolul 131, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) In vederea verificarii situatiei de fapt si intocmirii sesizarii prevazute la alin. (1), organul de supraveghere are acces, in conditiile legii, la documente, imagini, inregistrari audiovideo sau orice inscrisuri necesare, detinute de autoritatile sau institutiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice."

Art. 46. -

In cuprinsul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2020, sintagma "sistem electronic de supraveghere" se inlocuieste cu sintagma "dispozitiv electronic de supraveghere".

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.