din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3687 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6687 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Parte a procesului de desfasurare a controlului doping,
Persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei

(2) Inainte de fiecare utilizare, dispozitivul electronic de supraveghere se supune procedurii de testare .

(3) Dispozitivul electronic de supraveghere destinat persoanei protejate se testeaza fara contactul acesteia cu persoana supravegheata.

ARTICOLUL 32

Incalcari ale obligatiilor persoanei supravegheate

Constituie incalcare a obligatiei legale de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere fapta persoanei supravegheate:

a) de a nu contacta telefonic organul de supraveghere sau de a nu raspunde la incercarea de contactare telefonica a acestuia, in cazurile prevazute de prezenta lege;

b) de a nu se prezenta la cel mai apropiat organ de ordine publica aflat in serviciu, in cazurile prevazute de prezenta lege;

c) de a nu se indeparta de persoana protejata;

d) de a nu alimenta cu energie electrica, potrivit instructiunilor, dispozitivele electronice de supraveghere;

e) de a efectua orice operatiune neautorizata asupra dispozitivelor electronice de supraveghere;

f) de a impiedica, in orice mod, organele de ordine publica sau organul de supraveghere sa verifice respectarea masurii de supraveghere .

CAPITOLUL V

Accesul autoritatilor la datele de localizare

ARTICOLUL 33

Accesul organului de supraveghere si al organului judiciar la datele de localizare

In cazul generarii unei alerte, in scopul verificarii respectarii obligatiilor ce revin persoanei supravegheate, organul de supraveghere, precum si organul judiciar care a impus obligatia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere au acces la datele de localizare din SIME.

ARTICOLUL 34

Accesul organului de urmarire penala la datele de localizare

(1) Organele de urmarire penala, cu autorizarea prealabila a judecatorului de drepturi si libertati, au acces la datele de localizare din SIME, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) exista o suspiciune rezonabila cu privire la savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute la art. 139 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a unei infractiuni de concurenta neloiala, de evadare, de fals in inscrisuri, infractiuni privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive si al precursorilor de explozivi restrictionati, a unei infractiuni privind nerespectarea dispozitiilor privind introducerea in tara de deseuri si reziduuri, a unei infractiuni privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infractiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, si infractiuni referitoare la operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemanatoare celor determinate de substantele si produsele stupefiante sau psihotrope;

b) exista temeiuri justificate pentru a se crede ca datele solicitate constituie probe;

c) probele nu ar putea fi obtinute in alt mod sau obtinerea lor ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare;

d) masura este proportionala cu restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei, importanta informatiilor ori a probelor ce urmeaza a fi obtinute sau gravitatea infractiunii.

(2) Judecatorul de drepturi si libertati se pronunta in termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmarire penala de acces la datele de localizare din SIME, prin incheiere motivata, in camera de consiliu .

ARTICOLUL 35

Accesul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale la datele de localizare din SIME

(1) In vederea stabilirii existentei amenintarilor la adresa securitatii nationale, prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare, organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a unuia dintre judecatorii anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, au acces la datele de localizare din SIME.

(2) Solicitarea de acces la date se inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este examinata sub aspectul legalitatii si temeiniciei, in termen de 24 de ore de la inregistrare ori de indata in cazurile urgente, de procurori anume desemnati de acesta.

(3) Daca apreciaza ca propunerea este nejustificata, procurorul o respinge prin ordonanta motivata, comunicand aceasta de indata organului care a formulat-o.

(4) Daca se apreciaza ca propunerea este intemeiata si sunt intrunite conditiile prevazute de lege, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau inlocuitorul de drept al acestuia solicita in scris presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie autorizarea accesului la datele de localizare din SIME.

(5) Judecatorul se pronunta in termen de 48 de ore cu privire la solicitarea de acces la datele de localizare din SIME, prin incheiere motivata, in camera de consiliu .

ARTICOLUL 36

Obligatii privind punerea la dispozitie a datelor de localizare

(1) Institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) au obligatia sa puna la dispozitia solicitantului datele de localizare la care se solicita acces conform dispozitiilor art. 33-35 de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea solicitarii.

(2) Solicitarile, respectiv raspunsurile, daca sunt transmise in format electronic, se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoana care certifica datele sub semnatura electronica raspunde, potrivit legii, pentru integritatea si securitatea acestor date .

CAPITOLUL VI

Protectia datelor cu caracter personal

ARTICOLUL 37

Reguli privind protectia datelor cu caracter personal

(1) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre organele prevazute la art. 33-35 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date .

(2) Organele prevazute la art. 33-35 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in temeiul prezentei legi, potrivit competentelor proprii.

(3) Datele colectate in temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Datele privind semnalarile, precum si datele de localizare aferente acestor semnalari se pastreaza pentru o perioada de 2 ani de la momentul incetarii monitorizarii electronice.

(5) La implinirea termenului prevazut la alin. (4) datele din cadrul SIME se sterg in mod automat, printr-o procedura ireversibila, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unor proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor.

(6) Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul SIME se exercita potrivit legislatiei privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date .

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 38

Realizarea componentelor SIME

Sistemele informatice dedicate, aplicatiile, echipamentele si dispozitivele electronice de supraveghere sunt realizate de catre institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) sau sunt achizitionate potrivit necesitatilor identificate de catre fiecare dintre aceste institutii, conform atributiilor, astfel incat sa se asigure caracterul integrat al SIME si compatibilitatea acestuia cu SNUAU.

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.