din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2660 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

  Publicat: 20 May 2021       6892 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.

Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Forma a pluralitatii de infractiuni, asezata in cap. IV, t. II, art. 33, C. pen., partea generala.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.

ARTICOLUL 39

Data operationalizarii SIME

Operationalizarea SIME se face cel mai tarziu la data de 1 martie 2022.

ARTICOLUL 40

Faza pilot

(1) Monitorizarea electronica se aplica, in prima faza, in sistem pilot, cazurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d), incepand cu data de 1 martie 2022 pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2025.

(2) Aspectele tehnice si organizatorice privind functionarea in sistem pilot, precum si cele privind operationalizarea SIME se stabilesc prin hotarare a Guvernului care se adopta in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(3) Pe perioada functionarii in sistem pilot, in cazurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d), se poate dispune, potrivit legii, obligarea persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, in conditiile hotararii Guvernului prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 41

Finantarea SIME pana la operationalizare

Pana la operationalizare, sumele necesare pentru dezvoltarea, administrarea, functionarea, mentenanta si operarea SIME, inclusiv pentru achizitia unor componente SIME, se aloca cu aceasta destinatie, de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale si, dupa caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului.

TITLUL II

Modificarea si completarea unor acte normative

Art. 42. -

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 253, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare sau executional penale se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."

2. La articolul 285 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) incalcarea de catre persoana aflata in arest la domiciliu a obligatiei de a nu parasi imobilul ori nerespectarea de catre aceasta a itinerarului sau conditiilor de deplasare, stabilite potrivit legii."

3. La articolul 285, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) In situatiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b), pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din pedeapsa la data evadarii."

4. La articolul 285, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. c), se aplica regulile privind concursul de infractiuni ."

Art. 43. -

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 215 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) sa poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;".

2. La articolul 218, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Masura nu poate fi dispusa cu privire la inculpatul fata de care exista suspiciunea rezonabila ca a savarsit o infractiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieste, cu privire la inculpatul care locuieste cu persoanele prevazute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetata sau condamnata pentru infractiunea de evadare."

3. La articolul 221, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul sa poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere si/sau sa respecte una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. d)-k). Prevederile art. 215 alin. (8), (81) si (9) se aplica in mod corespunzator."

4. La articolul 221, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

"(61) In situatia prevazuta la alin. (6), in incheiere se va indica in mod expres perioada de timp, precum si, dupa caz, locul de munca, institutia de invatamant, unitatea sanitara sau alt loc in care s-a aprobat deplasarea inculpatului."

5. La articolul 221, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Atunci cand, cu rea-credinta, inculpatul incalca obligatia de a nu parasi imobilul ori nu respecta itinerarul sau conditiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat si de a-l prezenta de indata procurorului, in cursul urmaririi penale, judecatorului de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instantei de judecata, in cursul judecatii, pentru a proceda potrivit alin. (11)."

6. La articolul 521, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Darea in urmarire se dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean, sesizat potrivit alin. (3)."

Art. 44. -

La articolul 82 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) In cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel putin o data la 7 zile calendaristice, persoana aflata sub control judiciar sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa."

Art. 45. -

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis pot presta munca si desfasura activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, in afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronica. Supravegherea indeplinirii obligatiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face in conditiile stabilite prin lege speciala."

2. La articolul 124, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In situatia in care, cu ocazia dispunerii masurii arestului la domiciliu, se stabileste ca inculpatul sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit art. 221 alin. (3) din Codul de procedura penala, supravegherea indeplinirii obligatiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face in conditiile stabilite prin lege speciala."

3. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Organul de supraveghere

Art. 125. -

Supravegherea respectarii masurii arestului la domiciliu sau a obligatiilor impuse inculpatului, pe durata acesteia, se realizeaza de catre inspectoratul de politie judetean, respectiv de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, denumit/denumita in continuare organ de supraveghere, in a carui/carei circumscriptie se afla imobilul in care locuieste inculpatul, stabilit prin incheiere ."

Afişează Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dispozitivul electronic de supraveghere    Legea 146/2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.