din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4401 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

  Publicat: 08 Dec 2023       11288 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 85/2014, actualizata 2024, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Actualizata prin Ordonanta de urgenta nr. 71/2023, publicata in Monitorul Oficial nr. 791 din 1 septembrie 2023

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.

TITLUL 0:TITLUL PRELIMINAR

CAPITOLUL I:Domeniul de reglementare

Articolul 1

Prezenta lege stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei.

Articolul 2

Scopul prezentei legi este instituirea unor proceduri de prevenire a insolventei la care pot recurge debitorii aflati in dificultate si, respectiv, a unor proceduri colective de insolventa pentru acoperirea pasivului debitorului, in cadrul carora debitorul beneficiaza, atunci cand este posibil, de sansa de redresare a activitatii sale.

Articolul 3

(1) Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea ce priveste regimul prevenirii insolventei si al insolventei lor. In cazul profesiilor liberale, procedurile prevazute de prezenta lege vizeaza intreprinderea acestora, iar nu statutul profesional.

(2) In cazul in care un profesionist persoana fizica aflat in insolventa are atat datorii personale, cat si datorii profesionale, care fie nu pot fi separate intr-un mod rezonabil, fie se afla in diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, acestea sunt tratate in cadrul procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege, pentru a obtine descarcarea definitiva de obligatii .

(3) In cazul in care un profesionist persoana fizica aflat in insolventa are atat datorii personale, cat si datorii profesionale care fac parte din diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, acestea din urma sunt tratate in cadrul procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege, pentru a obtine descarcarea de obligatii .

(4) Procedurile prevazute de prezenta lege nu sunt aplicabile unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile titlului I nu sunt aplicabile:

a) institutiilor de credit, firmelor de investitii, precum si altor institutii financiare si entitati supuse prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar, cu modificarile si completarile ulterioare, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondurilor de investitii alternative, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt definiti de art. 1 alin. (2) pct. 3 si 45 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, supusi prevederilor legii mentionate anterior, precum si Legii nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, cu modificarile ulterioare;

c) contrapartilor centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii;

d) depozitarilor centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

(6) In materia procedurilor de prevenire a insolventei, prezenta lege nu afecteaza drepturile si obligatiile debitorului cu privire la activul personal acumulat de catre acesta la un fond de pensii administrat privat si/sau la fonduri de pensii facultative si/sau la fonduri de pensii ocupationale ori cu privire la pensiile private de care debitorul beneficiaza, in temeiul si in conditiile legislatiei privind pensiile private.

CAPITOLUL II:Principii si definitii

SECTIUNEA 1:Principii

Articolul 4

Prevederile prezentei legi se bazeaza pe urmatoarele principii:

1.maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor;

2.acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta a afacerii, pentru mentinerea activitatii economice si protejarea locurilor de munca, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei sau prin procedura de reorganizare judiciara, fara a aduce atingere altor solutii de redresare;

3.asigurarea unor proceduri de prevenire a insolventei si insolventa eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un timp util si rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri, de natura a duce la descarcarea de obligatii;

4.asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelasi rang;

5.asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedurile prevazute de prezenta lege;

51.protejarea informatiilor de natura concurentiala privind afacerea debitorului, fara a impiedica accesul creditorilor la informatiile necesare si relevante care sa le permita acestora sa adopte o decizie in procedurile de prevenire a insolventei si de reorganizare judiciara;

6.recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform aplicabile;

7.limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate imediata in cazul insolventei sau al unei proceduri de prevenire a insolventei unui cocontractant, avand ca efect reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii financiare;

8.asigurarea accesului la surse de finantare in procedurile de prevenire a insolventei, in perioada de observatie si de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plata, pentru protejarea acestor creante;

9.fundamentarea votului pentru aprobarea acordului/planului de restructurare sau de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de acelasi rang, a recunoasterii prioritatilor comparative si a acceptarii unei decizii a majoritatii, urmand sa se ofere celorlalti creditori plati egale sau mai mari decat ar primi in cazul urmatoarei alternative optime sau in faliment, dupa caz;

10.favorizarea, in procedurile de prevenire a insolventei, a negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui acord de restructurare sau, dupa caz, a unui concordat preventiv, asigurand continuitatea intreprinderii;

11.valorificarea in timp util si intr-o maniera cat mai eficienta a activelor;

12.in cazul grupului de societati, coordonarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa, in scopul abordarii integrate a acestora;

13.administrarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa de catre practicieni in insolventa si desfasurarea acestora sub controlul instantei de judecata, in limitele prevazute de prezenta lege.

SECTIUNEA 2:Definitii

Articolul 5

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile au urmatoarele semnificatii:

1.acord de compensare bilaterala (netting) reprezinta:

a) orice acord master de netting - orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultand din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate;

b) orice acord master - master de netting - orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede nettingul intre doua sau mai multe acorduri master de netting;

c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting;

2.activitati curente reprezinta acele activitati de productie, comert sau prestari de servicii si operatiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie si in perioada de reorganizare, in cursul normal al activitatii sale, cum ar fi:

a) continuarea activitatilor contractate si incheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate;

b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;

c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente;

3. - Art. 5, alin. (1) , punctul 3. din titlul 0, capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 14-dec-2015 de Art. 630, punctul 1. din titlul XI, capitolul II din Legea 312/2015

4.administrator special este persoana fizica sau juridica desemnata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului, imputernicita sa le reprezinte interesele in procedura si, atunci cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea, sa efectueze, in numele si pe contul acestuia, actele de administrare necesare;

Afişează Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 85/2014    Legea 85/2014 actualizata 2024    Legea insolventei 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Angajator intrat in procedura insolventei. Valorificarea drepturilor salariale doar in cadrul acestei proceduri
Pronuntaţă de: Tribunalul Bacau - Sentinta civila nr. 132 din data de 18 februarie 2019

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Respectarea termenului de preaviz in cazul concedierilor colective
Sursa: MCP Cabinet avocati