din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2929 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

  Publicat: 08 Dec 2023       10505 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 85/2014, actualizata 2024, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Actualizata prin Ordonanta de urgenta nr. 71/2023, publicata in Monitorul Oficial nr. 791 din 1 septembrie 2023

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

(5) Dispozitiile art. 133 alin. (5) lit. K si art. 1351 se aplica corespunzator.

Articolul 153

(1) Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale caror creante sunt afectate, de catre administratorul restructurarii, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii. Odata cu transmiterea acordului de restructurare propus, administratorul restructurarii va indica si procedura de vot, precum si adresa de corespondenta, inclusiv de e-mail, la care poate fi comunicat votul. Termenul pentru transmiterea votului nu va putea fi mai mic de 20 de zile de la data comunicarii acordului.

(2) Dupa comunicarea acordului de restructurare, administratorul restructurarii asista debitorul sau, la cererea acestuia, poarta negocieri cu creditorii atat individual, cat si prin convocarea acestora in cadrul unei sedinte colective, la aprecierea administratorului restructurarii sau la solicitarea creditorilor. Daca, in urma negocierilor purtate, acordul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul restructurarii va comunica creditorilor varianta modificata a acestuia in vederea exercitarii dreptului de vot, inclusiv lista actualizata a creantelor, daca e cazul . Procedura de vot se reia dupa fiecare modificare.

Articolul 154

(1) Acordul de restructurare se voteaza doar de creditorii ale caror creante sunt afectate, creditorii ale caror creante nu sunt afectate neavand un drept de vot asupra acestuia.

(2) Orice vot primit in termen de 10 zile dupa expirarea termenului stabilit de administratorul restructurarii va fi anexat la cererea de confirmare si avut in vedere de judecatorul-sindic la confirmarea acordului. Orice conditionare a votului, abtinerea sau lipsa votului este considerata vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.

(3) Urmatoarele creante se constituie in categorii distincte, care voteaza separat:

a) creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta;

b) creantele salariale;

c) creantele creditorilor indispensabili, daca este cazul;

d) creantele bugetare;

e) celelalte creante .

(4) In vederea votarii acordului de restructurare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili.

(5) Un acord va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categoria respectiva acesta este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor.

(6) Pentru debitorii care au o cifra de afaceri neta sau, dupa caz, un venit brut de pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro, in echivalent in lei, in anul anterior, nu este obligatorie constituirea categoriilor de creante .

(7) Atunci cand debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creante, potrivit alin. (6) , acordul va fi socotit acceptat daca este votat de majoritatea absoluta din valoarea creantelor afectate.

Articolul 155

Ulterior indeplinirii procedurii de vot si intr-un termen de maximum 3 zile de la incheierea procesului-verbal de constatare a votului, debitorul depune la instanta competenta o cerere de confirmare a acordului de restructurare, insotita de urmatoarele documente:

a) raportul administratorului restructurarii care analizeaza starea de dificultate;

b) declaratia debitorului ca nu se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 61 si 62;

c) documentele care ii atesta administratorului restructurarii calitatea de practician in insolventa activ si asigurarea profesionala valabila;

d) acordul de restructurare, in forma finala votata de creditori potrivit prezentei legi;

e) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut in vedere la intocmirea acordului de restructurare;

f) dovada de primire de catre creditorii afectati a acordului de restructurare propus si a procedurii de votare sau, in cazul in care lipseste dovada de primire, dovada transmiterii la sediul mentionat in registrele in care sunt inregistrati acestia/domiciliul acestora;

g) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor si voturile exprimate de acestia.

Articolul 156

(1) Cererea de confirmare a acordului de restructurare se judeca in procedura necontencioasa, fara citarea partilor, in camera de consiliu, iar judecatorul-sindic va pronunta o solutie in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii. Judecatorul-sindic, daca considera ca sunt necesare explicatii suplimentare, poate sa citeze debitorul si/sau administratorul restructurarii.

(2) In termen de maximum 48 de ore de la inregistrarea cererii de confirmare, judecatorul-sindic poate solicita debitorului sau administratorului restructurarii eventualele documente care lipsesc.

(3) Cererea de confirmare a acordului de restructurare poate fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza cererea de confirmare se comunica debitorului, administratorului restructurarii si tuturor creditorilor ale caror creante au fost afectate de acordul de restructurare, precum si creditorilor titulari de creante neafectate.

(5) Acordul de restructurare, aprobat de creditori si confirmat de judecatorul-sindic se comunica creditorilor afectati si creditorilor titulari de creante neafectate, prin intermediul administratorului restructurarii, in termen de 48 de ore de la pronuntarea hotararii.

Articolul 157

(1) Daca debitorul este in stare de dificultate, judecatorul-sindic, confirmand ca administratorul restructurarii indeplineste conditiile legale pentru exercitarea acestei calitati:

A.va admite cererea de confirmare a acordului de restructurare, prin incheiere executorie, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) acordul de restructurare este aprobat de catre creditorii din fiecare categorie de creante cu majoritate absoluta;

b) creditorii din aceeasi categorie de creante sunt tratati in mod egal si proportional cu creanta lor;

c) comunicarea acordului de restructurare tuturor partilor afectate a fost facuta in conditiile prezentei legi;

d) in cazul in care exista creditori care nu au votat acordul de restructurare sau nu au participat la vot, acestia beneficiaza de un tratament corect si echitabil;

e) finantarea noua, daca este cazul, este justificata de punerea in aplicare a acordului de restructurare si nu prejudiciaza in mod neechitabil interesele creditorilor;

f) acordul prezinta perspective rezonabile de prevenire a insolventei debitorului si de asigurare a viabilitatii societatii;

g) s-au respectat conditiile de vot si impartirea in categorii de creante s-a facut potrivit prevederilor prezentului capitol;

h) creantele propuse a nu face parte din acordul de restructurare nu sunt afectate direct prin masurile pe care acesta le prevede si motivele de excludere din acord a acestora sunt intemeiate;

B.daca nu este indeplinita conditia de la pct. A, lit. a) , va putea admite cererea de confirmare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt indeplinite conditiile de la pct. A lit. b) -h) ;

b) acordul a fost aprobat:

(i) de o majoritate a categoriilor de creante, din care una trebuie sa fie o categorie de creante care beneficiaza de cauze de preferinta sau orice alta categorie de creante decat categoria de creante prevazuta la art. 154 alin. (3) lit. e) sau, in caz contrar;

(ii) de cel putin o categorie de creante cu drept de vot, alta decat o categorie de creante care nu ar primi nicio plata in caz de faliment;

c) categoriile de creante care nu au votat acordul sunt tratate mai favorabil decat orice alta categorie de creante de rang inferior, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 154 alin. (3) ;

d) acordul a fost votat de cel putin 30% din totalul creantelor afectate.

Afişează Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 85/2014    Legea 85/2014 actualizata 2024    Legea insolventei 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Angajator intrat in procedura insolventei. Valorificarea drepturilor salariale doar in cadrul acestei proceduri
Pronuntaţă de: Tribunalul Bacau - Sentinta civila nr. 132 din data de 18 februarie 2019

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Respectarea termenului de preaviz in cazul concedierilor colective
Sursa: MCP Cabinet avocati