din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1035 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014

  Publicat: 08 Dec 2023       9929 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 85/2014, actualizata 2024, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Actualizata prin Ordonanta de urgenta nr. 71/2023, publicata in Monitorul Oficial nr. 791 din 1 septembrie 2023

Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

(2) Tratamentul corect si echitabil se verifica raportat la valoarea tuturor creantelor de la aceeasi data, atat afectate, cat si neafectate, astfel incat:

a) niciun creditor nu primeste mai mult decat cuantumul creantei sale;

b) titularul unei creante afectate care nu voteaza acordul nu primeste mai putin decat valoarea distribuirilor care s-ar realiza in scenariul urmatoarei alternative optime, in cazul in care acordul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simularii prevazute in acord;

c) creditorii sa primeasca un tratament mai putin favorabil fata de ceilalti creditori din aceeasi categorie de creante, potrivit listei creantelor, doar in cazul in care isi exprima acordul in mod expres pentru acest tratament.

Articolul 158

(1) Daca un acord de restructurare este confirmat de instanta de judecata, activitatea debitorului va trebui restructurata in conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creante afectate urmeaza a fi modificate in conformitate cu prevederile acordului de restructurare confirmat de la data pronuntarii hotararii de confirmare.

(2) Un acord de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat impotriva sau nu si-au exprimat votul cu privire la acesta. Acordul de restructurare confirmat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectati de prevederile acestuia.

(3) Acordul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu conditia respectarii prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 pct. 71.

(4) Pe o perioada de 3 ani ulterior confirmarii, trimestrial, administratorul restructurarii va monitoriza implementarea acordului, chiar daca perioada prevazuta pentru executarea sa este mai mare. In cazul in care perioada acordului este mai mica de 3 ani, atunci durata de monitorizare se reduce la perioada acestuia.

(5) In exercitarea atributiilor de monitorizare, administratorul restructurarii va comunica creditorilor afectati un raport de analiza trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de indeplinire a acordului de restructurare, precum si faptul ca, prin derularea acestuia, se mentine viabilitatea afacerii.

(6) In vederea indeplinirii atributiei de monitorizare, debitorul are obligatia de a transmite administratorului restructurarii toate informatiile necesare intocmirii raportului de analiza, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii situatiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informatiilor de catre debitor se prezuma ca reprezinta esuarea acordului.

Articolul 159

(1) In cazul in care acordul confirmat prevede reduceri de creante, impozitele eventual datorate de debitor devin scadente la data pronuntarii unei hotarari de judecatorul-sindic prin care se constata indeplinirea acordului.

(2) Pentru creantele in litigiu la data intocmirii acordului, stabilirea cuantumului acestora se va face potrivit dreptului comun. Pana la solutionarea definitiva a litigiului de drept comun, creanta in litigiu va avea tratamentul prevazut prin acordul confirmat. Pentru creanta suplimentara stabilita, aceasta va fi considerata creanta neafectata, daca creditorul nu accepta tratamentul propus de debitor .

(3) Creantele in litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusa in planul de restructurare.

Articolul 1510

(1) Ulterior confirmarii acordului printr-o hotarare definitiva si pana la inchiderea procedurii, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale ori a unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute care au determinat inscrierea in lista a unei creante, oricare dintre creditori poate contesta la judecatorul-sindic inscrierea in lista creantelor a unei creante:

a) inexistente sau fictive;

b) intr-un cuantum diferit fata de intinderea sa;

c) intr-o alta categorie de creante decat cea corespunzatoare situatiei sale juridice.

(2) Constatand intemeiata contestatia, judecatorul-sindic poate dispune:

a) mentinerea hotararii de confirmare, modificarea listei creantelor conform situatiei juridice astfel stabilite si, cu consimtamantul debitorului, modificarea acordului, in cazul in care creanta contestata nu a fost determinanta pentru rezultatul votului. Modificarea acordului se va efectua de catre debitor in termenul stabilit de judecatorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei si se va comunica creditorilor;

b) revocarea hotararii de confirmare, infirmarea acordului de restructurare si, daca este cazul, restituirea platilor deja efectuate pentru achitarea unei creante inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, in cazul in care creanta contestata a fost determinanta pentru rezultatul votului asupra acordului, conducand la adoptarea unei hotarari de confirmare a acestuia.

(3) Contestatia se depune in termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca situatia ce determina promovarea contestatiei.

(4) Contestatia se solutioneaza de judecatorul-sindic in termen de maximum 15 zile de la depunere, urmand a fi citati debitorul, administratorul restructurarii, creditorul contestator si creditorul a carui creanta este contestata.

(5) Contestatorul trebuie sa faca dovada trimiterii contestatiei tuturor partilor cu interese contrare in termenul de contestatie. Dovada trimiterii contestatiei se poate depune pana cel tarziu la primul termen de judecata . In cazul in care instanta va stabili ca este necesara comunicarea si catre alte parti decat cele catre care contestatorul a comunicat contestatia, va dispune comunicarea si catre acestea in sarcina contestatorului, stabilind un termen pentru indeplinirea acestei obligatii . Neindeplinirea obligatiilor mentionate de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevazute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se dubleaza.

(6) Contestatia formulata in baza prezentului articol nu suspenda derularea acordului de restructurare pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.

Articolul 1511

(1) Procedura acordului de restructurare inceteaza prin pronuntarea unei hotarari de inchidere a procedurii de catre judecatorul-sindic, intr-un dosar asociat, in ipoteza:

a) indeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea oricarei parti sau a administratorului restructurarii, adresata judecatorului-sindic. In acest caz, daca prin acord sau prevazut reduceri de creante, reducerile raman definitive de la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii;

b) esuarii indeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea:

(i) unui creditor caruia nu i s-a achitat creanta conform prevederilor acordului in termen de maximum 60 de zile de la data prevazuta in acord pentru plata, daca partile nu au incheiat o conventie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalti creditori;

(ii) oricarui creditor, daca desfasurarea activitatii debitorului in decursul derularii acordului aduce pierderi averii sale si nu prezinta perspective rezonabile de mentinere a viabilitatii afacerii;

(iii) debitorului, in cazul in care acesta se afla in imposibilitatea de a-si mai indeplini obligatiile asumate prin acord;

c) neindeplinirii obligatiei de modificare a acordului dispuse de judecatorul-sindic sau de instanta de apel in termenul stabilit prin hotararea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricarei parti interesate.

(2) Ca urmare a esuarii acordului potrivit alin. (1) lit. b) :

a) creantele reduse renasc la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii, diminuate ca urmare a platilor efectuate pe durata procedurii acordului de restructurare;

b) creditorii ale caror drepturi de calculare a dobanzilor, majorarilor sau penalitatilor de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, au fost suspendate prin acord isi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derularii acordului.

Articolul 1512

(1) Ulterior confirmarii acordului de restructurare si pana la inchiderea procedurii, debitorul nu va putea accesa o alta procedura de prevenire a insolventei.

(2) Ulterior confirmarii acordului de restructurare si pana la inchiderea procedurii, nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor la cererea unui creditor afectat.

Articolul 1513

(1) Pentru debitorii care au realizat in anul precedent o cifra de afaceri neta sau, dupa caz, un venit brut de pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro, iar acordul de restructurare a fost votat cu unanimitate, confirmarea acordului de catre judecatorul-sindic nu mai este necesara.

(2) In aceasta situatie, debitorul se va adresa, o singura data, unui practician in insolventa contractat in vederea avizarii acordului.

(3) Practicianul in insolventa va aviza acordul intocmit si negociat de debitor, verificand urmatoarele:

a) debitorul se afla in dificultate;

b) acordul de restructurare este aprobat in unanimitate de catre creditorii afectati;

c) voturile au fost colectate intr-un termen de 90 de zile de la primul vot de aprobare primit de debitor;

d) comunicarea acordului de restructurare tuturor creditorilor afectati a fost facuta in conditiile prezentei legi;

e) acordul prezinta perspective rezonabile de prevenire a insolventei debitorului si de asigurare a viabilitatii acestuia.

Afişează Legea insolventei actualizata 2024 - Legea 85/2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 85/2014    Legea 85/2014 actualizata 2024    Legea insolventei 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Angajator intrat in procedura insolventei. Valorificarea drepturilor salariale doar in cadrul acestei proceduri
Pronuntaţă de: Tribunalul Bacau - Sentinta civila nr. 132 din data de 18 februarie 2019

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Respectarea termenului de preaviz in cazul concedierilor colective
Sursa: MCP Cabinet avocati