din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Decizia OSIM nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre nationale

Decizia OSIM nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre nationale

  Publicat: 07 Feb 2010       6971 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Decizia OSIM nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre nationale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2010

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere:

- Referatul Directiei registre nationale, organisme de gestiune colectiva si relatii cu publicul nr. 1.785 din 3 decembrie 2009,- Nota Compartimentului intern specializat in atribuirea contractelor de achizitii publice nr. 8 din 21 ianuarie 2010,in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata,in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,


directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie .


Art. 1. - Incepand cu data de 22 ianuarie 2010, documentele emise de Serviciul registre nationale (certificate/autorizatii de inregistrare in registrele nationale, adeverinte de inscriere a fonogramelor/videogramelor, anexe ale certificatelor de inregistrare in registrele nationale, cat si adresele de completare) vor fi transmise solicitantilor, in functie de optiunea acestora, prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala solicitantului, sau direct de la registratura Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.Art. 2. - Se modifica modelul cererilor-tip aprobate prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind inregistrarea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de inregistrare in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de inscriere in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor, dupa cum urmeaza:a) formularul A.1 privind inregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevazut in anexa nr. 1;b) formularul A.2 privind inregistrarea sau completarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevazut in anexa nr. 2;c) formularul A.3 privind preschimbarea/anularea certificatului/autorizatiei de inregistrare, prevazut in anexa nr. 3.Art. 3. - Se modifica modelul cererii-tip privind inscrierea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, respectiv formularul C.1 privind datele de identificare a operatorilor economici inregistrati, din anexa nr. 7 la Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006, prevazut in anexa nr. 4.Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta decizie .___________


Anexele nr. 1-4 sunt reproduse in facsimil.


Art. 5. - Se abroga art. 1 lit. a) - c) si art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind inregistrarea in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de inregistrare in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de inscriere in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de inregistrare in Registrul national al multiplicatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006.


Art. 6. - Directia registre nationale, organisme de gestiune colectiva si relatii cu publicul va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.


Art. 7. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,
Rodica Parvu


Bucuresti, 22 ianuarie 2010.


Nr. 10.


Afişează Decizia OSIM nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre nationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OSIM    OG 25/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019

Neprezentarea nemotivata la locul de munca constituie abatere disciplinara cu caracter de continuitate. Proportionalitatea sanctiunii disciplinare cu gravitatea abaterii savarsite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea - Decizia civila nr. 354/2019- A

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor �circumstante imprevizibile�
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov Sectia I Civila, Decizia civila nr. 1174/2016, in sedinta publica din 13 septembrie 2016

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal

Anularea de catre instanta a deciziei de suspendare a raporturilor de munca. Repunerea salariatei in situatia anterioara concedierii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 3381 din 21.06.2016

Desfacerea contractului individual de munca. Reintegrarea salariatului in postul ocupat anterior si plata despagubirilor cuvenite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 917/2016 din 22.02.2016Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jocurile video. Doar o risipa de timp si bani?
Sursa: Groseanu Cristina-Mihaela

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT cu propunere de prelungire a arestarii preventive
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT cu propunere de arestare preventiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

Libertatea Persoanei. Obligarea unei persoane, ce nu este retinuta sau arestata, de a nu parasi o incinta de catre un reprezentant al autoritatii
Sursa: EuroAvocatura.ro