din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4838 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

  Publicat: 30 Mar 2010       6615 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 30/03/2010

Incluziunea sociala se refera la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de munca si integrarea lor in societate.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public;
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Art. 1. - Proiectele finantate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita in continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, vor respecta obiectivele Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari", aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finantarii proiectelor organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si Autoritatea .

(2) Proiectele depuse de organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat.

(3) Bugetul alocat finantarii proiectelor va fi repartizat astfel:

a) 95% pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale;

b) 5% pentru finantarea proiectelor proprii ale Autoritatii.

Art. 3. - Autoritatea finanteaza proiecte ce corespund urmatoarelor obiective specifice:

1. Asigurarea serviciilor de sprijin familial

Activitati eligibile:

1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinte protejate, centre de tip respiro/centre de criza, servicii la domiciliu, altele, corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap .

Art. 4. - Autoritatea poate avea calitatea de solicitant, in nume propriu, pentru proiecte proprii care corespund urmatoarelor obiective specifice:

1. Cresterea capacitatii institutionale si administrative

Activitati eligibile:

1.1. Coordonarea procesului de transformare a institutiilor existente din unitati pasive, de internare si supraveghere medico-sociala, in institutii cu o politica activa de integrare sociala a persoanelor cu handicap .

Art. 5. - (1) Finantarea nerambursabila a proiectelor se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizata de catre Autoritate .

(2) Solicitantii interesati participa la selectia publica de proiecte, care cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu de catre Autoritate a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;

d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritatii;

e) verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

g) efectuarea vizitelor de precontractare;

h) comunicarea rezultatelor;

i) incheierea contractelor de finantare nerambursabila;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.

Art. 6. - (1) Autoritatea publica anuntul de participare la selectia publica de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro. In anuntul de participare este mentionata data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

Art. 7. - (1) Numarul de solicitanti la sesiunea de selectie publica de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea va repeta procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur participant.

(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii.

Art. 8. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobata prin ordin al presedintelui Autoritatii si cuprinde in principal urmatoarele informatii:

a) informatii generale privind Autoritatea;

b) cerinte minime de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective;

c) termeni de referinta;

d) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 258/2010 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010, Autoritatea publica pe site-ul propriu documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 9. - Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, sa completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligata sa comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postata cu maximum 8 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 10. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, la data-limita prevazuta in anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 11. - (1) Componenta nominala a comisiei de evaluare a proiectelor, denumita in continuare comisie, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii.

(2) Presedintele Autoritatii poate solicita altor institutii cu competente in domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant, ca membru in cadrul comisiei.

(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie in termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(4) In cazuri temeinic motivate, Autoritatea poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(5) In cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificari de la solicitanti.

Afişează Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap    Handicap    Metodologie    Fonduri publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Certificat de incadrare in grad de handicap. Autism infantil. Recunoasterea dreptului la asistent personal. Necesitatea protectiei de catre stat a persoanelor vulnerabile care sufera de boli mintale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020

Prestare orelor suplimentare de catre asistentul personal al persoanelor cu handicap
Pronuntaţă de: Decizia nr. 28.11.2019 - Curtea de Apel Timisoara

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap. Necompetenta materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 224 din 24.01.2012

Formula de calcul pentru pensionari nevazatori. Recalculare pensie. Legea 19/2000
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 285 din data 17.02.2011

Contestatie in anulare impotriva sentintei penale. Suspendarea executarii pornita de executorul judecatoresc
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta penala nr. 007 din data 27.10.2011

Tentativa la omor. Certificat de incadrare in grad de handicap accentuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 28 din data 01.03.2012

Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 225 din data 24.01.2012Articole Juridice

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro