din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3537 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 05 Jan 2012       44410 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011

Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>> AICI <<<<<

- Codul de Procedura Fiscala, actualizata 2024 - Legea nr. 207/2015 >>>> AICI <<<<<

In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reglementarea si supravegherea sistemului financiar, precum si la implementarea unor masuri . . de reducere a numarului foarte mare al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor care ori nu desfasoara nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele prevazute de lege,

tinand seama de necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, de conjunctura economica actuala, de principalele caracteristici ale politicii bugetare a Romaniei in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice,
luand in considerare faptul ca neadoptarea si nepublicarea pana la data de 31 decembrie 2011 a actelor cu puterea de lege cu privire la cadrul fiscal de determinare a profitului impozabil pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara conduc la:

 • imposibilitatea institutiilor de credit de a duce la indeplinire obligatiile care deriva din noi prevederi legale, ca urmare a modificarilor reglementarilor contabile;
 • imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra institutiilor de credit in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,
  tinand seama de necesitatea clarificarii tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declarati inactivi si celor a caror inregistrate in scopuri de TVA a fost anulata,
  avand in vedere necesitatea acordarii deductibilitatii limitate in procent de 50% in cheltuielilor privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, precum si a TVA aferente achizitiei vehiculelor respective si a combustibilului consumat de acestea, pentru care Romania a consultat Comitetul TVA,
  avand in vedere necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor nationale referitoare la taxarea inversa pentru deseuri, in vederea diminuarii fenomenelor de evaziune fiscala,
  luand in considerare necesitatea reglementarii unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de catre persoanele fizice a a��`` proprietari de camere inchiriate in scop turistic,
  intrucat se impune revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor obtinute de persoane fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, in sensul simplificarii acestuia,
  intrucat se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de a accize conform graficului asumat. prin documentul de pozitie adoptat in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, pentru preintampinarea declansarii procedurii de infringement,
  in contextul in care este necesara continuarea simplificarii si unificarii legislatiei si a administrarii contributiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice,
  avand in vedere necesitatea eliminarii dificultatilor de natura tehnica aparute in aplicarea actului normativ supus modificarii si completarii,
  in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

  Arta. I
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
  a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
  b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
  c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
  d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
  e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
  f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare."

  2. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
  "14 ^1. impozitul pe profit amanat aa��`` impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferite temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoare fiscala a acestora;". 3.

  La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 34, cu urmatorul cuprins:
  "34. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conform cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
  a) pentru imobilizarile necorporale, in valoare fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile.
  In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabila in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoare fiscala ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;
  b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoare fiscala a activelor si pasivelor stabilitate potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu se includ actualizarea cu rata inflatiei;
  c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se includ actualizarea cu rata inflatiei;
  d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoare de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit orite ca aport la date intrarii in patrimoniul contribuabilului, utiliza pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliari care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliari dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei de stabilitate pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa caz, a investitiilor imobiliare."

  4. La articolul 11, alineatele (1^1) si (1^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a. taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
  (1^2) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in a��a��Registrul contribuabililor inactivi/reactivati a��a��conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita." 5.

  La articolul 11, dupa alineatul (1^2) se introduce doua noi alineate, alineate (1^3) si (1^4), cu urmatorul cuprins:
  "(1^3) Contribuabili carora li sa anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)aa��``e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferente operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
  (1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili carora li sa anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)aa��``e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente achizitiilor respectiv, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurilor de executare silita." 6.
 • Afişează OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    TVA    Codul fiscal 2012    OUG 125/2011

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
  Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

  Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
  Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

  Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
  Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

  Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

  Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
  Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

  In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

  Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

  Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

  Expropriere de fapt. Conditii si efecte. �Asteptare legitima� de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

  Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020  Articole Juridice

  Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
  Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

  Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
  Sursa: Irina Maria Diculescu

  Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
  Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

  Sarcina dovedirii faptului ca un pasager a fost informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele
  Sursa: EuroAvocatura.ro