din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Procedura prin care Consiliile Locale pot stabili nivelul impozitelor si taxelor pentru anul 2016

Procedura prin care Consiliile Locale pot stabili nivelul impozitelor si taxelor pentru anul 2016

  Publicat: 16 Nov 2015       1821 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ce va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016, stabileste ca, in termen de 60 zile de la publicarea in Monitorul Oficial (pana la data de 08 noiembrie 2015), Consiliile locale trebuie sa adopte hotarari prin care sa stabileasca nivelurile impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2016.

Desi inca nu a intrat in vigoare, de la momentul publicarii in Monitorul Oficial si pana in prezent Noul Cod fiscal a fost modificat deja de doua ori, ultima modificare fiind operata prin OUG nr. 50/2015.

Printre cele mai importante modificari aduse de O.U.G. nr. 50/2015 se regasesc scaderea impozitului pe dividende la 5% din 2016, ci nu din 2017 cum era prevazut initial, stabilirea unui nou regim fiscal pentru microintreprinderi si majorarea plafonului pentru acestea, scaderea TVA la apa de la 24% la 9%, sau incadrarea unitatilor din invatamantul preuniversitar particulare in categoria persoanelor juridice romane care nu datoreaza impozit pe profit.

Dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act adoptat de organele de stat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act adoptat de organele de stat,
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,

In concret, dupa cum prevad dispozitiile art. 23 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.


Practic, primarii propun nivelul impozitelor si taxelor locale, urmand ca organele deliberative adica consiliile locale sa stabileasca acest nivel.


Noul Cod fiscal le acorda consiliilor locale posibilitatea sa stabileasca si cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale.


Aceste cotele aditionale nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite prin Noul Cod fiscal.


Prin O.U.G. nr. 41/2015 Guvernul Romaniei a prevazut o situatie de exceptie pentru cazurile consiliilor locale dizolvate, sens in care sarcina stabilirii taxelor si impozitelor revine primarului, care va emite o dispozitie in acest sens.


Aceasta Ordonanta de urgenta stabileste ca, in cazul in care primarul nu isi poate exercita atributiile ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au fost dispuse, potrivit legii penale, masuri preventive, sarcina stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale a revenit secretarului unitatii teritorial-administrative sau unei alte persoane desemnate.


Suplimentar, in astfel de situatie, este necesara si emiterea unui aviz din partea administratiei judetene a finantelor publice, care trebuia intocmit in acelasi termen de 60 zile de la publicarea Noului Cod fiscal.


OUG nr. 41/2015,stabileste ca dispozitiile primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate, dupa caz, vor fi aduse la cunostinta publica.


Noul Cod fiscal acorda posibilitatea Consiliilor locale sa stabileasca de la 1 ianuarie 2016 urmatoarele cote de impozit:


a) pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local;


b) pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan, Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500%.Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor se adopta prin hotarare a consiliului local.


Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.


Dispozitii privind plata impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2016


Plata impozitului si a taxei pe teren


Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.


Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata .


Impozitul pe constructii


Contribuabilii sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul .


Impozitul pe constructii se plateste in doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie inclusiv.


Prin exceptie, contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si a plati impozitul pe cinstructii pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat.


Contribuabilii nou-infiintati datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.


Impozitul pe mijloacele de transport


Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.


Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.


Reguli pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016


In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc urmatoarele reguli:


a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod;


b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate si la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 29 februarie 2016;


c) persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale, pana la data de 29 februarie 2016;


d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 ianuarie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 29 februarie 2016;


Indexarea impozitelor si taxelor locale


Noul Cod fiscal prevede ca in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.


Sumele indexate se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Noul Cod fiscal nu aduce modificari numai in privinta stabilirii nivelului impozitelor si taxelor locale, ci si in privinta cuantumului amenzilor aplicabile cazul nerespectarii dispozitiilor legale.


Astfel, daca in actualul Cod fiscal, aplicabil pana la 31 decembrie 2015, inclusiv, sunt prevazute limite ale amenzii contraventionale cuprinse intre 50 lei si 200 lei, respectiv intre 200 lei si 500 lei, in Noul Cod fiscal se prevad limite ale amenzii contraventionale situate intre 70 lei si 279 lei, intre 279 lei si 696 lei, respectiv intre 325 lei si 1.578 lei.Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, colaborator Cabinet de avocat Predut Marius-CatalinCiteşte mai multe despre:    impozite locale    taxe locale    bonificatie    consilii locale   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Solicitarile pentru facilitati fiscale pot fi depuse pana la 16 decembrie 2019
20 Sep 2019 | 870

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 1062

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 2699

Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala. O alta incercare ...
02 Aug 2014 | 1529

Proiectul noului Cod fiscal aflat acum in dezbatere publica instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe cladiri
30 Jul 2014 | 1507Articole Juridice

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Hotarare CJUE: France Telecom a beneficiat de un ajutor de stat incompatibil cu piata comuna, in fiecare an in perioada 1994-2002
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru renuntarea la cetatenia romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Titlurile de creanta fiscala explicite
Sursa: EuroAvocatura

Jurisprudenţă

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011