din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1947 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Ministerul Justitiei a aprobat tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Ministerul Justitiei a aprobat tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

  Publicat: 31 Jan 2010       2041 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 64 din 28 ianuarie 2010 a fost publicat Ordin Ministerului Justitiei nr. 231/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.

1. Indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si inregistrarea in
registrul comertului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor
individuale/intreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora inregistrate in
registrul comertului si altele asemenea; indrumarea pentru completarea corecta a cererii de
inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului
19,8/ora

2. Tehnoredactarea cererii de inregistrare; redactarea declaratiei pe propria raspundere a
fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor, sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinescexpertiza
conditiile prevazute de lege, proiectarea si executarea siglei si a emblemei pentru firme,
obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul
social, asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru bunurile imobile a: dovezii
intabularii/certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat
respectivul bun; obtinerea autentificarii actului constitutiv sau actului modificator*)
2,7/pagina/sigla/document


3. Redactarea actului constitutiv initial sau in forma actualizata al persoanelor juridice supuse
obligatiei de inregistrare in registrul comertului, redactarea statutului pentru societatile
comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic initial ori in forma actualizata, a
statutului si/sau a contractului de societate initial sau in forma actualizata pentru persoane
juridice, daca sunt inscrisuri separate, a acordului de constituire a intreprinderilor
familiale, ce include procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale
162/act

4. Redactarea actului modificator, actului aditional ori, dupa caz, a hotararii adunarii generale
a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de
administratie/asociatului unic privind modificari ale actului
constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul
social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de functionare; forma
juridica; domeniul principal de activitate si activitatea principala; obiectul de activitate
sau codificarea ori recodificarea acestuia in conformitate cu Ordinul presedintelui
Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN; administratori, imputerniciti, directori,
reprezentanti si/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociati; majorarea sau
reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectatiune;
infiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau
fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/
statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare,
participare la profit/beneficii si pierderi, suspendare sau reluarea activitatii etc.);
declaratia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale intreprinderilor individuale
privitoare la constituirea patrimoniului de afectatiune; actul aditional la acordul de
constituire a intreprinderilor familiale
49,5 + 10%/element suplimentar5. Darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta; extragerea din bazele
de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere
10,8/actPentru serviciile prevazute la nr. crt. 3 si 4 din anexa se aplica un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore.


Pentru serviciile prevazute la nr. crt. 4 din anexa, in cazul mai multor operatiuni, se percepe tariful de baza plus 10% din acesta pentru fiecare noua operatiune, fara a se depasi dublul tarifului de baza .


Citeşte mai multe despre:    Registrul Comertului    ONRC    Tarife

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1776

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 2811

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 1006

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 1238

STATISTICA: Ce probleme pot aparea la infiintarea unei firme in Romania?
13 Sep 2019 | 1556

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 1154Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata � problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020