din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4733 de useri online
Materiale juridice despre Creante (78)


    Jurisprudenta   Insolventa. Respingere obiectiuni formulate impotriva raportului final intocmit de lichidatorul judiciar
  Prin sentinta nr. 808/11.06.2009, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 7/121/2001 al Tribunalului Galati, s-au respins, ca nefondate, obiectiunile formulate de creditoarele A.V.A.S. B si A.F.D.J. G impotriva raportului final, intocmit de lichidatorul judiciar �S. 2000� S.P.R.L. Galati.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ. Inscriere creanta. Legea 85/2006
  Prin cererea depusa la data 19.01.2010, creditoarea A a formulat contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ al debitoarei B prin care a solicitat modificarea acestuia in sensul inscrierii sale cu creanta in valoare de 202.878 lei la ordinea de preferinta de la pct.3 conform art.123 din Legea nr.85/2006 si nu cea de la pct.123 pct.7 si cu procent de peste 50% din totalul creantelor.
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Insolventa. Aprobarea planului de reorganizare judiciara a activitatii
  La data de � 2012 a fost inregistrat pe rolul acestei instante planul de reorganizare nr. � intocmit de debitorul SC �� SRL aflata in procedura generala a insolventei administrata de administrator judiciar �. .
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
  Prin contestatia inregistrata la � 2012 pe rolul acestei instante, creditorul �. a contestat tabelul preliminar al creantelor debitoarei SC �.. SRL aflata in procedura simplificata a falimentului administrata de lichidator judiciar �. .
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de inscriere la masa credala
  Prin contestatia inregistrata la data de � contestatoarea � a solicitat instantei sa dispuna admiterea prezentei contestatii si inscrierea creantei in tabelul de creante cu sumele solicitate prin cererea de inscriere la masa credala.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la tabelul de creante intocmit de lichidatorul judiciar
  Prin cererea depusa la data de 30.01.2012, debitoarea SC ���. SRL TG-JIU, reprezentata prin administrator special ���.., a formulat contestatie la tabelul de creante intocmit de lichidatorul judiciar ���., in ce priveste creantele inregistrate de creditorii����
   Data aparitiei: 30 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere pentru deschiderea procedurii reorganizarii judiciare in baza Legii 64/1995
  Prin sentinta nr. 438 din 11 nov. 2004, s-a admis cererea DGFP Gorj si s-a deschis procedura reorganizarii judiciare in baza Legii 64/1995, in vigoare la acea data, fiind numit administrator judiciar firma SC ���. SRL ( actualmente ��. SPRL ) care a intocmit tabelul definitiv al creantelor, iar prin incheierea nr.403 din 12 mai 2006 s-a dispus trecerea debitoarei la procedura falimentului .
   Data aparitiei: 30 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Solicitare antrenare raspundere patrimoniala
  Prin actiunea inregistrata la data de 14 iunie 2011, lichidatorul judiciar ��.. CONSULT SPRL, desemnat pentru debitoarea SC ���� SRL, a solicitat antrenarea raspunderii patrimoniale a paratilor CF si LD, in solidar, pentru suma de 13.340.570 lei . Actiunea a fost inregistrata sub nr. 8467/95/2011, cu prim termen de judecata la data de 6 septembrie 2011.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la tabelul preliminar de creante
  Prin contestatia inregistrata la 13 februarie 2012, contestatoarea SC .....SRL a solicitat inscrierea in tabelul preliminar de creante a debitoarei SC .....SRL a unei creante in cuantum de 6366,11 lei . CII ..... a formulat intimpinare la contestatie apreciind ca, in urma verificarii documentelor prezentate, a rezultat ca cele 37 facturi invocate in dovedirea cererii de inscriere la masa credala, au fost emise si scadente in perioada iulie � august 2008. Pentru acest motiv se considera respectiva creanta ca fiind prescrisa, cererea fiind inregistrata cu depasirea termenului general de prescriptie de 3 ani de la scadenta facturilor.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Raspundere civila delictuala. Inexistenta dovezii evidentei contabile
  Prin cererea formulata la data de 29.11.2010 lichidatorul debitoarei, R I SPRL in contradictoriu cu paratul C E a solicitat instituirea raspunderii acestuia pentru pasivul debitoarei de 13.817 lei, in temeiul art. 138 alin. 1 lit. a, d, e din Legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Faliment. Contestatie impotriva deciziei ANAF
  Prin cererea formulata in procedura falimentului s-au formulat contestatii impotriva deciziei ANAF publicata in BPI sub nr.8747/10.11.2010 prin care creditoarea ANAF a publicat decizia prin care anunta ca sustine numirea in calitate de administrator judiciar a GENERAL GRUP EXPERT SRL.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6006/105/2009 debitoarea A a formulat contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar cu privire la creantele urmatorilor creditori: B creanta reala 44.902 EURO( 192.053,21lei) in loc de 78.702EURO( 336.736,71lei);C, creanta reala 77.055,73lei, in loc de 449.825,68 lei si D creanta reala 1.598.344,17lei, in loc de 1.946.137,37lei.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Insolventa. Tinerea unei contabilitati fictive
  Potrivit dispozitiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, la cererea lichidatorului judiciar, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, sa fie suportata de membrii organelor de conducere sau de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa, prin tinerea unei contabilitati fictive, disparitia unor documente contabile sau netinerea contabilitatii in conformitate cu legea.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Faliment. Contestatie impotriva tabelului creantelor. Contract de leasing
  Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt, creditorii T.L. IFN SA si SC M. IFN SA au formulat contestatii impotriva tabelului creantelor debitoarei SC A.SRL, aflata in procedura falimentului, in temeiul art. 73 din legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2012

    Stiri   Prima activitate din cadrul proiectului �Consolidarea capacitatii autoritatilor romane de a confisca si recupera produsele infractiunii�
  Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni (ONPCCRCPI), din cadrul Ministerului Justitiei, in parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elvetia, a organizat, in perioada 3 � 6 septembrie 2012, prima activitate in cadrul proiectului �Consolidarea capacitatii autoritatilor romane de a confisca si recupera produsele infractiunii�.
   Data aparitiei: 10 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Inchiderea procedurii de insolventa. Radierea debitorului din evidentele registrului
  Prin cererea adresata acestei instante la data de 14.01.2011 si inregistrata sub nr. .../88/2010, iar la judecatorul sindic sub nr. .../2010, lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea, desemnat pentru debitoarea SC .... SRL Horia, jud.Tulcea, a solicitat inchiderea procedurii de insolventa in conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.
   Data aparitiei: 05 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Inscrierea in tabelul definitiv de creante al debitorului
  I. Prin contestatia formulata la data de 21.01.2011 creditorul RP a solicitat inscrierea in tabelul definitiv de creante al debitorului GPEC si a sumei de 1.764 lei (f.243-244 vol.1).
   Data aparitiei: 04 Septembrie 2012

    Stiri   MJLC: parteneriat pentru proiectul �Consolidarea capacitatilor institutionale in domeniul recuperarii creantelor�
  Ministerul Justitiei si Basel Institute on Governance din Elvetia au incheiat, la data de 18 august 2012, un parteneriat in vederea implementarii proiectului �Consolidarea capacitatilor institutionale in domeniul recuperarii creantelor�.
   Data aparitiei: 23 August 2012

    Stiri   Modificarile aduse Codului de procedura fiscala prin OG 2/2012
  Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 a fost modificata recent prin OG nr. 2 emisa de Guvernul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 71/30.01.2012.
   Data aparitiei: 22 Februarie 2012

    Stiri   Ordonanta pentru modificarea Codului de procedura fiscala a fost aprobata
  Guvernul a aprobat Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, noile reglementari avand ca scop cresterea eficientei activitatii de administrare a creantelor fiscale.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2012

    Jurisprudenta   Realizarea prin executare silita a unei creante fiscale de catre executorul de drept comun
  Ar fi de un formalism excesiv, asa cum s-a mai aratat in alta abordare, aplicarea sanctiunii nulitatii actelor de executare efectuate de un executor de drept comun cat timp organul de executare fiscala a achiesat la procedura de executare inceputa de executorul mentionat mai sus si cat timp s-a respectat ordinea de preferinta prevazuta de Codul de procedura fiscala in realizarea creantelor prin distribuirea pretului.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2012

    Stiri   ANAF: Proiect Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
  Unul dintre actele emise de organul fiscal competent il reprezinta certificatul de atestare fiscale, care are scopul de a prezenta situatia fiscala reala a obligatiilor si drepturilor fiscale ale unui contribuabil, la o anumita data.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011

    Stiri   APEC: Principalele modificari aduse prin OG 29/2011 Codului de Procedura Fiscala
  OG nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 626, din 2 septembrie 2011.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2011

    Stiri   Noul Cod de procedura fiscala: Cand se anuleaza debitele fiscale ?
  In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2011

    Stiri   CE ajuta intreprinderile sa recupereze creante transfrontaliere in valoare suplimentara de 600 de milioane de euro
  O mica societate italiana producatoare de branza furnizeaza mozzarella unui fabricant de pizza congelata din Franta. Dupa ce societatea franceza nu si-a onorat platile, firma italiana a incetat livrarile, dar a ramas cu facturi neplatite in valoare de mii de euro. Cum isi va recupera datoria societatea italiana?
   Data aparitiei: 25 Iulie 2011