din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4389 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar

Contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar

  Publicat: 25 Sep 2012       3451 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6006/105/2009 debitoarea A a formulat contestatie la tabelul preliminar intocmit de administratorul judiciar cu privire la creantele urmatorilor creditori: B creanta reala 44.902 EURO( 192.053,21lei) in loc de 78.702EURO( 336.736,71lei);C, creanta reala 77.055,73lei, in loc de 449.825,68 lei si D creanta reala 1.598.344,17lei, in loc de 1.946.137,37lei.

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
(Current liabilities) Datorie sau alta obligatie scadenta in maxim un an.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Clauza din contractul de societate (constitutiv al unei societati comerciale) prin care unul dintre asociati isi stipuleaza
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.

In motivarea contestatiilor s-a aratat ca in ce priveste creanta A, aceasta este in parte nedatorata, suma cu care era indreptatita a fi inscrisa in tabelul preliminar fiind de 44.0902 EURO(192.053,21lei) a ramas neachitata la data deschiderii procedurii generale a insolventei, aceasta, deoarece, intre cele doua societatii s-au efectuat doua importuri de marfa in valoarea totala de 64.902 EURO, la data de 10.09.2009, conform facturii nr. 33565/05.09.2009 in valoare de 30.000 EURO respectiv la data de 17.11.2009, conform facturii nr. 33627/11.11.2009 in valoare de 34.902 EURO. Din totalul sumei de 64.602 EURO, societatea debitoarea a platit suma de 20.000 EURO, la data de 19.01.2010 si 08.03.2010, ramanand de achitat 44.902 EURO.
Mai mult, decat atat, din cererea creditoarei A depusa la dosarul cauzei a rezultat ca aceasta a solicitat inscrierea in tabelul preliminar cu o creanta in valoare de 58.702 EURO si nu 78.702 EURO asa cum din eroare a fost consemnat in tabelul preliminar, diferenta dintre suma pretinsa de creditoarea si cea acceptata de debitoarea constand in servicii neefectuate si nefacturate.
In concluzie debitoarea a solicitat admiterea contestatiei, rectificarea tabelului preliminar al creantelor, intocmit de administratorul judiciar si diminuarea creantei creditoarei A, in sensul inscrierii acesteia in tabel cu suma de 44.902 EURO ( 192.053,21RON).
In continuare a sustinut debitoarea ca, in ce priveste creanta creditoarei B aceasta este in parte nedatorata, suma cu care a considerat ca era indreptatita a fi inscrisa in tabelul preliminar fiind de 77.055,73 lei, prin diminuarea creantei considerata certa si exigibila cu 27.083,24lei reprezentand impozitul imobilului ce se pretinde ca a fost achitata de creditoare in contul primariei de la locul situarii bunului. Aceasta, deoarece Primaria Baicoi, catre care se datorau impozitele si taxele local pentru bunul ce a facut obiectul contractului de leasing, a fost inscrisa in tabelul preliminar cu suma de 9.116lei,reprezentand atat datorii curente ale societatii debitoarei, cat si accesorii calculate pana la data deschiderii procedurii generale de insolventa. Mai mult decat atat, conform fiselor de calcul inaintate de Primaria Baicoi, impozitul mediu datorat pe un an era de circa 3.000lei, nefiind dovedita creanta in suma de 27.083,24lei.
In continuare a mentionat debitoarea ca este bine cunoscut si nu trebuia demonstrat in vreun mod ca un contract inceteaza la data rezilierii sale, conform definitiei unanim acceptate pentru notiunea de reziliere. In speta contractul dintre parti a incetat ca urmare a initiativei societatii la data de 16.04.2010, data care trebuia apreciata ca fiind `` sfarsitul contractului`` in acceptiunea textului conventional anterior mentionat.
Interpretarea creditoarei B conform careia i se datoreaza daune-interese in cuantum de 345.736,71lei, conform contractului de leasing, respectiv valoarea finala si scadenta ramasa de recuperat (compusa din toate celelalte rate de leasing ramase de achitat si valorile reziduale), dobanda aferenta ratelor de leasing viitoare, conform scadentarului de plata aferent Contractului de leasing nr. 080703520RE/01 nu putea fi luata in considerare, fiind greu de acceptat ca finantatorul era pagubit in situatia data, in care imobilul ce a facut obiectul contractului de leasing, i-a fost restituit , iar perioada cat acesta a fost folosit de utilizator era acoperita cu plata ratelor de catre utilizator prin inscrierea in tabelul creantelor. Daunele - interese trebuiau dovedite, iar plata unor sume care sa fie egala cu contravaloarea imobilului
( teren si constructie) deja restituit ar duce la imbogatirea fara just temei a finantatorului , motiv pentru care interpretarea textului conventional data de finantator era inacceptabila.
Asa cum s-a aratat si in practica altor instante, desi notiunea de clauza leonina se foloseste mai ales in raporturile dintre membrii societari, fata de modul in care aceasta clauza a fost interpretata de finantator, ea are un pronuntat si evident caracter de clauza leonina, utilizatorul fiind supus unui tratament excesiv de impovarator, fara ca el sa aiba o culpa directa in neexecutarea obligatiilor de plata a ratelor de leasing .
De asemenea, nu poate fi considerata creanta certa nici suma de 14.833,42lei ( TVA INCLUS) reprezentand cheltuieli cu reposedarea bunului, cheltuielile cu rezilierea contractului de leasing, taxe, evaluarea bunului dupa reziliere, paza bunului, ``sume suportate de societatea de leasing`` deoarece utilizatorul nu si-a respectat obligatiile contractuale.
In conditiile in care fata de societatea debitoarea, s-a deschis procedura generala a insolventei, conform legii 85/2006, toate actiunile judiciare si extrajudiciare impotriva sa ca debitor trebuiau sa fie suspendate. Or, fiind vorba de un imobil, reprezentantii societatii de leasing se puteau oricand prezenta la locul situarii acestuia pentru a semna procesul verbal de predare-primire in conditii amiabile, fiind inacceptabil ca predarea sa aiba loc scriptic la sediul creditoarei. Dovada bunei-credinte a debitoarei a stat in faptul ca in urma primirii notificarii cu privire la data si ora cand urmeaza a se preda imobilul, aceasta predare s-a facut imediat conform programului impus de creditoarea fara a mai fi nevoie de acordul instantei pentru obtinerea autorizatiei de patrundere in imobil.
A mai aratat debitoarea ca in ce priveste creanta creditoarei C a considerat ca, din eroare, aceasta a fost inscrisa in tabelul preliminar de creante ca si creanta garantata, in conditiile in care nu erau intrunite conditiile prevazute de legea nr.85/2006 privind incadrarea unei astfel de creante in categoria celor garantate.
In conditiile neindeplinirii conditiilor prevazute de legea 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind clasificarea unei creante ca si garantate, in conformitate cu dispozitiile art. 36, 39 si 41 din legea speciala, creanta creditoarei era chirografara, suma cu care aceasta era indreptatita a fi inscrisa in tabelul preliminar fiind cea de la data formularii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei, respectiv 1.604.344,17lei (compusa din 1.500.00lei - credit nerambursat 69.767,48lei - dobanzi neachitate, 25.960lei - creante atasate si penalitatii si 8.615,70lei- comision nederulare) diminuata cu suma de 6.000lei achitata la data de 25.06.2010 in contul curent al societatii In concluzie, debitoarea a solicitat admiterea contestatiei, rectificarea tabelului preliminar al creantelor, intocmit de administratorul judiciar, inscrierea creantei creditoarei C, in categoria creantelor negarantate si diminuarea cuantumului, in sensul inscrierii acesteia in tabel cu suma de 1.598.344,19lei.
Administratorul judiciar nu a formulat intampinare in cauza.
Creditoarea B a formulat in temeiul art. 115 C.pr.civ. intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a Tribunalului Prahova fata de dispozitiile contractului de cooperare lit.a, iar pe fondul cauzei respingerea contestatiei , ca neintemeiata.
A aratat creditoarea referitor la valoarea creantei ca prin inscrisurile depuse o data cu declaratia de recurs, debitoarea datoreaza suma de 58.702,00 EURO, reprezentand contravaloarea ascensoarelor livrate, plus contravaloarea, manoperei, asa cum partile au stabilit prin contractele semnate la data de 04.09.2009, dupa cum s-a observat din documentele vamale, ascensoarele au fost livrate, asa cum era si normal, demontate astfel incat nu s-a putut trece pe documentele vamale si valoarea manoperei, ascensoarele fiind folosite si montate, conform clauzelor contractuale.
Referitor la contractul de cooperare, creditoarea B a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Prahova, potrivit dispozitiilor de la lit.a) si exceptia de neexecutare a contractului potrivit dispozitiilor lit. c) si d).
Astfel, contractul de cooperare prevede la art. 9, ca instantele competente in caz de litigiu intre parti, cu privire la respectiva colaborare, erau cele din Ankara,Turcia, astfel ca debitoarea nu a putut opune in cadrul acestei contestatii clauzele respectivului contract si prin urmare Tribunalul Prahova nu era competent sa judece eventualul litigiu decurgand din asa zisa incalcarea a respectivului contract .
A mai sustinut creditoarea B ca debitoarea cu rea-credinta a ascuns faptul ca are datorii foarte mari si ca era in pragul falimentului (asa cum aceiasi asociati au falimentat si E.C. - in dosarul nr. 2058/105/2007, aflat pe rolul Tribunalului Prahova) si a fost indusa in eroare sa semneze contractul de cooperarea anexat ( in turca si romana), desi la aceeasi data - 10.12.2009 - s-a inregistrat cererea unui alt creditor de deschidere a procedurii insolventei fata de debitoare.
Creditoarele A SI C nu au formulat aparari in cauza,
In cauza s-au administrat probatorii cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Referitor la exceptia necompetentei teritoriale invocata de creditoarea B, judecatorul sindic o va respinge ca neintemeiata avand in vedere dispozitiile art. 6 din Legea 85/2006, potrivit carora toate procedurile prevazute de lege sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul.
Cum, in cauza debitorul are sediul in comuna Paulesti, Str. Punctul Movila Vulpii, Hala 1, Jud. Prahova, competenta teritoriala de solutionarea a cauzei revine Tribunalului Prahova, care a fost corect investit.
Pe fondul cauzei, judecatorul sindic retine urmatoarele:
Referitor la creanta A este de remarcat faptul ca, in baza raporturilor contractuale existente intre parti, s-au emis facturile nr. 33565/05.09.2009, in valoare de 30.000 EURO si factura nr. 33627/11.11.2009 in valoare de 34.000 EURO a caror contravaloarea a fost achitata partial de debitoare ( 20.000 EURO) ramanand un rest de 44.902 EURO.
De altfel, prin cererea depusa la dosar creditoarea a invocat o creanta in valoare de 58.702 EURO si nu de 78.702 EURO cum din eroare s-a facut mentiunea in tabelul preliminar al creantelor.
Or, fata de imprejurarea ca societatea creditoarea nu a facut dovada diferentei de creanta solicitata (de la 44.902 EURO la 58.702 EURO), judecatorul sindic va admite cererea formulata de debitoare si va dispune mentionarea in tabel a creantei in suma de 44.902 EURO ( in echivalent lei).
Referitor la creanta B sustinerile debitoarei contestatoare sunt intemeiate in parte, cu privire la creanta in suma de 93.227,08lei reprezentand rate de leasing facturate si ramase neachitate la data rezilierii contractului de leasing incheiat de parti, conform declaratiei de reziliere si a fisei soldului restant, ce a insotit declaratia de creanta a creditoarei, inscris care se coroboreaza cu celelalte inscrisuri depuse la dosar.
De altfel, prin petitul concluziilor scrise formulate, debitoarea a solicitat diminuarea creantei B pana la suma de 93.227,08lei, reprezentand rate de leasing facturate si ramase neachitate la data rezilierii contractului de leasing incheiat de parti pentru ca in final sa solicite o suma mai mica fara corespondent in inscrisurile de la dosar.
In ce priveste restul creantei in suma de 27.083,24lei reprezentand impozitul imobilului; suma de 14.833,42lei reprezentand cheltuieli cu reposedarea bunului, cheltuieli cu rezilierea contractului de leasing, taxe, evaluarea bunului dupa reziliere, paza bunului si suma de 345.736,71lei reprezentand daune interese sustinerile debitoarei contestatoare sunt intemeiate si vor fi avute in vedere de judecatorul sindic .
Astfel, in ce priveste suma de 27.083,4 lei reprezentand impozitul imobilului este de remarcat faptul ca prin inscrisurile depuse la dosar creditoarea B nu a facut dovada achitarii acestei sume, cu atat mai mult cu cat primaria Baicoi careia i se datora impozitul aferent imobilului a fost inscrisa in tabelul preliminar cu o suma mult mai mica,iar conform fiselor de calcul inaintate de aceeasi institutie impozitul mediu nedatorat pe un an este de 3.000 lei.
In ce priveste suma de 14.833,42lei reprezentand cheltuielile cu reposedarea bunului, creditoarea, de asemenea, nu a facut dovada creantei sale si a relei credinte a debitoarei care sa justifice efectuarea acelor cheltuieli .
Referitor la creanta in suma de 345.736,71lei reprezentand daune-interese constand in valoarea finala si scadenta ramasa de recuperat si dobanda aferenta ratelor de leasing viitoare, sustinerile debitoarei cu privire la tratamentul impovarator impus de o clauza existenta in contract, sunt intemeiate.
Astfel, instanta este obligata sa verifice respectarea principiului reglementat de art. 5 C.civ neputandu-se deroga de la dispozitiile de ordine publica.
In speta, se constata ca, desi a semnat contractul de leasing finaciar, debitoarea a avut posibilitatea de a negocia cu fiantatorul - creditor numai in privinta obiectului leasingului, a duratei contractului, a platilor ce urmau a fi efectuate, iar nu si conditiile generale de leasing la care debitoarea a aderat fara a le negocia in mod direct cu creditoarea, care au fost numai aduse la cunostinta utilizatorului, fara a exista o posibilitate reala pentru acesta de a le negocia.
Totodata, judecatorul sindic retine ca potrivit dispozitiilor OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing - art.15 - in cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul, iar utilizatorul est obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pana la data restituirii in temeiul contractului.
Asadar, nu exista o obligatie a utilizatorului decurgand din lege de a plati pe langa sumele mai sus precizate si toate celelalte rate de leasing ramase de achitat, precum si valoarea reziduala; plata ratelor de leasing ce ar fi datorate in continuare, dupa reziliere, precum si a valorii reziduale reprezinta in fapt o sarcina evident excesiva impusa utilizatorului sa nu fie executat contractul, decat sa fie executat, deoarece ar obtine pe langa bunurile contractate si plata ratelor de leasing si valoarea reziduala.
Pe de alta parte, prejudiciul suferit de creditor ca urmare a neexecutarii corespunzatoare a obligatiilor de catre debitoare nu ramane nereparat in cazul inlaturarii indemnizatiei, creditorul obtinand toate sumele datorate pana la data restituirii bunurilor, precum si penalitatile aferente.
Date fiind aceste considerente, caracterul de adeziune al contractului de leasing incheiat de debitoare si dezechilibrul vadit disproportionat creat in detrimentul debitoarei intre drepturile si obligatiile partilor in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, comparativ cu prejudiciul produs, judecatorul sindic constata intemeiate sustinerile debitoarei contestatoare si va admite contestatia in parte in ce priveste pe aceasta creditoare si va dispune inscrierea in tabelul preliminar a sumei de 93.227,08lei, reprezentand rate de leasing facturate si ramase neachitate la data rezilierii contractului de leasing incheiat de parti.
Referitor la creanta creditoarei B este de observat faptul ca, in mod eronat administratorul judiciar a procedat la inscrierea acesteia in categoria creantelor garantate in conditiile neindeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr. 85/2006 pentru calificarea unei creante ca si garantata
( art. 3 pct. 9 din lege).
De asemenea, creditoarea nu a facut dovada diferentei de suma solicitata prin declaratia de creanta pana la 1.946.137,37lei, inscrisurile ce au insotit aceasta declaratie facand referire la suma de 1.604.344,17lei compusa din 1.500.000 lei credit nerambursat; 69.767,48lei dobanzi; 25.960lei creante atasate si penalitati si 8.615,70lei comision nederulare diminuata cu suma de 6.000lei achitata la data de 25.06.2010 in contul curent al creditoarei.
Fata de aceste considerente, judecatorul sindic va admite contestatia si in ce priveste pe aceasta creditoare si va dispune inscrierea in tabelul preliminar a sumei de 1.598,17lei creanta negarantata.
Pronuntata de: Tribunalul Prahova - Sentinta comerciala nr. 628 (13.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Prahova    Creditori    Debitori    Administrator judiciar    OG 51/1997    Contract de cooperare    Rate de leasing    Faliment    Creanta reala    Insolventa    Exceptia de necompetenta teritoriala    Creditor chirografar    Legea 85/2006    Clauza leonina    Creanta certa    Tabel preliminar al creantelor    Daune-interese    Creanta exigibila    Primaria Baicoi    Contract de leasing
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Aplicarea graduala a sanctiunii disciplinare in functie de criteriile de individualizare
Pronuntaţă de: Cutea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2232 din data de 16 decembrie 2020

Mentionarea fictiva a efectuarii de ore suplimentare. Drepturi salariale incasate necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta civila nr. 1530 din data de 21 Iunie 2019

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Dozarea sanctiunii aplicate de angajator cu gravitatea faptei imputate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1593 din data de 19 octombrie 2020

Munca prestata peste programul normal de lucru devine �automat� munca suplimentara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia Civiala nr. 1539/19.10.2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu