din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2237 de useri online
Materiale juridice despre avocat protectia datelor (38)


    Articole   Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
  Printr-o plangere trimisa la Autoritatea nationala de supraveghere, o persoana fizica a reclamat accesarea, utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari a blocului in care locuieste.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Utilizarea senzorilor GPS pe masinile de serviciu ale salariatilor
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata cu privire la faptul ca pe masinile de serviciu utilizate de o clinica medicala au fost instalati senzori Global Positioning System (GPS) si ca se prelucreaza astfel date personale, fara ca angajatii sa fi fost informati cu privire la drepturile lor in acest context.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
  Un petent a reclamat faptul ca o autoritate publica, angajator al petentului, a divulgat datele sale cu caracter personal, respectiv numele, prenumele, adresa si codul numeric personal, numarul de telefon, e-mail, sanctiuni disciplinare ale petentului, catre un tert, respectiv unui alt angajat al operatorului de date.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata de catre un petent cu privire la faptul ca o institutie de credit i-a transmis mesaje privind actualizarea datelor sale cu caracter personal, desi relatia sa contractuala cu aceasta banca era incheiata, ca urmare a cererii acestuia de inchidere a contului curent deschis la aceasta banca.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Refuzul unei autoritati publice de a raspunde unei cereri de exercitare a dreptului de acces la propriile date cu caracter personal
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata de catre un petent cu privire la faptul ca o autoritate publica nu a raspuns la cererile sale de exercitare a dreptului de acces.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
  1. Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata referitor la obligatia politistilor locali din cadrul unei structuri de a purta asupra lor camere de inregistrare audio-video, avand incorporata si functia de GPS (Global Positioning System), pornite pe intreaga durata a desfasurarii activitatii.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
  Un petent a sesizat faptul ca o persoana fizica a depus intr-un proces aflat pe rolul instantelor de judecata, in care petentul nu este parte, mai multe documente care contin datele sale cu caracter personal, in posesia carora persoana fizica se afla ca urmare a calitatii sale de administrator a unei societati comerciale, care are ca obiect de activitate efectuarea de traduceri autorizate.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
  Un petent a reclamat faptul ca la nivelul comunei in care locuieste este instalat un sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, inclusiv sub aspectul dreptului la informare, a asigurarii masurilor de securitate, a lipsei unui responsabil cu protectia datelor.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata cu privire la posibile incalcari ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, ca urmare a postarii in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), pe site-ul www.e-licitatie.ro, de catre o unitate spitaliceasca, a unor anunturi de achizitii publice, care contin date cu caracter personal ale pacientilor minori (nume, prenume, date privind starea de sanatate).
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
  O unitate spitaliceasca a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la producerea unui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Divulgarea neautorizata de date cu caracter personal prin intermediul platformei informatice utilizate pentru inscrierea participantilor la evenimente
  Prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679, o societate comerciala a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale participantilor la un eveniment, din cauza unei erori tehnice.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal pe o retea de socializare
  Prin transmiterea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679, o autoritate publica a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la faptul ca o lista (borderou) privind acordarea de ajutor de urgenta pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii, intocmita in cadrul autoritatii respective, a fost postata pe o retea de socializare (Facebook), intr-un grup privat cu 700 de membri.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata cu privire la faptul ca primaria unui municipiu a dezvaluit datele unor terti in cadrul unui litigiu dintre petent si aceasta, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti, in care primaria a solicitat inlocuirea amenzii aplicate petentului cu sanctiunea obligarii la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
  O persoana fizica a reclamat faptul ca o institutie publica i-a dezvaluit pe intranet-ul institutiei date din dosarul sau personal, inclusiv functiile ocupate, sanctiunile disciplinare, precum si calificativele anuale.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
  Prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679, o companie de vanzari auto a notificat Autoritatea nationala de supraveghere referitor la accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale clientilor, prin postarea pe pagina de Facebook a societatii, a unui document cu o captura din codul sursa al website-ului pe care compania a desfasurat un concurs on-line de atragere a clientilor participanti in service-ul auto.
   Data aparitiei: 12 August 2021

    Articole   Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
  O institutie bancara a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la producerea unui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri
  O societate de transport local a solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la legalitatea prelucrarii datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii �sistemului e-ticheting cu carduri�.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp
  Autoritatea nationala de supraveghere a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cadrul unei prezentari efectuata la o unitate scolara, angajata unei institutii bancare a prezentat un card de debit pentru incasarea burselor elevilor si a preluat prin intermediul telefonului personal, prin aplicatia WhatsApp, in format electronic, poze cu copiile cartilor de identitate ale copiilor si ale reprezentantilor legali. Totodata, reprezentanta bancii a fotografiat cartile de identitate ale persoanelor care nu aveau aceasta aplicatie instalata in telefon, ulterior transmitandu-le pe adresa sa de e-mail de serviciu.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
  O persoana fizica a solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
  Autoritatea nationala de supraveghere a efectuat o investigatie din oficiu la un operator din domeniul farmaceutic, avand ca obiect verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
  Potrivit unei investigatii efectuate de catre Autoritatea nationala de supraveghere, ca urmare a unei plangeri a unui petent prin care acesta sesiza incalcari ale prelucrarii datelor de catre un operator din domeniul financiar-bancar, prin scanarea, fara temei legal a cartii sale de identitate si inregistrarea imaginii sale prin sistemul de supraveghere video, fara informarea prealabila conform dispozitiilor art. 11 din Decizia 52/2012, dar si lipsa unui raspuns din partea operatorului cu privire la solicitarile sale, s-a constatat incalcarea legislatiei in vigoare, fiind dispuse sanctiuni cu avertisment si amenda.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Valabilitatea consimtamantului on-line al parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor
  Un operator a solicitat punctul de vedere al Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la valabilitatea obtinerii acordului parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor in scopul inscrierii in tabere, modalitatea aleasa fiind completarea unui formular Google.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Prelucrarea datelor in contextul marketingului direct
  O entitate privata a solicitat Autoritatii nationale de supraveghere un punct de vedere referitor la acordarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor in contextul marketingului direct.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Prelucrarea datelor angajatilor in contextul derularii activitatii de telemunca
  O entitate privata a solicitat un punct de vedere cu privire la legalitatea supravegherii angajatilor in contextul in care acestia deruleaza activitati de telemunca.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
  Mai multe persoane fizice au solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la conditiile de montare a unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala.
   Data aparitiei: 11 August 2021