din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1580 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » GDPR: Prelucrarea datelor in contextul marketingului direct

GDPR: Prelucrarea datelor in contextul marketingului direct

  Publicat: 11 Aug 2021       770 citiri       Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


O entitate privata a solicitat Autoritatii nationale de supraveghere un punct de vedere referitor la acordarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor in contextul marketingului direct.


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Expresie care face referire la Nulitatea relativa.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Autoritatea nationala de supraveghere a precizat cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectarii, stocarii, divulgarii prin transmitere, diseminarii sau punerii la dispozitie in orice alt mod, potrivit


Regulamentului (UE) 2016/679, ca aceasta se realizeaza cu consimtamantul persoanei vizate sau in celelalte conditii prevazute de art. 6, art. 9 si art. 10 din acelasi act normativ, in functie de natura datelor si categoriilor de date colectate si prelucrate.


In documentul intitulat ``Orientari asupra Consimtamantului in temeiul Regulamentului 2016/679`` (WP 259/Versiunea 1.1 adoptata in 4 mai 2020), fostul Grup de Lucru Art. 29 (in prezent Comitetul european pentru protectia datelor) mentioneaza urmatoarele:


``In general, consimtamantul poate fi temeiul juridic adecvat doar atunci cand persoanei vizate i s-a acordat controlul si posibilitatea unei alegeri reale in ceea ce priveste fie acceptarea fie respingerea termenilor conferiti sau respingerea acestora fara nici un prejudiciu. Atunci cand se solicita consimtamantul, un operator de date are obligatia sa evalueze daca aceasta solicitare intruneste toate conditiile de obtinere a unui consimtamant valabil. Daca este obtinut in conformitate deplina cu GDPR, consimtamantul este un instrument care confera persoanelor vizate controlul asupra posibilitatii ca datele lor cu caracter personal sa fie sau nu prelucrate. Altfel, controlul detinut de persoanele vizate devine iluzoriu si consimtamantul va fi un temei anulabil in ceea ce priveste prelucrarea, cu consecinta ca activitatea de prelucrare este nelegala``.


De asemenea, in acelasi document se precizeaza: ``Consimtamantul nu va fi liber in cazurile in care exista vreun element de constrangere, presiune sau incapacitate de exercitare libera a vointei``, precum si faptul ca ``includerea [in Regulamentul (UE) 2016/679] unor prevederi si considerente specifice asupra retragerii consimtamantului confirma faptul ca, acordarea consimtamantului trebuie sa constituie o decizie reversibila si este mentinut un grad de control de catre persoana vizata.``


Totodata, in acelasi document se mentioneaza: ``Daca un operator poate demonstra ca un serviciu include posibilitatea de retragere a consimtamantului fara consecinte negative, (aa��A�) acest lucru poate servi la demonstrarea faptului ca consimtamantul a fost exprimat in mod liber . Regulamentul (UE) 2016/679 nu exclude toate stimulentele, dar ii revine operatorului sarcina sa demonstreze ca consimtamantul a fost exprimat in continuare in mod liber in toate circumstantele.``


Cabinet avocat Bucuresti


Ca atare, obtinerea consimtamantului persoanei vizate, in masura in care prelucrarea are loc pe baza acestuia, trebuie sa indeplineasca conditiile din Regulamentul (UE) 2016/679 mentionate mai sus.


Un aspect important pe care Regulamentul (UE) 2016/679 il reglementeaza, iar operatorii trebuie sa il respecte, este reprezentat de informarea persoanelor vizate (indiferent de temeiul prelucrarii, la consimtamant sau pe baza celorlalte conditii de prelucrare).


In sensul celor de mai sus este considerentul (70) din Regulamentul (UE) 2016/679 ``In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, persoana vizata ar trebui sa aiba dreptul de a se opune unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri in masura in care aceasta are legatura cu marketingul direct, indiferent daca prelucrarea in cauza este cea initiala sau una ulterioara, in orice moment si in mod gratuit. Acest drept ar trebui adus in mod explicit in atentia persoanei vizate si prezentat in mod clar si separat de orice alte informatii.``


In acelasi timp, operatorul trebuie sa respecte principiile de prelucrare stabilite in art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 si sa asigure, totodata, masurile tehnice si organizatorice in conformitate cu art. 32 si art. 25 din acelasi Regulament.


Totodata, s-a precizat ca fiecarui operator ii revine obligatia de a analiza, in functie de specificul tuturor activitatilor efectiv realizate, fiecare prelucrare de date personale efectuata, de a decide cu privire la legitimitatea prelucrarii si, in acelasi timp, de a lua toate masurile necesare pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, precum si pentru asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor, raportat la prevederile legale mai sus mentionate.

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    GDPR 2020    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019