din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1249 de useri online
Materiale juridice despre codul muncii (680)


    Articole   Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
  In procesul de recrutare al companiilor, oferta de angajare reprezinta un document esential pentru angajator cu ocazia caruia se aduce la cunostinta potentialilor salariati toate detaliile importante si avantajoase pe care le ofera noul post.
   Data aparitiei: 23 Iulie 2024

    Articole   Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
  In cadrul derularii raporturilor de munca, deciziile de sanctionare disciplinara sunt instrumente esentiale pentru mentinerea ordinii si disciplinei in cadrul unei organizatii.
   Data aparitiei: 15 Iulie 2024

    Articole   Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
  Procedurile de organizare a concursului in institutiile publice sunt reglementate printr-un set de acte normative si reguli care asigura transparenta, echitatea si meritocratia in recrutarea personalului.
   Data aparitiei: 08 Iulie 2024

    Articole   Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
  Libertatea de a munci reprezinta un principiu fundamental in raporturile de munca, cu ajutorul caruia orice persoana este libera sa isi exercite sau nu dreptul la munca, este libera sa isi aleaga angajatorul, sa isi aleaga domeniul in care vrea sa profeseze, locul de munca, dar si momentul in care doreste sa inceteze aceste relatii contractuale.
   Data aparitiei: 02 Iulie 2024

    Articole   Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
  Potrivit art. 39 alin (2) lit. d) din Codul muncii, salariatii au obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea obligatiilor de serviciu, in sensul ca trebuie sa se abtina de la orice act care ar dauna intereselor angajatorului.
   Data aparitiei: 01 Iulie 2024

    Articole   Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
  In contextul lumii contemporare, drepturile omului reprezinta tema centrala a dezbaterilor in cadrul institutiilor internationale care sunt preocupate in permanenta sa dezvolte si sa imbunatateasca legislatia tarilor membre la acest capitol.
   Data aparitiei: 17 Iunie 2024

    Stiri   15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
  Ministerul Muncii a publicat Proiectul de lege privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
   Data aparitiei: 13 Iunie 2024

    Articole   Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
  In ceea ce priveste concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, conform art. 65 din Codul muncii, ideea de baza consta in faptul ca, desfiintarea postului, care atrage si concedierea salariatului, trebuie sa nu ascunda alt motiv decat cel al necesitatii reale a angajatorului.
   Data aparitiei: 10 Iunie 2024

    Articole   Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
  In relatiile de munca, de cele mai multe ori sarcina probei revine angajatorului, fie ca vorbim de necomunicarea contractului individual de munca, a fisei postului, nerespectarea conditiilor de munca ale salariatilor, de nerespectarea termenului de preaviz, fie de incetarea contractului individual de munca din motive ce tin de de persoana salariatului sau din motive ce nu tin de persoana acestuia.
   Data aparitiei: 24 Mai 2024

    Articole   Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
  Codul muncii nu impune angajatorului o anumita procedura de evaluare, ci lasa la latitudinea fiecarui angajator sa stabileasca procedura, criteriile si obiectivele de performanta, tocmai pentru ca acesta este singurul in masura sa aprecieze asupra corespunderii/necorespunderii profesionale a unui salariat in raport de standardele pe care le stabileste.
   Data aparitiei: 24 Mai 2024

    Stiri   ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
  In sedinta din 20 mai 2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului, pronuntand Decizia nr. 8/2024.
   Data aparitiei: 20 Mai 2024

    Jurisprudenta   In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
  Potrivit art. 252 alin. (1) pct. 1 din Codul muncii se stabileste posibilitatea angajatorului de a aplica o sanctiune disciplinara �in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei�.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
  Conditiile de munca deosebite se refera la situatiile in care angajatii sunt expusi la anumite riscuri sau conditii speciale in timpul desfasurarii activitatii lor.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
  Legiuitorul a reglementat, prin art. 31 din Codul muncii, perioada de proba cu un scop clar definit �pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie�.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
  Potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018: �(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza astfel:
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
  In conformitate cu art. 65 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul poate decide concedierea salariatului in urma desfiintarii locului de munca ocupat de acesta.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
  Potrivit art. 256 Codul muncii, salariatul este obligat sa restituie angajatorului suma incasata nedatorat. Obligatia de restituire este o forma specifica a raspunderii pentru fapta proprie si, prin urmare, este supusa regulilor generale referitoare la raspunderea patrimoniala.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
  Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004 arata in mod expres, in art. 1 alin. (6), ca un act administrativ �nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
  Pentru realiza o cercetare disciplinara a salariatului in conditiile legii, este necesar a se tin cont de urmatoarele aspecte legale:
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
  In ceea ce priveste dreptul angajatorului �sa sanctioneze sever cumulul de abateri disciplinare ale unui salariat�, art. 250 din Codul muncii prevede faptul ca �angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: (�) e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
  Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confidentialitate este definita ca fiind: �(1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
  Abuzurile la locul de munca reprezinta comportamente inadecvate sau nedrepte care pot afecta negativ angajatii si mediul de lucru. Acestea pot lua diferite forme, cum ar fi hartuirea, discriminarea, exploatarea, intimidarea sau violenta la locul de munca.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
  Potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cererile privind plata despagubirilor pentru pagubele cauzate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
  Potrivit O.U.G, nr. 130/2021, art. VI �(1) Plata sumelor cerinte prin hotarari judecatoresti care au ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilitate in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executate in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, se va realiza astfel:
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
  Dreptul la concediu de odihna anual platit este, potrivit dispozitiilor Codului muncii, garantat tuturor salariatilor.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023