din anul 2007, atuul tau de DREPT!
809 de useri online
Materiale juridice despre codul muncii (675)


    Jurisprudenta   Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat
  Potrivit art. 81 din Codul muncii, �prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare , comunica angajatorului scris incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
  Potrivit dispozitiilor Codului muncii, pentru ca decizia de concediere sa poata produce efectele juridice urmarite de angajator, aceasta trebuie sa fie deopotriva legala si temeinica, analiza cerintelor de legalitate prevaland celor referitoare la temeinicia deciziei.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
  Hartuirea la locul de munca (mobbing) poate fi definita drept orice conduita abuziva, prin gesturi, cuvinte, atitudini care aduc atingere, prin caracterul lor sistematic sau prin repetare, demnitatii ori integritatii fizice ori psihice a unei persoane, punand in pericol munca sa ori degradand climatul de munca.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
  Un contract colectiv de munca este un acord incheiat intre un angajator si un sindicat sau o organizatie reprezentativa a angajatilor, care reglementeaza conditiile de munca si drepturile si obligatiile partilor implicate.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
  Potrivit legii instanta hotaraste prin sentinta asupra invinuirii aduse inculpatului, pronuntand, dupa caz, condamnarea , achitarea (necondamnarea) sau incetarea procesului penal.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Jurisprudenta   Desfiintarea locului de munca presupune probleme financiare reale ale angajatorului
  Potrivit art. 76 alin. (1) lit. a) din Codul muncii �decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea�, iar potrivit art. 78 din Codul muncii �concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta�.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2023

    Articole   Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
  Prin Legea nr. 283/2022 privind completarea si modificarea Codului Muncii s-au impus clauze obligatorii in contractul de munca.
   Data aparitiei: 11 Decembrie 2023

    Legislatie   Codul Muncii actualizat 2024 - Legea 53/2003
  Codul Muncii actualizat 2024 - Legea nr. 53/2003
   Data aparitiei: 08 Decembrie 2023

    Articole   Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
  Dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale care, prin faptul ca permite un astfel de transfer de responsabilitate, impiedica afectarea bunei reputatii a intreprinderii si adoptarea de sanctiuni in privinta acesteia
   Data aparitiei: 16 Noiembrie 2023

    Articole   Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
  Repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal, chiar si atunci cand il preceda in mod direct si atunci cand legislatia nationala acorda o perioada de repaus saptamanal mai mare decat cea impusa de dreptul Uniunii
   Data aparitiei: 16 Noiembrie 2023

    Legislatie   HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca
  HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 octombrie 2023
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2023

    Legislatie   HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
  Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 28 septembrie 2023
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2023

    Articole   Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
  In continuarea seriei de Dialoguri organizata de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut), a fost pusa in discutie una dintre cele mai des intalnite in practica teme in domeniul dreptului muncii, respectiv concedierea salariatilor.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2023

    Legislatie   HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
  HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2023

    Legislatie   O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023
   Data aparitiei: 30 Mai 2023

    Articole   Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
  In cadrul Dialogurilor organizate de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut), s-au continuat dezbaterile referitoare la modificarile aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022, fiind discutata situatia suprapunerii programelor de lucru ale salariatilor care au doua sau mai multe contracte de munca incheiate cu acelasi angajator sau cu angajatori diferiti.
   Data aparitiei: 22 Mai 2023

    Legislatie   DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
  DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
   Data aparitiei: 31 Martie 2023

    Articole   Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
  In continuarea seriei de Dialoguri organizata de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut), in contextul modificari Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022, a fost pusa in discutie o tema care, desi simpla in aparenta, comporta numeroase discutii in fata instantelor de judecata: acordarea termenului de preaviz la concedierea salariatului, cu referire special la modalitatea de calcul a termenului de preaviz, precum si la alte particularitati practice.
   Data aparitiei: 15 Martie 2023

    Articole   Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
  In cadrul Dialogurilor organizate de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut), s-au continuat discutiile referitoare la modificarile aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022, fiind abordata tema reglementarii posibilitatii salariatului de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a acestuia.
   Data aparitiei: 14 Februarie 2023

    Articole   Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
  In continuarea seriei de Dialoguri organizata de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut), in contextul modificari Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022, a fost pusa in discutie o tema care vizeaza una dintre modificarile esentiale operate, respectiv obligatia angajatorului de a comunica salariatului conditiile si durata perioadei de proba, precum si posibilitatea salariatului de a solicita angajatorului sa ii comunice motivele pentru care a fost concediat.
   Data aparitiei: 17 Ianuarie 2023

    Articole   Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
  In anul 2022 Codul muncii a suferit o serie de modificari substantiale aduse prin Legea nr. 144/2022 si Legea nr. 283/2022.
   Data aparitiei: 26 Decembrie 2022

    Articole   CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
  In Monitorul Oficial nr. 1013 din data de 19 octombrie 2022 a fost publicata Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
   Data aparitiei: 05 Noiembrie 2022

    Legislatie   Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
  Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ Publicata in Monitorul Oficial nr. 1013 din data de 19 octombrie 2022
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2022

    Articole   Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
  In continuarea seriei de Dialoguri organizata de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut) a fost pusa in discutie o tema cu deosebita importanta practica sociala, respectiv cea a principalelor concedii de care pot beneficia mamele si viitoarele mame: concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2022

    Articole   Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
  In cadrul seriei de Dialoguri organizata de MCP Cabinet avocati (fondat in anul 2008 de Av. Marius-Catalin Predut) s-au discutat aspecte particulare ale concedierii pentru necorespundere profesionala, caz particular al concedierii pentru motive ce tin de persoana salariatului. In special, a fost adusa in discutie situatia concedierii pentru necorespundere profesionala a salariatilor cu vechime si experienta pe postul ocupat.
   Data aparitiei: 03 August 2022