din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2669 de useri online
Materiale juridice despre codul muncii (680)


    Articole   Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
  O persoana fizica a solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
  Autoritatea nationala de supraveghere a efectuat o investigatie din oficiu la un operator din domeniul farmaceutic, avand ca obiect verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
  Potrivit unei investigatii efectuate de catre Autoritatea nationala de supraveghere, ca urmare a unei plangeri a unui petent prin care acesta sesiza incalcari ale prelucrarii datelor de catre un operator din domeniul financiar-bancar, prin scanarea, fara temei legal a cartii sale de identitate si inregistrarea imaginii sale prin sistemul de supraveghere video, fara informarea prealabila conform dispozitiilor art. 11 din Decizia 52/2012, dar si lipsa unui raspuns din partea operatorului cu privire la solicitarile sale, s-a constatat incalcarea legislatiei in vigoare, fiind dispuse sanctiuni cu avertisment si amenda.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Valabilitatea consimtamantului on-line al parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor
  Un operator a solicitat punctul de vedere al Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la valabilitatea obtinerii acordului parintilor pentru prelucrarea datelor lor si ale copiilor in scopul inscrierii in tabere, modalitatea aleasa fiind completarea unui formular Google.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Prelucrarea datelor in contextul marketingului direct
  O entitate privata a solicitat Autoritatii nationale de supraveghere un punct de vedere referitor la acordarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor in contextul marketingului direct.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Prelucrarea datelor angajatilor in contextul derularii activitatii de telemunca
  O entitate privata a solicitat un punct de vedere cu privire la legalitatea supravegherii angajatilor in contextul in care acestia deruleaza activitati de telemunca.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
  Mai multe persoane fizice au solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la conditiile de montare a unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
  O persoana fizica a solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   GDPR: Anonimizarea datelor candidatilor la concursuri
  Un operator, institutie de invatamant superior, a solicitat punctul de vedere al Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la necesitatea inserarii in acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal a persoanelor care vor da concurs pentru ocuparea unui post, a unei clauze specifice prin care se opteaza cu privire la anonimizarea numelui si prenumelui pana la finalizarea concursului.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
  O unitate spitaliceasca a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la producerea unui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Divulgare neautorizata de date cu caracter personal ale clientilor si angajatilor prin intermediul e-mail-ului
  O institutie bancara a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la producerea unui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Articole   Divulgare neautorizata a datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice (client) pe retelele de socializare
  O institutie bancara a notificat Autoritatea nationala de supraveghere cu privire la producerea unui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, prin completarea formularului privind incalcarea securitatii datelor cu caracter personal prevazut de Regulamentul (UE) 2016/679.
   Data aparitiei: 11 August 2021

    Jurisprudenta   Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
  Sanctiunea disciplinara presupune constatarea savarsirii unei fapte (comisive sau omisive) in legatura cu atributiile de serviciu, care constituie abatere disciplinara, insa fapta nu se confunda legal cu pozitia subiectiva a salariatului fata de respectiva fapta.
   Data aparitiei: 09 August 2021

    Jurisprudenta   Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
  Salariatul nu datoreaza cheltuielile privind cursurile de perfectionare profesionala deoarece contractul individual de munca a incetat ca urmare a acordului partilor corespunzator dispozitiilor art. 55 lit. b Codul Muncii si nu din initiativa doar a salariatului, chiar daca a solicitat incetarea contractului individual de munca si angajatorul a fost de acord cu cererea sa.
   Data aparitiei: 04 August 2021

    Jurisprudenta   Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
  Cercetarea disciplinara presupune prezenta salariatului in fata comisiei anume constituite pentru a avea posibilitatea sa se apere, motiv pentru care intre data emiterii convocarii si data prezentei celui cercetat disciplinar trebuie sa existe un termen rezonabil care sa asigure respectarea acestuia drept.
   Data aparitiei: 04 August 2021

    Jurisprudenta   Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
  C U R T E A: Asupra cauzei de fata; Prin Sentinta civila nr. 168/MAS din data de 27 februarie 2019, pronuntata de Tribunalul B. a fost admisa exceptia tardivitatii invocata de parata prin intampinare si in consecinta: A fost respinsa ca tardiva contestatia formulata de reclamantul V.I.in contradictoriu cu parata S.Regionala de T.F.de C. b., impotriva Deciziei nr. S5/1598/18.03.2013 emisa de intimata. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele considerente:
   Data aparitiei: 22 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
  Tribunalul Prin cererea inregistrata la data de 27.09.2019 sub nr. x pe rolul Tribunalului V.Sectia I Civila reclamanta P. a. a chemat in judecata pe parata R.Romsilva � Directia S.V.solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se dispuna:
   Data aparitiei: 22 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
  Prin Sentinta civila nr. 323 din 04 iulie 2019, pronuntata de Tribunalul M., s-a respins exceptia tardivitatii actiunii invocata de parata. S-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul M. s., domiciliat in comuna Prunisor, in contradictoriu cu paratul R.Nationala a P.R.- Directia S.M., cu sediul in Drobeta-T_- S., C., nr. 22, judetul M. A fost obligata parata sa plateasca reclamantului o despagubire egala cu salariile, precum si celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat, pe perioada 01.07. x17, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii si dobanda legala aferenta sumei, calculata de la data scadentei pana la data platii efective.
   Data aparitiei: 21 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
  Prin Sentinta civila nr. 168/MAS din data de 27 februarie 2019, pronuntata de Tribunalul B. a fost admisa exceptia tardivitatii invocata de parata prin intampinare si in consecinta: A fost respinsa ca tardiva contestatia formulata de reclamantul V.I.in contradictoriu cu parata S.Regionala de T.F.de C. b., impotriva Deciziei nr. S5/1598/18.03.2013 emisa de intimata. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele considerente:
   Data aparitiei: 21 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Angajatorul este obligat sa plateasca impozite specifice si contributii pentru despagubirile cuvenite salariatului pe perioada in care i s-a suspendat netemeinic contractul de munca
  Prin cererea inregistrata la data de 27.09.2019 sub nr. x pe rolul Tribunalului V.Sectia I Civila reclamanta P. a. a chemat in judecata pe parata R.R. � Directia S.V.solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se dispuna: - obligarea paratei la plata impozitului si a tuturor contributiilor aferente salariului si celorlalte drepturi efectiv incasate in perioada 01.04.2010 � 09.03.2016; - obligarea paratei la cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 21 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
  Prin actiunea inregistrata la data de 07.10.2020, sub nr., pe rolul Sectiei de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a Tribunalului Gorj, reclamantul a. a chemat in judecata parata B. B. B. B.S. a. , solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata parata la contravaloarea sporului de mobilitate de 5%, din salariul de baza, pentru perioada 09.10.2017 pana in prezent, suma actualizata cu rata inflatiei pana la data platii efective si dobanda legala calculata de la data scadentei pana la data platii efective.
   Data aparitiei: 15 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Clauza penala privind nedenuntarea unilaterala a contractului de munca intr-un anumit termen in schimbul unei prime este contrara principiului libertatii muncii
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Arges la data de 21.05.2018, reclamanta M.CF SA a chemat in judecata pe paratul L. alin C., solicitand pronuntarea unei hotarari prin c a re sa fie obligat la restituirea sumei de 18.000 lei si la plata dobanzilor legale aferente.
   Data aparitiei: 14 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
  C U R T E A Asupra apelului de fata, constata ca: Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Arges la data de 21.05.2018, reclamanta M.CF SA a chemat in judecata pe paratul L. alin C., solicitand pronuntarea unei hotarari prin c a re sa fie obligat la restituirea sumei de 18.000 lei si la plata dobanzilor legale aferente.
   Data aparitiei: 13 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca
  Tribunalul, Asupra actiunii de fata, constata: Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 11.03.2020 inregistrata cu numarul de dosar x, reclamantul N.I. a chemat in judecata pe parata H.S. a. ,solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa emita adeverinta privind incadrarea in grupa a Ii-a de munca pentru perioa da 21.07.1979 � 01.07.1982.
   Data aparitiei: 13 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
  CURTEA, Deliberand, conform dispozitiilor art. 395 din noul Cod de procedura civila, asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele: Prin Sentinta civila nr. 651/15 mai 2019, pronuntata de Tribunalul B., in Dosarul nr. x, s-a respins, ca neintemeiata, cererea formulata de catre reclamanta S.G., domiciliata in Bucuresti, Soseaua V., nr. 37, sectorul 2, cu resedinta in B., Bulevardul Unirii, si cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la Cabinetul de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) �N. aleodor M_�, cu sediul in mun. B., bis, judetul B., in contradictoriu cu para ta, cu sediul in mun. B., judetul B.
   Data aparitiei: 13 Iulie 2021