din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4277 de useri online
Materiale juridice despre titlu executoriu (117)


    Jurisprudenta   Investirea cu formula executorie a biletului de ordin
  La data de 06.03.2012, pe rolul Judecatoriei O a fost inregistrata cererea formulata de creditoarea B investirea cu formula executorie a biletului la ordin seria BRDE3AM nr.0085573 emis de P in suma de 33.400 RON scadent la 24.09.2010, in favoarea SC F.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Titlu executoriu. Procedura necontentcioasa
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.09.2010 sub nr.18412/281/2010 creditoarea F. C. a solicitat investirea cu formula executorie a unei file CEC emisa de catre debitoarea S. I. la data de 11.08.2010 pentru suma de 42.000 lei.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare actiuni incheiat cu Agentia Domeniilor Statului. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrarii in vigoare a O.U.G nr. 64/2005
  Contractul de vanzare-cumparare actiuni incheiat in cadrul procesului de privatizare - contract aflat in derulare la data adoptarii O.U.G. nr. 64/2005 - constituie titlu executoriu pentru sumele datorate de cumparator cu titlu de pret, scadente dupa data intrarii in vigoare a ordonantei.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti � Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr.48720/3/2010 contestatoarea C.M.C. a solicitat in contradictoriu cu intimata CPMB pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. in dosarul de executare, ca nelegal intocmit; anularea debitului si a accesoriilor calculate pentru acest debit; recalcularea debitelor restante, anularea debitelor accesorii; esalonarea platii tuturor debitelor.
   Data aparitiei: 04 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la executare impotriva titlului executoriu
  La data de 24.11.2011, sub dosar nr. unic -/257/2011 contestatoarea G. T. Alexandra din V. V. nr.- s-a adresat prezentei instante, in contradictoriu cu intimata C. J. de A. de S. S., cu contestatie la executare impotriva titlului executoriu nr.1563/09.11.2011 si a somatiei nr.25547/09.11.2011, solicitand anularea acestora cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Plata dobanzilor comerciale
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Petrosani sub nr. 7162/278/2009 reclamanta SC ��. a chemat in judecata pe paratul E.D., solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 7,90 lei, reprezentand dobanzi comerciale aferente facturilor emise pentru perioada pentru care a fost obligat prin sentinta civila nr. 2724/2008 a Judecatoriei Petrosani in dosarul nr. 4949/97/2007, calculate de la data pronuntarii sentintei. S-au solicitat cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 31 August 2012

    Articole   Actele ANAF valabile fara semnatura si stampila
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1107/2012 stabileste categoriile de acte administrative fiscale si procedurale, emise de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin intermediul centrului de imprimare masiva, valabile fara semnatura si stampila organului emitent, indeplinind cerintele aplicabile actelor administrative si procedurale.
   Data aparitiei: 22 August 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la executare. Anularea somatiei de infiintare a popririi
  Prin contestatia la executare inregistrata la aceasta instanta, sub nr. 4057/221/08.07.2008, contestatoarea S.C. M. SRL a solicitat ca, in contradictoriu cu intimata S.C. M. C. SRL, sa se dispuna anularea somatiei de infiintare a popririi nr. 156/2008, emisa in dosarul executional 156/2008 al BEJ B. A. din Deva, contestand, totodata, titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 4040/2007 a Judecatoriei Deva.
   Data aparitiei: 06 August 2012

    Jurisprudenta   Contestatie impotriva raportului de inspectie fiscala
  Procedura administrativa de solutionare a contestatiilor impotriva raportului de inspectie fiscala si a procesului-verbal incheiat de catre inspectorii din cadrul Serviciului Control Fiscal persoane fizice, suspendata pana la pronuntarea unei hotarari definitive pe latura penala, se reia la incetarea motivului care a determinat suspendarea.
   Data aparitiei: 31 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Incuviintarea executarii silite a obligatiei
  Prin decizia civila nr. 368/27.04.2012 tribunalul a admis recursul declarat de recurentul-creditor Presedintele Consiliului Judetean T., impotriva incheierii nr. 392 din 27 martie 2012 a Judecatoriei A., in contradictoriu cu intimatul-petent Birou Executor Judecatoresc R. I. C. si intimata-debitoare C. F.
   Data aparitiei: 26 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Actiune civila avand ca obiect obligarea in solidar a paratilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant in dosare penale
  Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Turnu Magurele sub nr.2727//329/2011 din 1 septembrie 2011, reclamatul L D, a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii O C si O A C, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea acestora in solidar la plata sumei de 6100 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamant in dosarele penale 1004/329/2008 si 1531/329/2008 plus dobanda legala incepand cu data ramanerii definitive a hotararii si pana la achitarea integrala a debitului.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Categorii de actiuni scutite de taxa judiciara de timbru
  Textul art. 17 din Legea nr. 146/1997 modificata si completata, prevede ca scutirea de la taxa judiciara de timbru, cum de altfel rezulta si din art. 26 al. 2 si 3 din Ord.760/1999 al M.J., este pentru doua categorii de institutii publice, respectiv o categorie formata din enumerarea limitativa prev. de textul aratat si a doua categorie de institutii publice cand pretentiile au ca obiect venituri publice.
   Data aparitiei: 11 Iulie 2012

    Stiri   M. Muncii are in vedere suplimentarea bugetului cu 432.000 de lei pentru plata drepturi salariale castigate in instanta
  Ministerul Muncii a publicat, spre dezbatere, un proiect de Hotarare de Guvern pentru suplimentarea bugetului Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale.
   Data aparitiei: 14 Iunie 2012

    Stiri   Fonduri pentru plata primei transe aferenta a 5 la suta din valoarea titlurilor executorii aflate sub incidenta OUG 71/2009
  Executivul a decis, in sedinta de astazi, suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu suma de 924.000 de lei si bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale cu 131.000 de lei.
   Data aparitiei: 24 Aprilie 2012

    Stiri   Presedintele CSM, Horatius Dumbrava, solicita Camerei Deputatilor respingerea amanarii platilor restante din sistemul bugetar
  Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Horatius Dumbrava, i-a transmis presedintelui Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, o scrisoare deschisa prin care solicita respingerea proiectului de Ordonanta a Guvernului privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2011

    Articole   Imprumutul de consumatie. Imprumutul cu dobanda (Art. 2.158 - 2.166 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IX. Diferite contracte speciale Capitolul XIII. Contractul de imprumut Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
   Data aparitiei: 25 Iunie 2011

    Articole   Executarea ipotecii. Dispozitii generale (Art. 2.429 - 2.434 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlu XI. Privilegiile si garantiile reale Capitolul IV. Executarea ipotecii Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011

    Stiri   Proiect: MFP propune esalonarea sumelor prevazute in titluri executorii privind drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar
  Ieri, 23 mai 2011, Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modalitatea de plata a unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
   Data aparitiei: 24 Mai 2011

    Jurisprudenta   Contestatie la executare impotriva executarii silite declansate de AVAS
  In ciuda faptului ca o instanta de judecata, printr-o hotarare executorie si opozabila ambelor parti, a stabilit nelegalitatea formelor de executare silita decla?ate de AVAS in contul creantei in valoare de 211.357,73 lei invocate atat timp cat aceasta creanta nu are caracter cert, intimata a reluat procedura de executare prin emiterea ordinului contestat in cauza de fata.
   Data aparitiei: 27 Aprilie 2011

    Jurisprudenta   Suspendarea pensiei de invaliditate de gradul II
  Cauzele legale de suspendare a platii pensiei de invaliditate sunt prevazute expres si limitativ, fiind cele reglementate de dispozitiile art. 92 din Legea nr. 19/2000 coroborate cu cele ale art. 62 alin. 4 din aceeasi lege.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2011

    Jurisprudenta   Revizuire decizie de pensionare. Neivocarea propriei culpe a Casei Judetene de Pensii
  Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de parata Casa Judeteana de Pensii D, prin reprezentant legal M. E., cu sediul in Targoviste,(...), judetul D, impotriva sentintei civile nr. 1645 din 5 octombrie 2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita, in contradictoriu cu intimatul-reclamant T. B. domiciliata in comuna E., sat N., judetul D.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2011

    Jurisprudenta   Contestatie la executare. Controlul regularitatii actelor de executare
  Potrivit dispozitiilor art.399 C.proc.civ.contestatia la executare este mijlocul procesual prin care partile intetresate sau vatamate prin modul de realizare a executarii silite, cu neobservarea sau ignorarea conditiilor si formalitatilor stabilite de procedura executionala se pot plange instantei competente in vederea desfiintarii sau anularii formelor sau actelor de executare nelegale.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011

    Jurisprudenta   Sechestru asigurator. Conditia existentei unei actiuni de fond
  In materie comerciala, dispozitiile articolelor 907 si 908 Cod comercial nu exclud, ci se completeaza cu dispozitiile articolului 591 si urmatoarele Cod procedura civila in materia masurilor asiguratorii.
   Data aparitiei: 16 Ianuarie 2011

    Jurisprudenta   Contract de concesiune. Clauza compromisorie. Instanta competenta material sa solutioneze contestatia la executare
  Litigiile nascute din punerea in executare a unor titluri executorii nu pot face obiectul arbitrajului, existenta clauzei compromisorii in contractul incheiat de parti stabilind ca litigiile ce decurg din executarea contractului, care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, sa fie solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar numai in masura arbitrabilitatii acestora, conform art. 340 C. proc. civ.
   Data aparitiei: 08 Ianuarie 2011

    Stiri   Guvernul a hotarat ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti sa se realizeze esalonat incepand cu 2012
  Guvernul a hotarat ca plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii dupa data de 20 mai 2010 si pana la 31 decembrie 2010, se va face esalonat astfel:
   Data aparitiei: 09 Decembrie 2010