Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Sanatate si Securitate in munca (SSM). Accidente de munca » Concediul pentru incapacitate temporara de munca pentru neoplazie acordare, prelungire, pensie de invaliditate

Concediul pentru incapacitate temporara de munca pentru neoplazie acordare, prelungire, pensie de invaliditate

  Publicat: 23 Mar 2016       16940 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Sanatate si Securitate in munca (SSM). Accidente de munca  


Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
O.U.G. nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate reprezinta cadrul legal care reglementeaza acordarea concediului pentru incapacitate temporara de munca in cazul neoplaziilor si a altor afectiuni medicale.
Potrivit art. 13 alin. 3 lit. b din Ordonanta sus-mentionata, durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca pentru neoplazie, in functie de stadiul bolii, este de un an, care poate fi prelungit de catre medicul expert al asigurarilor sociale, pana la un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani.

Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Asa cum rezulta din prevederile indicate, prelungirea concediului medical dupa implinirea termenului de 1 an se face numai de catre medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent daca in intervalul de timp de 2 ani salariatul a beneficiat de concediu pentru incapacitate de munca temporara in mod continuu sau intrerupt.


Art. 25 din Normele din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 60/2006, stabileste ca medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.


In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.


Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.


Dupa totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.


Potrivit art. 29 coroborat cu art. 27 din aceleasi Norme, certificatele de concediu medical eliberate pentru asiguratii bolnavi de neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective.


Potrivit art. 14 alin. 3 din O.U.G. nr. 158/2005, numai medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.


In atare situatie, in cazul in care va fi nevoie de prelungirea concediului pentru incapacitate temporara de munca peste durata maxima legala de 18 luni, medicul expert va aprecia care dintre solutiile prevazute de art. 14 alin. 3 se impune a fi dispusa.


In cazul in care afectiunea medicala va permite continuarea desfasurarii raporturilor de munca, dupa evaluarea medicala efectuata la finalul concediului pentru incapacitate temporara de munca, medicul expert va emite un certificat prin care va aviza fie reducerea programului de lucru, fie modificarea activitatilor pe care salariatul le poate indeplini (presupunand modificarea functiei si a sarcinilor de serviciu pe care ar fi apt sa le indeplineasca raportat la afectiunea medicala suferita), fie pensionarea pe motive de invaliditate.


Persoana bolnava de neoplazie va putea solicita comisiei de expertiza medicala emiterea unei decizii pe pensionare pe motive de invaliditate (daca se va constata prin efectuarea unei expertize medicale o invaliditate de gradul I, II sau III, astfel cum prevad dispozitiile art. 69 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice) sau pensionarea, care se va dispune de catre medicul expert potrivit dispozitiilor art. 14 din O.U.G. nr. 158/2005.


In situatia in care salariatul bolnav de neoplazie s-a aflat in concediu medical pe o perioada mai mare de 6 luni, la revenirea la locul de munca, angajatorul poate dispune efectuarea unei examinari medicale de catre medicul de medicina muncii/medicul specialist.


Examinarea medicala la reluarea activitatii salariatului dupa intreruperea activitatii se dispune si se realizeaza potrivit prevederilor art. 28 si urmatoarele din Codul muncii, republicat, precum si in temeiul dispozitiilor H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, astfel cum a fost modificata prin H.G. nr. 1169/2011.


In urma efectuarii unei expertize medicale se poate stabili, dupa caz, daca salariatul este apt sa desfasoare activitate, apt conditionat sau inapt medical.


Daca in urma expertizei medicale se va stabili ca nu va putea indeplini atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, angajatorul fie va putea declansa procedura concedierii pe motivul inaptitudinii fizice prevazuta de art. 61 lit. c din Codul muncii, fie va putea incadra salariatul, numai cu acordul expres al acestuia, pe o alta functie corespunzatoare cu aptitudinea medicala stabilita prin avizul medical.


In situatia in care se va stabili inaptitudinea desfasurarii activitatii in munca, salariatul are posibilitatea sa solicite pensionarea pentru invaliditate, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 158/2005 si ale Legii nr. 263/2010.


Daca se va stabili ca salariatul este apt conditionat, in sensul ca poate indeplini numai anumite atributii de serviciu (cu restrangerea efortului, reducerea programului de lucru, etc) acesta va putea ocupa numai astfel de pozitii la alti eventuali angajatori, salariatul fiind obligat sa aduca la cunostinta angajatorului afectiunile de care sufera si capacitatea de munca .Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, colaborator Cabinet de avocat Predut Marius-Catalin


Citeşte mai multe despre:    SSM    Sanatate si securitate in munca    Protectia salariatilor    Accidente de munca    Daune morale accidente de munca    Imbolnavire profesionala    Despagubiri accidente de munca    Accidente de munca    Concediu medical pentru neoplazie    neoplazie    pensionare pentru invaliditate    O.U.G. nr. 158/2005    medicul de familie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Certificat de incadrare in grad de handicap. Autism infantil. Recunoasterea dreptului la asistent personal. Necesitatea protectiei de catre stat a persoanelor vulnerabile care sufera de boli mintale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019