Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » In cazul in care mai multe intreprinderi sunt prezente pe un santier, dreptul Uniunii impune desemnarea unui coordonator de securitate si stabilirea de catre acesta a unui plan de securitate atunci cand exista riscuri specifice

In cazul in care mai multe intreprinderi sunt prezente pe un santier, dreptul Uniunii impune desemnarea unui coordonator de securitate si stabilirea de catre acesta a unui plan de securitate atunci cand exista riscuri specifice

  Publicat: 07 Oct 2010       3550 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Imprejurarea ca o autorizatie de constructie este sau nu este necesara nu este relevanta

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Directiva privind cerintele minime de securitate si sanatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile1 prevede ca, pentru orice santier pe care sunt prezente mai multe intreprinderi, beneficiarul lucrarii sau dirigintele de santier desemneaza un coordonator in materie de securitate si de sanatate, responsabil de punerea in aplicare a principiilor generale de prevenire si de securitate pentru protectia lucratorilor. Aceasta prevede de asemenea ca beneficiarul lucrarii sau dirigintele de santier asigura stabilirea unui plan de securitate, in cazul lucrarilor care comporta riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Aceste lucrari sunt enumerate intr-o lista neexhaustiva cuprinsa in directiva.
Potrivit legii italiene de transpunere a directivei mentionate, obligatia de a desemna acest coordonator si de a stabili un asemenea plan nu se aplica lucrarilor private pentru care nu este necesara obtinerea unei autorizatii de constructie.
In 2008, inspectorii Serviciului de protectie a muncii din provincia autonoma Bolzano au efectuat un control pe un santier de restaurare a acoperisului unei case de locuit cu o inaltime de aproximativ 6-8 metri. Parapetul, macaraua si mana de lucru erau furnizate de trei intreprinderi diferite, prezente simultan pe santier. Potrivit legislatiei italiene, nu era necesara eliberarea unei autorizatii de constructie. A fost initiata o procedura penala impotriva proprietarei imobilului, beneficiar al lucrarii, pentru incalcarea obligatiilor de securitate impuse de directiva.
Tribunale di Bolzano are indoieli in ceea ce priveste derogarile prevazute de dreptul italian cu privire la obligatia de a desemna un coordonator de securitate . Aceasta instanta considera ca legiuitorul a presupunand ca un santier de lucrari private este mai putin important si, asadar, lipsit de riscuri a ar fi omis sa admita ca si lucrarile pentru care nu este necesara obtinerea unei autorizatii de constructie pot fi complexe si periculoase si necesita din acest motiv desemnarea unui coordonator de securitate .
In esenta, instanta mentionata solicita Curtii sa stabileasca daca directiva se opune unei reglementari nationale care, pe de o parte, permite derogarea, pentru un santier privind executarea unor lucrari private care nu necesita o autorizatie de constructie si pe care sunt prezente mai multe intreprinderi, de la obligatia de a desemna un coordonator de securitate atat pentru elaborarea proiectului lucrarii, cat si pentru realizarea lucrarilor si care, pe de alta parte, prevede obligatia acestui coordonator de a stabili un plan de securitate si de sanatate numai atunci cand pe un santier de lucrari private care nu necesita o autorizatie de constructie intervin mai multe intreprinderi.
Legislatia italiana referitoare la obligatia de a desemna coordonatori si de a stabili un plan de securitate, prevazuta de directiva, a oferit deja Curtii ocazia sa se pronunte2.
In hotararea pronuntata, Curtea aminteste, in primul rand, ca directiva prevede fara ambiguitate obligatia de a desemna un coordonator in materie de securitate si de sanatate pentru orice santier pe care vor fi prezente mai multe intreprinderi. Directiva mentionata nu admite nicio exceptie de la aceasta obligatie .
Prin urmare, un coordonator in materie de securitate si de sanatate trebuie desemnat pentru orice santier pe care vor fi prezente mai multe intreprinderi in momentul elaborarii proiectului lucrarii sau, in orice caz, inainte de executarea lucrarilor, independent de imprejurarea ca lucrarile sunt sau nu sunt supuse obligatiei de a obtine o autorizatie de constructie sau ca acest santier prezinta sau nu prezinta riscuri specifice.
Directiva se opune, asadar, unei reglementari nationale care permite, pentru un santier care priveste executarea unor lucrari private ce nu necesita o autorizatie de constructie si pe care vor fi prezente mai multe intreprinderi, sa se deroge de la obligatia beneficiarului sau a dirigintelui de santier de a desemna un coordonator de securitate si de sanatate in momentul elaborarii proiectului lucrarii sau, in orice caz, inainte de executarea lucrarilor.
In al doilea rand, in ceea ce priveste planul de securitate si de sanatate, directiva autorizeaza statele membre, dupa consultarea partenerilor sociali, sa deroge de la obligatia de a-l stabili, cu exceptia cazului in care este vorba despre lucrari care implica riscuri specifice, precum cele enumerate in directiva, sau despre lucrari pentru care este necesara o notificare prealabila.
Rezulta ca, anterior deschiderii santierului, un plan de securitate si de sanatate trebuie stabilit pentru orice santier ale carui lucrari prezinta riscuri specifice, precum cele enumerate in directiva, numarul intreprinderilor prezente pe santier nefiind determinant in aceasta privinta.
Directiva se opune, asadar, unei reglementari nationale care limiteaza obligatia coordonatorului executarii lucrarii de a stabili un plan de securitate si de sanatate numai la ipoteza in care pe un santier de lucrari private care nu necesita o autorizatie de constructie intervin mai multe intreprinderi si care nu prevede drept criteriu pentru aceasta obligatie riscurile specifice precum cele prevazute in directiva mentionata.


1 Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de securitate si sanatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile [a opta directiva speciala in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 245, p. 6, Editie speciala, 05/vol. 2, p. 236).


2 Hotararea Curtii din 25 iulie 2008, Comisia/Italia, C-504/06.

Citeşte mai multe despre:    Securitate in munca    Securitate si sanatate in munca    Riscuri specifica    Constructii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cuantificarea prejudiciilor materiale si morale in cazul accidentelor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti - Sentinta Penala nr. 358 din 25.04.2019

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Accident de munca. Angajatorul vinovat de a nu fi asigurat un program de verificari ale echipamentelor si de a nu fi prevazut responsabilitatile S.S.M. in fisa postului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1104/2017, in sedinta din 23 februarie 2017

Concediere pentru motive care tin de persoana salariatului. Abatere grava de la regulile de disciplina stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1543/2016