Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Contractul de intretinere (Art. 2.254 - 2.263 - Noul Cod Civil)

Contractul de intretinere (Art. 2.254 - 2.263 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 25 Jun 2011       14143 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Cartea V. Despre obligatii

Titlul IX. Diferite contracte speciale

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Afectiune care se produce ca urmare a executarii unei meserii
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Care nu poate fi cedat.
Care nu poate fi urmarit de creditorii titularului acelui drept.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Rezolutiunea conventionala a contractului de vanzare-cumparare comerciala opereaza numai in cazul in care la momentul incheierii contractului sau ulterior, printr-o conventie separata, dar inainte de executarea obligatiilor, partile au stipulat printr-o clauza expresa, rezolutiunea de plin drept a contractului in cazul neexecutarii obligatiilor de catre una dintre ele.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Art. 2.254. Notiunea. (1) Prin contractul de intretinere o parte se obliga sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii si ingrijirii pentru o anumita durata .
(2) Daca prin contract nu s-a prevazut durata intretinerii ori s-a prevazut numai caracterul viager al acesteia, atunci intretinerea se datoreaza pentru toata durata vietii creditorului intretinerii.
Art. 2.255. Forma contractului. Contractul de intretinere se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Art. 2.256. Aplicarea regulilor de la renta viagera. (1) Dispozitiile art. 2.243-2.247, 2.249, art. 2.251 alin. (1) si art. 2.252 se aplica in mod corespunzator si contractului de intretinere.
(2) In lipsa unei stipulatii contrare, obligatia de intretinere este indivizibila atat in privinta creditorilor, cat si in privinta debitorilor.
Art. 2.257. Intinderea obligatiei de intretinere. (1) Debitorul intretinerii datoreaza creditorului prestatii stabilite in mod echitabil tinandu-se seama de valoarea capitalului si de conditia sociala anterioara a creditorului.
(2) Debitorul este obligat in special sa asigure creditorului hrana, imbracaminte, incaltaminte, menaj, precum si folosinta unei locuinte corespunzatoare. Intretinerea cuprinde, de asemenea, ingrijirile si cheltuielile necesare in caz de boala .
(3) In cazul in care intretinerea are caracter viager sau atunci cand creditorul decedeaza in cursul duratei contractului, debitorul are obligatia sa il inmormanteze.
(4) Intretinerea continua a fi datorata in aceeasi masura chiar daca, in cursul executarii contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau partial ori si-a diminuat valoarea, dintr-o cauza pentru care creditorul intretinerii nu este tinut sa raspunda.
(5) Clauza prin care creditorul intretinerii se obliga la prestarea unor servicii este considerata nescrisa.
Art. 2.258. Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii. Drepturile creditorului intretinerii nu pot fi cedate sau supuse urmaririi.
Art. 2.259. Protectia creditorilor partilor. Caracterul personal al contractului de intretinere nu poate fi invocat de parti pentru a se opune actiunii in revocarea contractului sau actiunii oblice introduse pentru executarea sa.
Art. 2.260. Cazul special de revocare. (1) Contractul de intretinere este revocabil in folosul persoanelor carora creditorul intretinerii le datoreaza alimente in temeiul legii daca, prin efectul contractului, el s-a lipsit de mijloacele necesare indeplinirii obligatiei de a asigura alimentele.
(2) Revocarea poate fi ceruta chiar daca nu exista frauda din partea debitorului intretinerii si indiferent de momentul incheierii contractului de intretinere.
(3) In loc sa dispuna revocarea contractului, instanta de judecata poate, chiar si din oficiu, insa numai cu acordul debitorului intretinerii, sa il oblige pe acesta sa asigure alimente persoanelor fata de care creditorul are o astfel de obligatie legala, fara ca in acest mod sa fie diminuate prestatiile datorate creditorului intretinerii.
Art. 2.261. Inlocuirea intretinerii prin renta . (1) Daca prestarea sau primirea in natura a intretinerii nu mai poate continua din motive obiective sau daca debitorul intretinerii decedeaza si nu intervine o intelegere intre parti, instanta judecatoreasca poate sa inlocuiasca, la cererea oricareia dintre parti, fie si numai temporar, intretinerea in natura cu o suma de bani corespunzatoare.
(2) Atunci cand prestarea sau primirea in natura a intretinerii nu mai poate continua din culpa uneia dintre parti, instanta va majora sau, dupa caz, diminua cuantumul sumei de bani care inlocuieste prestatia de intretinere.
Art. 2.262. Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta . (1) In toate cazurile in care intretinerea a fost inlocuita potrivit prevederilor art. 2.261 devin aplicabile dispozitiile care reglementeaza contractul de renta viagera.
(2) Cu toate acestea, daca prin contractul de intretinere nu s-a convenit altfel, obligatia de plata a rentei ramane indivizibila intre debitori .
Art. 2.263. Incetarea contractului de intretinere. (1) Contractul de intretinere incheiat pe durata determinata inceteaza la expirarea acestei durate, cu exceptia cazului in care creditorul intretinerii decedeaza mai devreme.
(2) Atunci cand comportamentul celeilalte parti face imposibila executarea contractului in conditii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezolutiunea .
(3) In cazul prevazut la alin. (2), precum si atunci cand se intemeiaza pe neexecutarea fara justificare a obligatiei de intretinere, rezolutiunea nu poate fi pronuntata decat de instanta, dispozitiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauza contrara este considerata nescrisa.
(4) Daca rezolutiunea a fost ceruta pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2) sau (3), oferta de intretinere facuta de debitorul parat dupa introducerea actiunii nu poate impiedica rezolutiunea contractului.
(5) In cazul in care rezolutiunea se pronunta pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2) sau (3), debitorul in culpa nu poate obtine restituirea prestatiilor de intretinere deja executate.
(6) Dreptul la actiunea in rezolutiune se transmite mostenitorilor.
(7) Rezolutiunea contractului de intretinere nu se poate cere pentru motivele prevazute la art. 2.261 alin. (1).


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Contractul de intretinere si de renta viagera. Practica judiciara. Reglementarea din Noul Cod civil de Luminita Cristina Stoica

Lucrarea cuprinde jurisprudenta relevanta in materia contractului de intretinere si a contractului de renta viagera, in paralel cu reglementarea din Noul Cod civil aplicabila incepand cu data de 1 octombrie 2011.

Sunt analizate probleme de actualitate ce vizeaza natura juridica si delimitarea fata de alte contracte, conditiile de validitate, executarea obligatiilor, transformarea intretinerii in renta, completate cu comentarii ce evidentiaza modificarile aduse de Noul Cod civil in domeniu, cum ar fi: reglementarea expresa a contractului de intretinere, care devine, astfel, contract numit; posibilitatea incheierii contractului de intretinere, respectiv de renta viagera si cu titlu gratuit; determinarea unor cauze exprese de nulitate pentru ambele conventii; posibilitatea stabilirii unei durate limitate pentru prestarea intretinerii; cerinta formei autentice a contractului de intretinere; intinderea obligatiei de intretinere; irevocabilitatea contractului de intretinere si a celui de renta viagera; stabilirea expresa a sanctiunii rezolutiunii pentru neexecutarea fara justificare a obligatiilor in cazul ambelor conventii; reglementarea unui caz special de revocare a contractului de intretinere.

Avand in vedere vidurile legislative existente in aceasta materie, tinand seama de aplicarea uneori neuniforma in practica judiciara a dispozitiilor legale, aceste modificari erau nu doar oportune, ci chiar necesare. Prezenta lucrare poate constitui astfel, pentru profesionistii dreptului, un instrument de lucru pragmatic si eficient, ce contribuie la o aplicare mai consecventa a legii.

Citeşte mai multe despre:    Contractul de intretinere    Contracte speciale    Renta viagera

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nulitatea contractului de intretinere
Sursa: euroavocatura.ro

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Contractul de locatiune (Art. 1777-1835)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Varietatile de vanzare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izvoarele obligatiilor. Contractul. Dispozitii generale (Art. 1.166 - 1.170 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Contract de intretinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a carui nuda proprietate a dobandit in schimbul intretinerii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Contract de intretinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a carui nuda proprietate a dobandit in schimbul intretinerii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005