Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Actiune in plata pretului lucrarilor de constructii executate in baza unui contract incheiat intre partile in proces

Actiune in plata pretului lucrarilor de constructii executate in baza unui contract incheiat intre partile in proces

  Publicat: 23 Jun 2011       6799 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 13448 din 10.12.2009, reclamanta SC A SRL Buzau a chemat in judecata pe parata SC P M SRL Buzau , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 30.000 lei , cu cheltuieli de judecata .

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni si externi pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor finale produse intr-o economie.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In materie civila, C. proc. civ. cunoaste urmatoarele masuri asiguratorii:
Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza o forma de acord de asociere intre UE si statele din Europa Centrala,Orientala si Baltica (art. 38 din tratatul CE). Obiectivul sau il constituie pregatirea aderarii la UE a statului asociat si se bazeaza pe respectarea principiilor drepturilor omului, democratiei, statului de drept si economiei de piata.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivarea actiunii, reclamanta a sustinut ca in baza contractului nr.51 din 7.08.2007 , parata si-a asumat obligatia realizarii lucrarilor de instalatii sanitare si termice la imobilul P+1+M situat in municipiul Buzau , strada Proiectata nr.14, context in care i-a platit un avans din pret de 1.000 lei .
Ulterior , la solicitarea paratei i-a mai achitat suma de 2000 lei in trei etape, termenul de finalizare a lucrarii fiind stabilit la 40 zile de la inceperea lucrarii.
Desi au trecut 2 ani de la perfectarea contractului, parata nu a executat nici o lucrare si refuza sa-i restituie suma incasata cu titlu de avans din pret.
Parata a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata si cerere reconventionala , solicitand obligarea reclamantei la plata sumei de 38.696,78 lei , diferenta pret lucrari executate(fila 19).
Prin raspunsul la intampinare si cererea reconventionala formulata, reclamanta a invocat exceptia prematuritatii intemeiata pe art.7201 din Cod procedura civila si netemeinicia pretentiilor remise (filele 24-25).
Prin sentinta nr.4380 din 14.06.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins exceptia prematuritatii formularii cererii reconventionale invocata de reclamanta parata. S-a respins actiunea formulata de reclamanta SC Agate SRL in contradictoriu cu parata SC P M SRL. S-a admis in parte cererea reconventionala formulata de parata reclamanta SC P M SRL in contradictoriu cu reclamanta parata SC A SRL. A fost obligata reclamanta parata la plata catre parata reclamanta a sumei de 28567,19 lei reprezentand diferenta lucrari. A fost obligata reclamanta parata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 3340,34 lei catre parata-reclamanta. S-au respins capetele de cerere referitoare la obligarea reclamantei -parate la plata sumelor de 10129,59 lei reprezentand diferenta lucrari executate si de 1107,66 lei cheltuieli de judecata catre parata-reclamanta.
Respingand exceptia de prematuritate a cererii in pretentii formulata pe cale reconventionala , instanta a apreciat in baza inscrisurilor depuse la filele 30-37 dosar, ca parata a efectuat procedura prealabila de conciliere conform cerintelor art.7201 din Codul de procedura civila .
Pe fond, in referire la cererea principala si cererea reconventionala, instanta a retinut : dupa cum reiese din inscrisurile depuse in copie la filele 7-9 dosar, prin contractul de executie lucrari nr. 51/7.08.2007 parata s-a obligat sa realizeze lucrari de instalatii sanitare si termice la obiectivul imobil P+1+M din municipiul Buzau, str. Proiectata nr. 14, jud. Buzau.
Termenul de realizare a lucrarilor a fost stabilit de catre parti ca fiind 40 zile de la data inceperii lucrarilor, valoarea acestora fiind stabilita la 32492 lei fara TVA conform centralizatorului si devizului oferta.
Din depozitiile martorilor audiati coroborate cu atitudinea procesuala a partilor exprimata prin actiunea introductiva si cererea reconventionala a reiesit ca executarea lucrarilor de instalatii a inceput in luna august si a fost intrerupta la sfarsitul lunii septembrie 2007, intrucat beneficiarul nu a achitat integral suma datorata si nici nu a solicitat continuarea lucrarilor de montaj a materialelor aprovizionate si depozitate in punctul de lucru din mun Buzau, str Proiectata, nr 14.
Prin art. 4 din contractul in discutie, partile au convenit ca termenul final de realizare a lucrarilor sa fie prelungit in mod neconditionat de catre beneficiar pentru cauze neimputabile executantului, printre alte situatii fiind enumerata si neplata la termen a lucrarilor de catre beneficiar .
Coroborand depozitiile martorilor S M, P C cu inscrisul de la fila 29 dosar, insusit prin semnatura si stampila de parti, in cursul lunii noiembrie 2007 reclamanta a solicitat paratei sa execute, fara contract, lucrari de instalatii termice si sanitare la Spitalul Ojasca, jud Buzau.
Contractele comerciale se considera incheiate daca manifestarea de vointa a partilor, oferta si acceptarea ofertei sunt concordante.
Pentru ca pretinsele conventii sa-si poata produce efecte juridice se impune sa fie incheiate cu un reprezentant autorizat al beneficiarului, indreptatit legal a reprezenta societatea juridica in raporturile cu tertii.
Din faptul ca pe inscrisul depus la fila 29 dosar se afla aplicata pe langa semnatura reprezentantului beneficiarului si stampila acestei societati se poate deduce ca acesta a fost imputernicit sa semneze valabil toate actele,ca a existat acordul partilor cu privire la executarea de catre parata a lucrarilor la punctul de lucru Ojasca, prezumtie confirmata de imprejurarea ca lucrarile au fost realizate de executant, iar reclamanta prin acelasi inscris s-a obligat sa plateasca si sa regleze platile atat pentru Spitalul Ojasca, cat si cele din str. Proiectata nr 14 mun Buzau.
Fata de raportul juridic astfel creat intre parti, instanta apreciaza ca sustinerea reclamantei potrivit careia lucrarea de instalatii de la Spitalul Ojasca ar fi fost atribuita si contractata nu de aceasta ci de o alta societate, respectiv SC Sho Construct SRL, nu are nici o incidenta in speta intrucat aceasta ultima societate este un tert, raporturile dintre ea si reclamanta nu privesc parata.
Coroborand inscrisurile de la filele 38-75 dosar, cu depozitiile martorilor audiati, instanta a apreciat ca valoarea lucrarilor de executii realizate de parata la obiectivul din municipiul Buzau str. Proiectata nr. 14 se ridica la suma de 30327,73 lei iar a lucrarilor de la Spitalul Ojasca la suma de 28239,46 lei, totalul sumei datorate acesteia de reclamanta parata fiind de 58567,19 lei.
Coroborand inscrisurile de la filele 10-12 dosar , cu atitudinea procesuala a partilor , care sub aspect probatoriu are valoare juridica reglementata de art. 1204 Cod civil, instanta a retinut ca din debitul datorat, reclamanta a achitat suma de 30.000 lei, ramanand de achitat diferenta de 28567,19 lei.
Ca atare, tinand cont de regula potrivit careia in materia raspunderii civile contractuale, debitorului ii incumba sarcina dovedirii indeplinirii obligatiei, instanta mai retine ca reclamanta parata , desi a beneficiat de lucrarile efectuate de catre parata reclamanta, pana in prezent nu a achitat integral contravaloarea acestora.
Impotriva incheierii din 7.06.2010 si a sentintei pronuntate a declarat recurs reclamanta - societate in insolventa , prin administrator judiciar``Casa de Insolventa Muntenia IPURL Buzau, in termen legal conform art.301 din Cod procedura civila criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art.303.
In expunerea motivelor de critica formulate impotriva incheierii din 7.06.2010, reclamanta a invocat gresita respingere a cererii de suspendare a judecatii cererii reconventionale, in conditiile in care litigiului ii sunt incidente dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006, precum si omisiunea pronuntarii instantei atat prin dispozitivul incheierii cat si prin dispozitivul sentintei asupra modului de solutionare a cererii.
In expunerea motivelor de critica invocate impotriva sentintei , reclamanta a invocat contradictia vadita dintre probele administrate , gresita coroborare a declaratiilor martorilor cu o factura emisa la 2 ani de la data executarii pretinselor lucrari si in lipsa oricarui demers , lipsa eficientei probatorii a inscrisurilor emanate de la parata, neluarea in considerare a adresei nr. 6018/2010 depusa la fila 104 dosar, calificarea gresita a procesului verbal din 24.07.2008 drept marturisire extrajudiciara , inopozabilitatea facturii nr.9003.7/31.12.2009 si neluarea in considerare a contractului nr.51/2007 incheiat intre parti.
Prin decizia nr. 750 din 29.10.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de reclamanta -parata SC A SRL.
Hotarand astfel, tribunalul a retinut :
Referitor la recursul declarat impotriva incheierii din 7.06.2010, tribunalul apreciaza ca instanta fondului a respins in mod corect si motivat cererea de suspendare a judecarii cererii reconventionale in pretentii formulata de parata, cauzei nefiindu-i incidente dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.
Contrar motivului de critica invocat de reclamanta prin incheierea din 7.06.2010, consemnatorie a dezbaterilor purtate pe exceptii si pe fond, instanta a dispus amanarea pronuntarii la 14.06.2001 asupra exceptiei prematuritatii si fondului celor doua cereri, dupa ce, in prealabil. s-a pronuntat in sensul respingerii cererii de suspendare a judecarii cererii reconventionale , aspect consemnat la aliniatul 1 al filei 121/verso al incheierii de sedinta.
Referitor la recursul declarat impotriva sentintei , tribunalul apreciaza ca instanta fondului facand o evaluare justa a probatoriului administrat in cauza a retinut in mod corect si motivat ca parata a executat lucrari de constructie la obiectivul din Buzau, strada Proiectata nr.4 , judetul Buzau in valoare de 30.327,73 lei , iar la Spitalul Ojasca in valoare de 28.239,46 lei, din totalul acestora platindu-se doar suma de 28.567,19 lei .
Luand in considerare inscrisurile depuse la filele 38-75 dosar ce se coroboreaza cu declaratiile martorilor audiati la propunerea ambelor parti , instanta fondului a retinut in mod just ca intre partile in proces a existat un acord in vederea executarii lucrarilor la ambele obiective.
Edificator pentru lamurirea raporturilor juridice deduse judecatii este procesul verbal din 24.07.2008, depus la fila 29 semnat si stampilat de reprezentantii ambelor parti , prin care se consemneaza inclusiv obligatia asumata de reclamanta in sensul reglarii platilor pentru lucrarile executate de parata la ambele obiective.
In contextul expus, tribunalul nu primeste celelalte motive de critica invocate de reclamanta , forta probanta a inscrisului invocat anterior fiind de natura sa inlature prin el insusi apararile formulate inclusiv prin cererea de recurs.
Pentru considerentele ce preced, in baza art.312 alin.1 din Cod proc.civ. s-a respins recursul declarat de reclamanta parata.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - 750/2011 din 20.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Buzau    Lucrari de constructii    Tribunalul Buzau    Legea 85/2006    Procedura insolventei
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 576 din 21.01.2011

Acord de mediere. Intelegerea partiala a sotilor asupra aspectelor referitoare la desfacerea casatoriei
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 413 din 17.01.2011

Acord de mediere semnat in fata instantei de judecata, privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1381 din 18.02.2011

Primirea la munca de catre agentul economic a unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Pronuntaţă de: Tribunal - Decizia nr. 42 din 15-mar-2012

Dispunere prin ordonanta presedintiala la sistare lucrari de constructii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.828 din data 28.02.2012

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare ale autobuzului
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 11967 din data 20.06.2011

Asigurare de raspundere civila. Plata suma reprezentand despagubiri pentru reparatii autovehicul
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 6706 din data 20.06.2011Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli comune privind contractul de antrepriza (Art. 1.851 - 1.873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii (Art. 1.874 - 1.880 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lucrari care se pot efectua fara autorizatie de costructie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro