Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Emiterea unei ordonante de plata

Emiterea unei ordonante de plata

  Publicat: 07 Aug 2012       3661 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Deliberand asupra cauzei comerciale de fata retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 21.01.2009 sub nr. 299/327/2009, creditoarea SC _ a chemat-o in judecata pe debitoarea _, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, pe cale de ordonanta, sa dispuna emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 6954 lei defalcata astfel: suma de 4131,20 lei reprezentand avans nerestituit si neachitata, suma de 2823,69 lei reprezentand penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata .

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen care defineste creanta
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, ca la data de 21.10.2008 partile au incheiat un contract un contract de vanzare-cumparare prin care debitoarea se obliga sa ii vanda creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmand ca livrarea marfii sa se faca cel mai tarziu la data de 15 noiembrie 2008. Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere din suma platita in avans de catre cumparator.
Se mai arata ca partile au convenit ca suma de 4629 lei datorata de debitoarea _ creditoarei conform facturii nr.0863256/30.04.2007 sa fie considerat avans contravaloare marfa viitoare conform art.2.1 alin2 din contract .
La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emitandu-se factura nr. 8696990/21.10.2008 in valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanta nr.3305840/21.10.2008, ramanand de achitat un rest de 497,80 lei.
Se mai arata ca, ulterior, debitoarea nu si-a mai respectat obligatia asumata in contract desi creditoarea achitase un avans de 4639 lei pentru cantitatea de 60 de tone. Avand in vedere ca din factura fiscala nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data incheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, astfel a facut o compensare a acestor sume, rezultand ca debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 39 lei in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 si timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.
In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie, contract de vanzare-cumparare nr. 85 (f. 10), anexa 1 contract (f. 11), factura fiscala nr. 8696990/21.10.2008 (f. 12), chitanta (f. 12).
Debitoarea, desi legal citata, nu s-a prezentat in fata instantei si nu a depus intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, la data de 21.10.2008 partile au incheiat un contract un contract de vanzare-cumparare prin care debitoarea se obliga sa ii vanda creditoarei o cantitate de 60 de tone de floarea soarelui, urmand ca livrarea marfii sa se faca la data de 15 noiembrie 2008. Conform art.2.1 din contract s-a stipulat ca creditoarea a achitat un avans in valoare de 4629 lei.
Pentru nerespectarea termenului de livrare s-au stabilit penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere din suma platita in avans de catre cumparator.
La data de 21.10.2008 debitoarea a livrat creditoarei o cantitate de 6.600 kg de floarea soarelui emitandu-se factura nr. 8696990/21.10.2008 in valoare de 5497,80 lei din care creditoarea _ a achitat suma de 5000 lei cu chitanta nr.3305840/21.10.2008, ramanand de achitat un rest de 497,80 lei.
Avand in vedere ca din factura fiscala nr. 8696990/21.10.2008 creditoarea _ mai avea de achitat debitoarei suma de 497,80 lei iar la data incheierii contractului creditoarea a achitat un avans de 4629 lei, a operat compensarea acestor sume, rezultand ca debitoarea mai are de restituit suma de 4131,20 lei.
In drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide, exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, nefiind incluse in sfera de aplicare a ordonantei creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si nici contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta are un caracter cert atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
In cauza dedusa judecatii, instanta constata caracterul cert al creantei in valoare totala de 4131,20 lei in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, existenta sa rezultand contractul de vanzare-cumparare nr. 85 si factura fiscala nr. 8696990/21.10.2008, precum si caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedura civila, catimea creantei fiind determinata si rezultand din inscrisuri insusite de parti, care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada si impotriva debitorului in masura in care sunt acceptate.
Caracterul exigibil al creantei rezulta din faptul ca livrarea marfii trebuia sa se faca la data de 15 noiembrie 2008 potrivit contractului incheiat intre parti.
Intrucat creanta solicitata de creditoare prin prezenta cerere este certa, lichida si exigibila, pentru suma de 4131,20 lei, reprezentand o obligatie de plata a unei sume de bani si este determinata, avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse si constatand intrunite conditiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanta va admite actiunea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei, suma de 4131,20 lei, reprezentand avans contravaloare marfa nelivrata.
Cu privire la penalitatile conventionale de intarziere, instanta constata ca acestea au fost calculate avandu-se in vedere un cuantum procentual al penalitatilor de 1% pentru fiecare zi de intarziere din suma platita in avans de catre cumparator conform contractului de vanzare cumparare nr. 85 din data de 21.10.2008.
Instanta apreciaza ca penalitatile solicitate pentru neefectuarea obligatiei la care s-a obligat debitoarea sunt intemeiate, astfel va obliga debitoarea la plata sumei de 2823,69 lei reprezentand penalitati de intarziere de 1% pentru perioada 15 noiembrie 2008 - 15 ianuarie 2009, in termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotarari.
In baza art. 10 alin. 3 din O.U.G. 119/2001, constatand ca pretentiile creditoarei sunt justificate in scopul executarii obligatiei de plata, instanta va fixa un termen de plata de 20 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante.
In temeiul art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata sumei de 1229,3 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (taxa timbru, timbru judiciar si onorariu avocat), pe temeiul culpei sale procesuale.
Pronuntata de: Judecatoria Tulcea - Sentinta civila nr. 652 din data 02.03.2009


Citeşte mai multe despre:    Contract de vanzare-cumparare    Judecatoria Tulcea    Debitor    Creditor    OUG 119/2001    Legea 146/1997    OUG 119/2007    Creanta lichida    Creanta certa    Creanta exigibila    Contract comercial    Comerciant    Consumator    Procedura de insolventa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contravaloarea imbunatatirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumparatorul evins
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 teza finala din CPC de la 1865, a unei hotarari prin care fusese admisa o alta revizuire pentru contrarietate de hotarari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 298 din 5 februarie 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 311 din 11 februarie 2016

Suspendarea judecarii apelului in baza dispozitiilor CPC din 1865. Perimarea apelului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 467 din 3 martie 2016

Respingerea actiunii principale si a cererii de chemare in garantie formulata de parat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 526 din 10 martie 2016Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proprietatea periodica (Art. 687 - 692 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro