Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Iesire din indiviziune. Exceptia inadmisibilitatii actiunii

Iesire din indiviziune. Exceptia inadmisibilitatii actiunii

  Publicat: 30 Aug 2012       14930 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta nr. ......./253/2007 din 25.09.2007, reclamantii ............au chemat in judecata pe parata ..........., solicitand sa se constate ca sunt coproprietari, avand cotele de 2/16-parata, 4/16- reclamanta ........si 5/16 reclamantii ..........., asupra urmatoarelor imobile: casa de locuit si 1800 mp situat in intravilanul com. ......., jud. Tulcea, 2,6 ha teren arabil situat in punctele "P." si "La movile", 2500 mp vie in punctul "Pe terase" si 7500 mp padure in zona "P".

Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

S-a solicitat iesirea din indiviziune a partilor prin atribuirea de loturi proportionale cotelor ce li se cuvin.
S-a invederat ca partile sunt coproprietari intrucat la data de 9.02.1974, a decedat ...... ramanand ca mostenitori ........, sotie supravietuitoare cu cota de 1/4 din masa succesorala si ...... in calitate de fiu, cu o cota de 3/4., in urma decesului lui ....... fiind eliberat certificatul de mostenitor nr. 71/22.03.1974.
Cum la data de 13.10.1985 a decedat si ......, prin certificatul de mostenitor nr. 282/27.04.1990, s-a constatat ca au ramas ca mostenitori, reclamantele, ....... in calitate de sotie supravietuitoare cu cotele de 2/8 , ......... si ......... in calitate de fii cu o cota de 3/8 iar masa succesorala se compune din cota de 3/4 mostenita de ....... de la tatal sau, defunctul .............
Intrucat a decedat si ....., sotia lui ..., parata .... a venit in concurs, ca mostenitoare, cu reclamantii ...... si ............
Reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art.728 cod civil.
O data cu cererea de chemare in judecata la dosarul cauzei, au fost depuse cele doua certificate de mostenitor, invocate in cererea de chemare in judecata .
Intrucat reclamantii nu au depus cererea de chemare in judecata cu indeplinirea conditiilor prev. de art. 112 cod pr. civ., in sensul ca nu au identificat imobilele asupra carora s-a solicitat iesirea din indiviziune si nici n-au fost aratate dovezile pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cauza a fost suspendata in temeiul dispozitiilor art. 155/1 cod pr. civ. In perioada 17.01.2008- 19.08.2008, fiind respinse cererile de repunere pe rol, cata vreme acestia nu si-au indeplinit obligatiile impuse de instanta.
Intrucat reclamantii si-au precizat in final cadrul procesual in sensul ca au invederat ca solicita iesirea din indiviziune asupra suprafetelor de 7500 mp teren extravilan mentionat in titlul de proprietate 30950/12.11.1993 si 3 ha si 7500 mp teren extravilan mentionat in titlul de proprietate 23339/1.11.1993, titluri de proprietate ce au fost depuse in copie la dosarul cauzei, s-a admis cererea de repunere pe rol.
Insa, pentru ca s-a facut dovada faptului ca reclamantii au solicitat in instanta constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 23341/1993, in cauza ce a format obiectul dosarului nr. 734/253/2008 al Judecatoriei Macin, jud. Tulcea, prin incheierea din 13.11.2008, s-a dispus suspendarea cauzei in temeiul prevederilor art. 244 alin. 1 pct.1 cod pr. civ., suspendarea judecatii pana la solutionarea irevocabila a acestui dosar.
Cauza a fost repusa pe rol urmare a solutionarii definitive si irevocabile a dosarului nr. 734/253/2008, in rejudecare avand nr.534/253/2009, prin sentinta civila nr. 601/19.10.2009 a Judecatoriei Macin, jud. Tulcea.
In sedinta publica din 27 iulie 2011, instanta a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii actiunii, ramanand in pronuntare pe aceasta, in temeiul dispozitiilor art. 137 cod pr. civ., exceptie pe care o gaseste intemeiata in considerarea celor ce urmeaza:
Se solicita de catre reclamanti iesirea din indiviziune asupra suprafetelor de 7500 mp teren extravilan mentionat in titlul de proprietate 30950/12.11.1993 si 3 ha si 7500 mp teren extravilan mentionat in titlul de proprietate 23339/1.11.1993, invocandu-se calitatea de coindivizari in baza a doua certificate de mostenitor depuse la dosar la filele 2 si 9.
Cercetand cele doua titluri de proprietate in care se mentioneaza suprafetele de teren asupra carora se solicita iesirea din indiviziune titluri aflate in copii la filele 21 si 45 dosar, instanta retine ca acestea sunt emise pe numele paratei .............
In conditiile in care in cele doua titluri de proprietate nu sunt mentionati ca titulari partile ori autorul acestora, ............., ci titular este doar parata .........., iar titlurile nu au fost atacate, fiind la acest moment perfect valabile, actiunea de iesire din indiviziune de fata, este inadmisibila cata vreme partile nu sunt coindivizari asupra imobilelor - teren extravilan - fata de care reclamantii solicita iesirea din indiviziune .
Sustinerea aparatorului reclamantilor din sedinta publica din 27 iulie 2011, in sensul ca cele doua titluri de proprietate sunt eronat emise numai pe numele paratei, nu poate fi avuta in vedere de instanta cata vreme obiectul actiunii este iesire din indiviziune si cata vreme, reclamantii nu au contestat, desi aveau si au aceasta posibilitate, pe calea unei actiuni separate, cele doua titluri de proprietate .
In consecinta, fata de considerentele astfel expuse, instanta va admite exceptia invocata si va respinge actiunea reclamantilor.
Facand aplicarea prevederilor art. 274 cod pr. civ., va obliga reclamantii sa-i plateasca paratei, cheltuielile de judecata ocazionate de prezentul dosar, compuse din contravaloare onorariu avocat ales, conform chitantei nr. 153/27.07.2011, depusa la dosar.
Pronuntata de: Judecatoria Macin - Sentinta civila nr. 440 din data 27.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Macin    Coproprietate    Coproprietari    Indiviziune    Coindivizari    Exceptia inadmisibilitatii actiunii    Mostenitori    Masa succesorala    Certificat de mostenitor    Teren extravilan
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Incredinterea minorului si stabilirea domiciliului acestuia la locuinta mama
Pronuntaţă de: Judecatoria Macin, Sentinta civila nr. 342 din 17.05.2012Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Promovarea actiunii in granituire
Sursa: euroavocatura.ro

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Partajul (Art. 669-686)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Proprietatea periodica (Art. 687-692)
Sursa: EuroAvocatura.ro