Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitatea absoluta a contractului de locatiune. Evacuare. Obligarea la plata de daune-interese pentru lipsa de folosinta a imobilului

Nulitatea absoluta a contractului de locatiune. Evacuare. Obligarea la plata de daune-interese pentru lipsa de folosinta a imobilului

  Publicat: 07 Sep 2012       4835 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Prin cererea dedusa judecatii, reclamanta G.A.R. chemat in judecata pe paratii RAEDPP- Constanta si B.M. solicitand sa constate nulitatea absoluta a contractului de locatiune, intervenit intre parati cu privire la etajul si mansarda imobilului proprietatea reclamantei, sa dispuna evacuarea paratului B.M. din imobil, precum si obligarea paratilor la plata de daune interese in valoare de 247 lei lunar pentru lipsa de folosinta a imobilului incepand cu data de 22.05.2008 si pana la eliberarea imobilului.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Reclamantul a aratat ca prin decizia civila nr. 142/05.07.2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta a fost admisa actiunea in revendicare formulata in contradictoriu cu paratii Municipiul Constanta prin Primar,Consiliul Local Constanta,Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si RAEDPP- Constanta care au fost obligati sa lase reclamantei in deplina proprietate si posesie imobilul compus din etaj si mansarda situat in Constanta str. M.E. retinandu-se nevalabilitatea titlului statului si valabilitatea titlului de proprietate al autorului reclamantei care nu a fost nici odata desfiintat .
In atare situatie prin efectele hotararii judecatoresti parata RAEDPP Constanta nu mai avea calitatea de titular al dreptului de administrare a imobilului, aceasta prerogativa incetand la data de 05.07.2006, ceea ce atrage nulitatea absoluta a contractului de locatiune incheiat dupa acest moment pentru incalcarea normelor imperative privind validitatea actului juridic relative la capacitatea de a contracta,cauza licita si obiectul actului juridic.
Prin sentinta civila nr.5439/20.03.2009 Judecatoria Constanta a admis in parte actiunea si in consecinta a dispus anularea contractului de locatiune incheiat intre parati si a respins celelalte capete de cerere ca nefondate.
Pentru a ajunge la aceasta solutie prima instanta a conchis ca hotararea judecatoreasca prin care reclamanta a dobandit proprietatea asupra imobilului compus din etaj si mansarda a devenit executorie fata de parata RAEDPP Constanta la 05.07.2006,data la care aceasta a pierdut dreptul de administrare a imobilului astfel ca incheierea contractului de locatiune s-a facut pe o cauza falsa,ilicita si cu fraudarea drepturilor reclamantei.
Solutia de respingere a celorlalte doua capete de cerere a fost fundamentata pe nerespectarea de catre proprietarul imobilului a dispozitiilor art.10 din OUG nr.40/1999 ceea ce atrage prelungirea de drept a contractului anterior,pana la incheierea unui nou contract .
In contra acestei sentinte a declansat calea de atac a recursului reclamanta G.A.R. sustinand ca in mod nelegal instanta de fond, desi retine motive de nulitate a contractului de locatiune pentru incalcarea normelor imperative relative la capacitatea de a contracta,cauza ilicita si obiectul actului juridic, a dispus anularea contractului in loc de nulitatea absoluta a actului astfel incheiat schimband si limitele fixate prin actiune referitoare la obiect si cauza.
Respingerea celorlalte doua capete de cerere pe considerentul ca reclamanta nu s-a conformat dispozitiilor Art.11 din OUG nr.40/1999 este consecinta neobservarii de catre instanta de fond a temeiului de drept al actiunii si totodata motiv de nelegalitate a sentintei pronuntate pentru motive contradictorii si acordarea de catre instanta a ceea ce nu s-a cerut
Printr-o ultima critica se sustine ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal si data cu aplicarea gresita a legii intrucat prin efectul nulitatii contractului de inchiriere,in lipsa unui titlu locativ,paratul ocupa spatiul fara drept si se impune evacuarea neconditionata a acestui cu obligare la plata de daune interese
In raport de obiectul cererii de chemare in judecata, instanta a calificat calea de atac ca fiind apelul si ca urmare a instrainari bunului litigios la data de 25.02.2009, instanta a luat act de transmiterea conventionala a calitatii procesuale in referire la capatul de cerere privind evacuarea catre dobanditorul imobilului R.B.
Examinand sentinta atacata in limitele devolutiunii stabilite prin motivele invocate si in raport de de intregul complex probator ca si de dispozitiile legale aplicabile Tribunalul constata caracterul fondat al apelului, pentru considerentele ce succed.
In mod corect prima instanta ,analizand succesiunea litigiilor derulate intre parti precum si a hotararilor judecatoresti irevocabile prin care reclamantei i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra imobilului din litigiu compus dintr-un etaj si mansarda,a constatat ca la data de parata RAEDPP Constanta nu mai avea calitate de locator aspect cunoscut de catre parata ca parte in proces.
Avandu-se in vedere ca la momentul incheierii contractului de locatiune parata cunostea faptul ca inchiriaza bunul altuia rezulta ca actul astfel incheiat are o cauza ilicita si este nul absolut conform art.968 Cod civil, critica recurentei sub acest aspect fiind intemeiata.
Referitor la critica reclamantei vizand gresita solutionare a cererii privind plata de daune interese se constata ca aceasta este intemeiata.
Esential pentru justa solutionare a cauzei este calificarea atitudinii subiective a partilor la momentul incheierii contractului de locatiune.
Din cronologia operatiunilor si a probelor administrate rezulta ca decizia civila a Curtii de Apel Constanta prin care s-a stabilit definitiv situatia juridica a imobilului era opozabila paratei RAEDPP Constanta, astfel ca aceasta nu putea sa incheie contractul de inchiriere in mod valabil cata vreme cunostea ca bunul apartinea altei persoane .
Toate acest imprejurarii atesta in mod cert ca la momentul incheierii contractului parata nu a fost de buna credinta, iar prin incheierea contractului si incasarea chiriei parata a produs reclamantei un prejudiciu pentru lipsa de folosinta, prejudiciu ce se impune a fi reparat prin prisma dispozitiilor art.998 Cod civil, sens in care parata va fi obligata la plata sumei de reprezentand contravaloarea chiriei incasate pentru perioada 22.05.2008 si pana la data instrainarii imobilului de catre reclamanta, respectiv 25.02.2009.
Contrar sustinerilor reclamantei, la data intrarii in vigoare a Legi nr.17/1994 paratul B.M. avea contract de inchiriere valabil si avea in folosinta locuinta in litigiu acest lucru fiind atestat de sentinta civila nr.6695/16.06.1993 a Judecatoriei Constanta, astfel ca in mod corect instanta de fond a retinut incidenta in cauza a prevederilor art.10 si 11 din OUG nr.40/1999.
Pentru aceste motive, Tribunalul, in temeiul art.296 Cod pr.civila a admis apelul reclamantei, a schimbat in parte hotararea apelata, in sensul ca a admis actiunea reclamantei si in consecinta a constatat nulitatea absoluta a contractului de inchiriere si v obligat parata RAEDPP Constanta catre reclamanta la plata sumei de 2.223,27 lei reprezentand daune interese pentru lipsa de folosinta a imobilului pentru perioada 22.05.2008-25.02.2009, fiind mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 188 din data 16.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Contractul de locatiune    OUG 40/1999    Contract de inchiriere    Prejudiciu    Tribunalul Constanta    Judecatoria Constanta    Nulitate absoluta    Evacuare    Daune-interese    Curtea de Apel Constanta    Actiunea in revendicare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea de catre parat a exceptiei de neexecutare a contractului in faza apelului. Contract de locatiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 92 din 26 ianuarie 2016

Plata chiriei pentru un spatiu comercial. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sectia comerciala, Sentinta civila nr. 786/com/2011

Legea nr. 10/2001. Dreptul de optiune al chiriasilor in ceea ce priveste vanzarea imobilelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 460 din 09.04.2012

Nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare incheiat de chirias cumparator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.22 din data 13.01.2011

Instituire sechestru asigurator. Lipsa titlului executoriu al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1865 din data 02.07.2010

Evacuare. Contract de inchiriere. Imobil restituit in baza Legii 10/2001
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2891 din data 08.09.2011

Contract de inchiriere. Locuinta de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.39 din data 27.01.2010

Contract de inchiriere. Neplata chiriei
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta comerciala nr. 9709 din data 07.07.2011

Actiune in evacuare. Reinnoire contract de inchiriere
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu - Sentinta civila nr. 2441 din data 07.04.2008Articole Juridice

Contractul de locatiune in contextul prevederilor noului Cod Civil aduce schimbari insemnate in relatia dezvoltator - chirias
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Implicatiile noilor teorii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Originea contractului individual de munca: statutele breslelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Contractul de locatiune (Art. 1777-1835)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de locatiune. Dispozitii generale (Art. 1.777 - 1.823 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro