Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Rezolutiunea de drept a contractului pentru presupusa neexecutare a clauzelor contractuale. Plata despagubirilor contractuale

Rezolutiunea de drept a contractului pentru presupusa neexecutare a clauzelor contractuale. Plata despagubirilor contractuale

  Publicat: 17 Sep 2012       2029 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Constata ca prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu , reclamanta SC A SRL a solicitat in contradictoriu cu parata Agentia Domeniilor Statului obligarea acesteia din urma la plata sumei de 1.439.948,92 lei reprezentand despagubiri contractuale conform art. 14.2 contract .

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In fapt se arata ca , partile au incheiat contractul de vanzare cumparare nr.XX /2003 prin care reclamanta a dobandit un nr. de actiuni ,reprezentand 86,323% din capitalul SC A D O. Devenind actionar majoritar al acestei societati , reclamanta a concesionat tot de la parata si terenul in suprafata de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 teren neagricol.
Parata a notificat reclamantei rezolutiunea de drept a contractului nr.xx /2006 pentru presupusa neexecutare a clauzelor contractuale.
Reclamanta a contestat aceasta masura in instanta , avand castig de cauza , situatie in care parata a instiintat reclamanta ca revine asupra rezolutiunii contractului., insa a declarat apel si recurs in continuare.
Reclamanta apreciaza ca pe perioada 16.01.2006 si 26.06.2007 contractul de vanzare cumparare actiuni a fost suspendat , recl. neputand sa-si exercite drepturile si obligatiile conferite de contract , culpa apartinand paratei.
In drept , art 969, 973 C. civ. , art 723(2) C. p. c.
Parata a depus intampinare prin care solicita respingerea actiunii , pentru urmatoarele : parata nu s-a inscris la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea privatizata , reclamanta fiind in toata aceasta perioada actionar la societate .
In aceasta perioada , reclamanta si-a desfasurat activitatea , comunicand catre parata o serie de acte , astfel ca contractul de vanzare cumparare nu a fost `` suspendat `` asa cum sustine reclamanta .
In drept , Legea 268/01 .
Analizand actele dosarului , instanta a retinut urmatoarele :
Prin contractul de vanzare -cumparare de actiuni nr. XX /7.11.2003 , reclamanta a dobandit un pachet de actiuni reprezentand 86,323% din capitalul social al SC A D O SA , Pachetul de actiuni a fost achitat integral , cumparatorul asumandu-si obligatia de a realiza investitii din surse proprii pentru dezvoltarea societatii si precum si a masurilor prevazute in Avizele de mediu , emise de APM Sibiu .
Devenind actionar majoritar , reclamanta a concesionat de la parata si un teren de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 ha teren neagricol
La data de 16.01.2006 parata a notificat reclamanta in legatura cu rezolutiunea de drept a contractului de vanzare actiuni , in baza art 8.17 contract ., care prevede ca cumparatorul se obliga sa realizeze toate obligatiile de mediu si masurile stabilite de APM , Avizele de mediu pentru privatizarea SB 86, SB 87 , SB 88 pentru societate si nu va tine raspunzator vanzatorul pentru eventualele obligatii si daune legate de protectia mediului , survenite dupa data semnarii contractului .
Masura rezolutiunii de drept a contractului de cumparare actiuni a fost atacata in instanta de catre reclamanta , Tribunalul Bucuresti - Sectia a 6 a Comerciala prin sentinta nr. 9029/3.07.2007 stabilind ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a interveni rezolutiunea de drept a contractului de vanzare - cumparare nr XX /2003, conform adresei emise de parata..
Instanta a constatat si ca drepturile si obligatiile partilor rezultate din acest contract sunt in vigoare .
La data de 28.06.2007 parata revine asupra masurii rezolutiunii de drept a contractului de vanzare in cauza , considerandu-l pe acesta ca valabil , urmand ca ADS sa continue derularea contractului si respectarea clauzelor acestuia .
Pentru perioada cuprinsa intre comunicarea catre recl. a notificarii rezolutiunii contractului 16.01.2006 si data revocarii notificarii rezolutiunii contractului 28.06.2007 , reclamanta apreciaza ca executarea contractul a fost suspendata datorita exercitarii abuzive de catre parata a dreptului de a cere suspendarea .
Reclamanta incadreaza in prevederile acestui articol , nr 14 .2 din contract , notificarea de catre parata a rezolutiunii de drept a contractului
Prevederile acestui articol din contract trebuiesc interpretate in sensul ca , daca una din parti a cerut in mod abuziv suspendarea executarii contractului , iar instanta de judecata a confirmat aceasta , atunci partea care a solicitat suspendarea va plati o despagubire egala cu 0,5% din valoarea contractului., pe acea perioada .
A rezultat asadar ca trebuie intrunite cumulativ trei conditii : exercitarea abuziva a dreptului de a cerere suspendarea executarii contractului ; suspendarea executarii contractului sa fie efectiva ; exercitarea abuziva sa fie confirmata de o instanta de judecata .
Fata de acestea , instanta a retinut urmatoarele : in primul rand ca nu a avut loc o suspendare efectiva a executarii contractului.
In aceasta perioada , date fiind efectele rezolutiunii , repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului, parata ar fi trebuit sa se reinscrie la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea SC A D O SA , ceea ce nu s-a intamplat
La interventiile reclamantei , parata a decis suspendarea demersurilor pentru reinscrierea ADS ca actionar la ORC pana la clarificarea situatiei. , tocmai ca reclamanta sa depuna la ADS documente care sa ateste realizarea obligatiilor contractuale .
In perioada la care face referire reclamanta 16.01.2006-28.06.2007, aceasta a facut o serie de plati catre ADS , a emis documente pe care le-a comunicat paratei , ceea ce denota faptul ca reclamanta nu a fost impiedicata in nici un fel sa-si exercite atributiile contractuale si nu a fost lipsita de calitatea de actionar la SC ADO SA.
Nefiind suspendata executarea contractului , instanta nu a putut retine nici caracterul abuziv al masurii si deci confirmarea acesteia .
Reclamanta nu a facut dovada ca executarea contractului in cauza a fost suspendata , respectiv ca nu si-a putut exercita atributiile de actionar majoritar, suferind astfel un prejudiciu.
Fata de cele de mai sus , instanta a constatat ca actiunea este neintemeiata si pe cale de consecinta a respins-o.
Pronuntata de: Tribunalul Sibiu - Sentinta comerciala nr. 791/C din data 20.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sibiu    Agentia Domeniilor Statului    Despgaubiri    Daune    Contract de vanzare-cumparare    Pachet de actiuni    Cumparator    Vanzator    Actiuni    Actionar majoritar    Teren agricol    Teren neagricol    Rezolutiune de drept    Legea 268/01    Clauze contractuale    Oficiul Registrului Comertului    Societate privatizata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU – Sentinta nr. 462/21.09.2020

Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 201 din data de 06 Martie 2019

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 – Tribunalul Ilfov

Atitudinea necorespunzatoare si jignitoare a salariatului poate atrage concedierea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43 din 05.02.2019

Atitudinea necorespunzatoare a salariatului in relatiile de munca poate atrage sanctiunea concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43/05.02.2019

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata din lipsa a materialelor medicale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Taxa pe poluare instituita prin reglementarea romana si care se aplica vehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru este contrara dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro