Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Aprobarea raporului cauzal intocmic de lichidatorul judiciar

Insolventa. Aprobarea raporului cauzal intocmic de lichidatorul judiciar

  Publicat: 29 Sep 2012       1607 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Prin sentinta nr.- 154 din 16 febr. 2011 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei debitorului SC SRL , fiind desemnat administrator judiciar SPRL , iar prin sentinta . din .. s-a trecut la procedura simplificata a falimentului .
Lichidatorul judiciar in baza atributiilor prev. de art. 20 din L. 85/2006 a procedat la notificarea deschiderii procedurii creditorilor si debitorului, acesta din urma si cu mentiunea de a depune actele financiar contabile ale societatii.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Drept urmare la data de a. s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar administratorul debitoarei dl. SV care a depus o parte din documentele contabile , restul urmand sa fie depuse la o data ulterioara.
Pe baza acestor documente administratorul judiciar a intocmit raportul amanuntit 5383 care cuprinde si propunerea de inchidere a procedurii , retinandu-se ca Primaria a a comunicat ca debitoarea figureaza in evidentele fiscale cu bunuri mobile declarate - autoutilitara marca VOLVO achizitionata prin contract leasing .
Administratorul social cu privire la acest bun a comunicat ca acesta a fost predat societatii de leasing , urmand sa prezinte lichidatorului protocolul de predare - primire a autoutilitarei .
Din analiza raportului cauzal judecatorul sindic retine urmatoarele :
Din bilanturile contabile la data de 31 dec. 2008 , 31 dec. 2009 si 31 dec. 2010 s-a constatat ca masa activa este in suma de 188.560 lei compusa din :
- active imobilizate in valoare de 188.505 lei ;
- active circulante in valoare de 55 lei din care :

- stocuri in suma de 0 lei;

- creante in suma de 0 lei

- casa si conturi la banci in suma de 55 lei.

- - cheltuieli in avans in valoare de 0 lei .

Masa pasiva este de 188.560 lei compusa din : datorii in suma de 269.249 lei ,capitaluri proprii in suma de -80.689 lei si venituri in avans in suma de 0 lei .
In urma depunerii cererilor de creanta s-a constatat ca masa credala este in suma de 160.596,35 lei
Lichidatorul judiciar a intocmit `` Modelul Lussier privind analiza nefinanciara a falimentului `` din care a reiesit un punctaj de 5 puncte din totalul de 15 , adica 33,33% sanse de succes a afacerii .
Se concluzioneaza privitor la cauzele care au condus la insolventa debitoarea, ca in perioada exercitiului financiar 2008 , 2009 , 2010 s-au inregistrat rezultate financiare negative datorate lipsei de comenzi ferme, lipsei frontului de lucru , concurentei si a situatiei financiare defavorabile, astfel ca aceasta situatie a condus la intrarea in incapacitate de plata , determinand creditoarea a SA sa solicite deschiderea procedurii de insolventa.
Din cauza perioadei de recesiune economica activitatea de transporturi rutiere de marfuri este in deficit , motiv pentru care o societate cu un astfel de profil este foarte expusa riscului falimentului .
Cu privire la incidenta art. 138 din L. 85/2006, nu au fost identificate elemente de antrenare a raspunderii materiale a administratorului social .
Judecatorul sindic , retinand ca in cauza sunt indeplinite conditiile prev. de art. 59 din L. 85/2006, raportul fiind notificat si publicat in BPI si nu s-au formulat contestatii , urmeaza a-l aproba .
Instanta:
Aproba raportul cauzal nr. 5383 din 22 nov. 2011 intocmit de lichidatorul judiciar a SPRL Tg.Jiu pentru debitoarea SC a SRL cu sediul in a.
Cu recurs .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 1272 din data 21.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Creditori    Debitori    Faliment    Administrator judiciar    Lichidator judiciar    Insolventa    Legea 85/2006    Administrator social    Contract de leasing    Masa credala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim