Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatare nulitate absoluta a titlului de proprietate

Constatare nulitate absoluta a titlului de proprietate

  Publicat: 30 Sep 2012       6747 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.19678/318/2010 reclamanta XxX – Sucursala Tg Jiu a chemat in judecata pe paratul XxX, in contradictoriu cu intimatele xx de aplicare a L 18/1991 si Comisia Judeteana x, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 133001025/05.07.2006.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin Decretul 40/1989 s-au aprobat masurile de realizare a investitiei de interes national ,, amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului – Vadeni,, si conform acestui act normativ s-a aprobat si amplasarea obiectivelor investitiei. S-a mai aratat ca pentru realizarea acestor obiective, prin art. 4 din anexa la decret, s-a aprobat ocuparea si scoaterea din productie agricola si din fondul forestier a terenurilor necesare inceperii executiei lucrarilor, dispunandu-se totodata ca ocuparea acestor terenuri sa se faca esalonat pe baza planurilor intocmite de proiectantul general.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constβnd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pβna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Viciu al unei hotarari,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Comune, orase, municipii si judete.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

A invocat reclamanta ca a inceput executia lucrarilor de investitii, inca in anul 1989 afectand terenurile in mod esalonat, dupa necesitati, in baza acceptului proprietarilor sau a deciziilor Comitetului Executiv, respectiv a ordinelor de transfer cu titlu definitiv, astfel ca printre terenurile achizitionate se numara si terenul situat in zona ``Malul stang al Jiului``, la Nord de xx, preluat de la Inspectoratul xx.
A mai aratat reclamanta ca in baza Ordinului 245/27.09.1989, a adresei nr. 3914/09.06.2010 a Directiei Silvice Gorj, a deciziei nr. 201/02.06.1989, a avizului nr. 47/27.04.1989, a adresei nr. 5098/1988 a xx Gorj, respectiv adresa nr. 457/1989, terenurile forestiere au fost scoase din circuitul silvic, dupa care au fost predate cu titlu definitiv catre Intreprinderea xx, pentru obiectivul de investitii, amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, pe sectorul Vadeni - Valea Sadului, in schimbul terenului, dandu-se in compensare alte terenuri, conform proceselor verbale anexate, iar pentru suprafetele primite cu titlu definitiv s-a achitat o contravaloare catre xxx si yyy, conform ordinelor de plata nr. 347 si 348/09.12.1989.
S-a mai invocat de catre reclamanta ca, desi se cunostea situatia juridica a terenului, precum si detinatorul terenurilor necesare realizarii obiectivului mai sus mentionat, in mod eronat comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din orasul Bumbesti Jiu, a procedat la punerea in posesie a titularului terenului forestier, ce se suprapune cu terenul ce apartine societatii reclamante, prin aceasta comisia locala, incalcand prevederile legale prin emiterea titlului de proprietate nr. 133001025/05.07.2006 in favoarea numitului XxX, cunoscandu-se ca la data eliberarii titlului de proprietate lucrarile de investitii erau de notorietate si in plina desfasurare.
In drept, cererea a fost intemeiata pe prevederile Codului de pr. civila, Codului Civil si Legii Fondului Funciar.
In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie, inscrisurile atasate la filele 7 - 39.
Intimata Comisia Locala x, a formulat intampinare, prin care a aratat ca actiunea reclamantei este neintemeiata, intrucat anterior anului 2005, in baza documentelor prealabile intocmite de comisia locala, au fost eliberate titluri de proprietate cetatenilor care detineau terenuri agricole in punctul ,, Lunca Jiului,, , iar in cursul anului 2005 la solicitarea societatii reclamante, domnul xx, persoana fizica autorizata in efectuarea de masuratori cadastrale a solicitat comisiei locale o situatie cu aceste titluri de proprietate eliberate in punctul ,, Lunca Jiului``.
S-a mai aratat ca in baza acestei situatii expertul a realizat o identificare a terenurilor si a proprietarilor acestora din punctul ,, Zavoi`` , terenurile din acest punct fiind in continuarea celor din punctul ,, Lunca Jiului``, expertul convocand proprietarii terenurilor la fata locului, iar identificarea s-a realizat in prezenta acestora.
A mai precizat intimata, ca dupa incheierea masuratorilor efectuate in teren, expertul a depus la comisia locala, un tabel cu proprietarii parcelelor situate in extravilanul teritoriului administrativ x, tarlaua 410 si 414, ce fac obiectul negocierii cu xxx - Sucursala x, iar terenurile din pct. ,, x,, , sunt terenurile incluse in tarlaua 410 si 414, acest tabel fiind insotit si de un plan parcelar pe care se afla trasat axul unui dig pe care reclamanta intentiona sa-l construiasca, dig ce urma sa afecteze toate titlurile de proprietate eliberate in tarlalele 414 si 410, inclusiv titlul de proprietate contestat.
Sustine intimata ca afirmatiile reclamantei legate de faptul ca desi a cunoscut situatia juridica a terenurilor si a stiut cine este detinatorul acestuia, in mod eronat a eliberat titlu de proprietate, este contrazisa de faptul ca insasi aceasta societate a solicitat expertului sa identifice terenurile din tarlalele 410, 414, proprietari acestora, in vederea purtarii unor negocieri intre reclamanta si proprietari, avand in vedere ca digul proiectat urma sa afecteze aceste terenuri.
De asemenea s-a mai aratat ca societatea reclamanta nu face dovada ocuparii acestor terenuri, prin investitii pentru a putea invoca incalcarea de catre comisia locala a prevederilor legilor fondului funciar.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 115 - 118 C.p.civ.
In contraproba, intimata a depus la dosarul cauzei inscrisurile atasate la filele 50-65 din dosar.
La termenul din data de 10.12.2010 s-a dispus de catre instanta suspendarea judecarii cauzei in temeiul disp. art. 243 pct. 1 C.p.civ., intrucat procedura de citare cu paratul x a fost restituita la dosarul cauzei cu mentiunea ``destinatar decedat``.
La data de 02.02.2011 s-a depus la dosar prin serviciul Registratura al instantei, o cerere de repunere pe rol formulata de mostenitoarea paratului XxX, numita x, care a invederat ca este sotia supravietuitoare a paratului si solicita introducerea sa in cauza, cerere admisa de catre instanta.
Reclamanta a depus la fila 77 din dosar o cerere prin care a invederat instantei ca intelege sa se judece in contradictoriu cu numita x, in calitate de mostenitoare a autorului XxX.
Parata XxXa depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind neintemeiata.
In sedinta publica din data de 25.03.2011 reprezentantul reclamantei, avocat x, a solicitat instantei incuviintarea in cauza a unei expertize in specialitatea topografie, in vederea identificarii terenului din litigiu, cerere admisa de catre instanta, proba solicitata fiind utila solutionarii cauzei.
In cauza a fost desemnat domnul expert x, stabilindu-se obiectivele necesare pentru efectuarea expertizei prin incheierea de sedinta din data de 15.04.2011.
Dupa depunerea raportului de expertiza si studierea acestuia de catre parti, s-au formulat obiectiuni de catre reclamanta la care expertul a raspuns conform inscrisului atasat la fila 170 din dosar.
Prin sentinta civila nr. 7560 din 30 septembrie 2011 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu a fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta XxX - Sucursala Tg-Jiu, cu sediul in Tg-Jiu, judetul Gorj impotriva paratului XxX, continuata de mostenitoarea sa, x, domiciliata in comuna B-Jiu, sat x, , judetul Gorj, in contradictoriu cu intimatele x de aplicare a L 18/1991 si x.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca la data de 05.07.2006 in favoarea numitului XxX, s-a eliberat titlul de proprietate nr.133001025, prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2738 m.p. pe raza comunei x.
Din ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei, respectiv din coroborarea inscrisurilor depuse de parti, cu raportul de expertiza intocmit in cauza de expert tehnic judiciar x, s-a retinut ca cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta este neintemeiata si in consecinta a respins-o pentru urmatoarele considerente:
Prin cererea de investire a instantei, reclamanta a solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.133001025/05.07.2006, argumentat de faptul ca prin Decretul 40/1989, s-a aprobat ocuparea si scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a terenurilor necesare inceperii executiei lucrarilor de investitii pentru amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului - Vadeni, terenurile forestiere fiind scoase din circuitul silvic, dupa care au fost predate cu titlu definitiv catre Intreprinderea x, pentru realizarea acestui obiectiv, achitandu-se catre x si y contravaloarea acestor terenuri.
Din intreaga economie a Legii 18/1991 republicata (art.8 - 11), asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005, cat si cea din reglementarile ulterioare (art. 33 - 37 din Regulamentul de aplicare a Legii fondului funciar) rezulta ca, in materie, se aplica o procedura speciala de control judecatoresc a actelor administrative, emise de comisiile de aplicare a Legii 18/1991.
Titlul de proprietate ca act final al procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate se elibereaza de comisiile judetene pe baza actelor premergatoare, intocmite de comisiile locale de fond funciar, iar acest titlu trebuie sa corespunda intocmai actelor provizorii de proprietate .
In speta, s-a constatat ca titlul de proprietate a carui nulitate se solicita a fost emis cu respectarea dispozitiilor fondului funciar, fiind urmata intocmai procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, prin formularea unei cereri de reconstituire, cerere ce a fost validata prin Hotararea Comisiei Judetene nr. 31/1991, dupa care s-a urmat la punerea in posesie prin emiterea procesului verbal de punere in posesie si ulterior a titlului de proprietate, neexistand nici un viciu in aceasta procedura de reconstituire.
Referitor la sustinerile reclamantei, conform carora terenul inclus in titlul de proprietate a carei nulitate se solicita face parte din suprafetele scoase din circuitul silvic si predate cu titlu definitiv catre Intreprinderea Electrocentrale Portile de Fier, pentru obiectivul de investitii amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, se constatat ca aceste sustineri sunt nefondate, fiind contrazise de probele administrate in cauza.
Astfel, transpunand actele de proprietate ale partilor in teren, expertul x, desemnat in cauza, a aratat ca unitatile amenajistice care au facut obiectul Ordinului 245/27.09.1989 nu se regasesc in zona de situare a terenului in litigiu, prin urmare, opinia calificata a expertului este ca terenul ce a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate nr. 133001025/05.07.2006, eliberat in favoarea sotului paratei, numitul XxX, nu se regaseste in Ordinului 245/27.09.1989, emis in baza Decretului 40/1989.
Desi retine expertul in continutul raportului de expertiza realizat in cauza, ca terenul pentru care s-a eliberat in favoarea numitul XxX titlul de proprietate nr. 133001025/05.07.2006 este afectat partial de constructia digului si a drumului de acces aferent acestuia, constructii hidroenergetice ce apartin reclamantei, acesta concluzioneaza ca pentru amplasamentul terenului din litigiu reclamanta nu detine acte de proprietate .
S-a mai retinut de catre instanta ca terenul reconstituit prin titlul de proprietate, eliberat numitului XxX, nu a fost scos din circuitul civil, nefiind expropriat si in consecinta nu face parte din domeniul public, nefiind astfel exceptat de la reconstituire conform Legii 18/1991.
Ca, nu are relevanta faptul ca terenul este afectat de lucrarile efectuate de reclamanta, cat timp aceste lucrari sunt abuzive, reclamanta nedovedind ca terenurile pe care a inceput aceste lucrari au fost expropriate, neexistand astfel motive de nulitate absoluta a titlului de proprietate .
De asemenea, in favoarea numitului XxX reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu s-a realizat in baza registrului agricol din perioada anterioara cooperativizarii, in care apare inscrisa suprafata de 0,75 ha. in punctul ``Intovarasire``, insa se retine de catre expert ca parata XxXa prezentat si testamentul partajar, datat 04.09.1937, in care figureaza la pozitia II numitul Ion Marculescu cu un teren cu latimea de 6 metri ce ar putea reprezenta amplasamentul terenului reconstituit in tarlaua 414 partea 49 si tarlaua 410 parcela 18.
Pentru considerentele expuse, avand in vedere ca reclamanta nu a facut dovada ca parata, in calitate de mostenitoare a sotului sau, XxX, este persoana neindreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu, conform disp. art. III alin.1 lit.a din Legea 169/1997, cu modificarile intervenite ulterior prin Legea 247/2005, si ca, din contra, reclamanta ar fi persoana indreptatita sa i se atribuie terenul din litigiu, a respins cererea de chemare in judecata, formulata de aceasta ca fiind neintemeiata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta reclamanta XXX - x criticand sentinta instantei de fond pentru netemeinicie si nelegalitate.
In dezvoltarea motivelor de recurs s-a sustinut ca instanta nu a tinut seama ca potrivit avizului 643 din 16.09.1989 al x - y s-a dispus exproprierea suprafetei totale de 365,69 ha teren, in baza Decretului nr. 40/1989 si ca terenul din titlul de proprietate a carei nulitate se cere a se constata face parte din aceasta suprafata .
De asemenea, s-a invocat faptul ca in mod gresit instanta nu a retinut ca terenul autorului x este afectat partial de constructia digului si a unui drum de acces, prin urmare este situat in interiorul zonei de lucru in care reclamanta isi desfasoara activitatea, prin urmare instanta trebuia sa faca aplicatiunea disp. art. 42 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 si art. 4 din Legea nr. 1/2000.
S-a sustinut ca nerespectarea acestor dispozitii legale atrag nulitatea absoluta a titlului de proprietate, paratul nefiind persoana indreptatita la reconstituire in raport de disp.art. III din Legea nr.169/1997, republicata.
Reexaminand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate, tribunalul constata si retine urmatoarele:
Critica recurentei, in sensul ca la pronuntarea sentintei instanta nu a tinut seama de dispozitiile Decretului nr. 40/1989, prin care s-au scos din fondul forestier terenurile necesare lucrarilor de executie efectuate de reclamanta, este nefondata deoarece expertiza dispusa in cauza a transpus in teren atat titlul de proprietate al autorului paratei cat si dispozitiile Ordinului 245/2009 si ale Decretului nr. 40/1989 si a concluzionat ca suprafata in litigiu nu face parte din unitatile amenajistice care au facut obiectul Ordinului 245/1989. De asemenea, in urma masuratorilor efectuate in teren s-a concluzionat ca terenul din titlu de proprietate al paratei nu se identifica printre terenurile forestiere scoase din circuitul silvic si predate catre x pentru obiectivul de investitii, terenul din titlul de proprietate fiind localizat in afara zonei de lucru al reclamantei si neafectat de constructii hidroenergetice.
Critica referitoare la faptul ca in mod gresit s-a reconstituit dreptul de proprietate paratei pe terenul ocupat de investitiile necesare pentru desfasurarea activitatii reclamantei este de asemenea nefondata. Din concluziile raportului de expertiza, rezulta ca aceste amenajari, respectiv digul de protectie si drumul de acces nu fac parte din terenurile forestiere scoase din circuitul civil si predate catre x. Terenul care a apartinut autorului XxX a fost doar predat in administrarea unei unitati in vederea inceperii lucrarilor hidrotehnice, nefiind expropriat, nefacand parte din domeniul public sau privat al statului.
Pentru aceste considerente si pornind de la principiul potrivit caruia valabilitatea titlului se examineaza in functie de actele si faptele existente la momentul emiterii acestuia, rezulta ca la data emiterii titlului de proprietate in favoarea autorului paratilor nu existau constructii sau amenajarii care sa atraga incidenta in cauza a disp.art. 42-45 din Legea nr. 18/1991.
Se retine ca terenul reconstituit prin titlul de proprietate eliberat numitului x nu a fost scos din circuitul civil, nefiind expropriat si in consecinta nu face parte din domeniul public, neavand relevanta faptul ca terenul este afectat de lucrarile efectuate de reclamanta cat timp aceste lucrari au fost efectuate abuziv, reclamanta nedovedind ca terenurile pe care au inceput acest lucrari au fost expropriate.
Totodata, instanta de fond a retinut corect ca nu s-au dovedit motive de nulitate absoluta din cele prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997, republicata, in sensul ca titlul de proprietate a fost eliberat cu respectarea procedurii de reconstituire prevazuta de Legea nr. 18/1991 si in deplina concordanta cu actele premergatoare eliberate in cadrul acestei proceduri, reconstituirea dreptului de proprietate efectuandu-se imn baza registrului agricol in care XxX figureaza cu 0,75 ha..
In consecinta, pentru considerentele aratate, in baza art.312 C.pr.civ., recursul reclamantei va fi respins ca nefondat.
Instanta:
Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurenta reclamanta XXX - x Tg Jiu impotriva sentintei civile nr. 7560 din 30 septembrie 2011 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu in dosarul nr. 19678/318/2010.
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr.215 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Drept de proprietate    Judecatoria Targu-Jiu    Legea 1/2000    Legea 169/1997    Mostenire    Expropriere    Decretul 40/1989    Legea 169/1997    Intreprinderea Electrocentrala Portile de Fier    Legea 247/2005    Legea 18/1991    Mostenitori    Investitie de interes national    Nulitate absoluta    Titlu de proprietate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA – Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj – Sentinta civila nr. 534/10.09.2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro