Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Emitere somatie de plata reprezentand contravaloare partiala facturi

Emitere somatie de plata reprezentand contravaloare partiala facturi

  Publicat: 04 Oct 2012       3463 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.02.2012, creditoarea SC B. T. C SRL a chemat in judecata pe debitorul C. V., solicitand emiterea unei somatii de plata prin care sa fie obligat acesta la plata sumei de 8519,47 lei reprezentand contravaloare partiala din facturile emise in perioada 12.07.2011 -04.11.2011, cu cheltuieli de judecata .

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Clauza intr-un contract ori tratat international prin care partile stabilesc anumite drepturi
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Obligatie care nu poate fi impartita intre creditori sau debitori, fie datorita naturii insasi a obiectului ei, fie ca urmare a conventiei partilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comunicat publicat in Jurnalul Oficial, prin care Comisia informeaza partile terte privind o notificare si le invita sa furnizeze informatii si /sau sa prezinte observatiile lor privind acordul sau operatiunea notificata.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca in baza contractului cadru de
vanzare cumparare beton, agregate si servicii de transport nr , incheiat intre
creditoarea SC B. T. G SRL si SC R. S. SRL, prin administrator C. V., s-au livrat de catre creditoare produsele si respectiv prestat serviciile mentionate in anexa 1 la contract (beton, agregate, inchirieri utilaje si prestari servicii de transport) in favoarea debitoarei, astfel ca au fost emise, in perioada 12.07.2011-04.11.2011 un numar de 7 facturi ( factura nr. 906/12.07.2011, in valoare de 1879,84 lei, factura nr. 909/13.07.2011 in valoare de 246,64 lei, factura nr. 921/15.07.2011 in valoare de 3630,72 lei, factura nr. 969/25.07.2011 in valoare de 435,24 lei, factura nr. 1096/05.09.2011 in valoare de 8786,64 lei, factura nr. 1234/07.10.2011 in valoare de 4864,63 leisi factura nr. 1330/04.11.2011 in valoare de 6703, 44 lei) in valoare totala de 25676,67 lei, din care a fost achitata suma de 17157,20 lei, ramanand de plata suma de 8519, 47 lei.
Mai arata creditoarea ca in baza art 8.2 din contractul partilor s-a convenit ca persoanele care semneaza contractul, respectiv administratorii celor doua societati vor raspunde solidar in toate situatiile cu societatile pe care le reprezinta si ca atare a indreptat prezenta cerere de emitere a somatiei de plata impotriva debitorului C. V., administratorul SC R. S. SRL.
In drept a invocat dispozitiile O.G. nr. 5/2001, art 969-970 C. civ, art 1039 si art. 1042 C. civ.
In sustinerea cererii creditoarea a depus inscrisuri, respectiv contractul de vanzare cumparare nr.../.... ANEXA 1 la contract , facturile fiscale mai sus enumerate, copia OP cu care a fost achitat partial una dintre facturi.La data de 24.02.2012, creditorul a precizat in sedinta ca intelege sa se judece in contradictoriu cu creditorul C. V., administratorul societatii SC R. S. SRL.
La data de 06.03.2012 SC R. S. SRL a depus o cerere de suspendare a cauzei in baza art. 36 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei, precizand ca la data de 08.12.2011 Tribunalul Dambovita a dispus deschiderea procedurii insolventiei fata deSCR. S. SRL.
Debitorul C. V., legal citat, nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus intampinare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar de catre creditoare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Intre creditoarea S.C. B. T. C SRL si debitorul SC R. S. SRL s-au stabilit relatii contractuale de vanzare -cumparare comerciala in baza contractului cadru nr. ../ prin care s-au livrat de catre creditoare produsele si respectiv prestat serviciile mentionate in anexa 1 la contract (beton, agregate, inchirieri utilaje si prestari servicii de transport) in favoarea debitoarei, astfel ca au fost emise, in perioada 12.07.2011-04.11.2011 un numar de 7 facturi in valoare totala de 25676,67 lei, din care a fost achitata suma de 17157,20 lei, ramanand de plata suma de 8519, 47 lei.
Conform art. 1039 C. civ:"obligatia este solidara din partea debitorilor , cand toti s-au obligat la acelasi lucru, astfel ca pentru fiecare poate fi constrans pentru totalitate, si ca plata facuta de unul dintre debitori libereaza si pe ceilalti catre creditor " iar conform art. 1042 C. civ " creditorul unei obligatii solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fara ca debitorul sa poata opune beneficiul de diviziune".
Solidaritatea pasiva ni se infatiseaza pentru creditor ca o adevarata garantie a executarii creantei sale.
Izvoarele solidaritatii pasive sunt vointa partilor si legea .
Conform art. 8.2 din contractul partilor partile au prevazut o raspundere solidara a societatii si persoana care semneaza contractul in speta, administratorul societatii, respectiv debitorul chemat in judecata .
Spre deosebire de dreptul civil, insa, in dreptul comercial solidaritatea este regula, ea se prezuma fara a fi nevoie de vreo stipulatie expresa a partilor in acest sens ( art. 42 C. corn), cu atat mai mult cu cat si partile au prevazut expres raspunderea solidara.
in cazul solidaritatii pasive, debitorii sunt toti debitori principali, iar debitorul urmarit nu poate opune creditorului beneficiul diviziunii, care l-ar obliga pe creditor sa-si divida urmarirea .
Efectul solidaritatii pasive este obligatia fiecarui codebitor de a plati datoria in intregime, debitor care in raporturile dintre codebitori este indreptatit sa se intoarca impotriva celorlalti codebitori solidari si sa pretinda tot ceea ce a platit peste partea lui.


Cat priveste obiectul cererii deduse judecatii, instanta va retine ca intre parti au existat relatii contractuale, conform contractului cadru de vanzare cumparare beton,
agregate si servicii de transport nr /... in baza caruia creditoare a livrat produse si
prestat servicii debitoarei pentru care a emis facturile existente la dosarul cauzei, care desi devenite scadente, contravaloarea acestora nu a fost achitata de debitoare.
Cu referire la prezenta cerere de emitere a somatiei de plata, instanta retine ca pentru declansarea procedurii somatiei de plata, reglementata de O.G. nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, este necesara indeplinirea cerintelor prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art.l alin.l.
Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani, fara a prezenta relevanta, in principiu, izvorul acestei obligatii, fiind insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.
In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 al.3 C.pr.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin. 4 C.pr.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii - art.263 si art.382 C.pr.civ. - debitorul este decazut din beneficiul termenului.
Instanta constatand indeplinite conditiile prevazute de art. 1 din OG 5/2001, art 42 C . corn, art. 1039 C. civ, art. 1042 C civ, urmeaza a admite actiunea si a obliga debitorul C. V. ca in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei sentinte sa plateasca creditoarei suma de 8519,47 lei reprezentand contravaloarea partiala a facturilor 906/12.07.2011, 909/13.07.2011, 921/15.07.2011, 969/25.07.2011, 1096/05.09.2011, 1234/07.10.2011, 1330/04.11.2011.
In temeiul art. 274 Cod procedura civila, urmeaza a obliga debitorul si la plata cheltuielilor de judecata, in valoare 840 lei reprezentand contravaloare cheltuieli de judecata, respectiv taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.
Pronuntata de: Judecatoria Sinaia - Sentinta civila nr. 327 din data 23.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sinaia    Creditori    Debitori    Insolventa    Faliment    Contract de vanzare-cumparare    OG 5/2001    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)

Contract de intretinere. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.1918 din 10 martie 2005

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu