Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Partaj succesoral. Completarea certificatului de mostenitor

Partaj succesoral. Completarea certificatului de mostenitor

  Publicat: 05 Oct 2012       6274 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (/) reclamanta () a chemat in judecata pe parata (...), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se constate ca de pe urma defunctului (), decedat la () a mai ramas si un teren in suprafata de () mp. situat in () si sa se dispuna completarea certificatului de mosternitor nr. (/).

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea actiunii reclamanta arata ca terenul in suprafata de (a) mp. se afla in apropierea casei si terenul proprietatea lor, suprafata ce a fost stapanita o perioada de peste 30 de ani, iar dupa decesul acestuiia a fost stapanit de catre ea. A mai sustinut ca, la dezbaterea succesiunii acest teren nu a putut fi trecut in certificatul de mostenitor, datorita faptului ca nu au avut act de proprietate, astfel ca solicita admiterea actiunii.
In drept, a invocat dispozitiile art. 111 cod procedura civila si art. 1837, 1846, 1847, 1860 cod civil.
La data de (a) parata a depus la dosar o cerere, prin care arata ca este de acord cu actiunea reclamantei.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si au fost audiati martorii (a)
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
De pe urma defunctului (a) decedat la data de (a) s-a eliberat certificatul de mostenitor nr.(...) de catre BNP (a) ocazie cu care s-au stabilit mostenitorii legali, cotele acestora si masa bunurilor succesorale.
Asa cum rezulta din certificatul de mostenitor antementionat parata este renuntatoare la mostenirea tatalui sau, reclamanta detinand astfel o cota de 1/1 din masa bunurilor succesorale.
Prin actiunea introductiva de instanta reclamanta a invederat instantei faptul ca de pe urma defunctului a mai ramas un teren in suprafata de cca.(a) mp situat in (a) si a fost stapanit vreme de 30 de ani de sotul sau si ulterior dupa decesul acestuia de catre reclamanta.
In cauza au fost audiati martorii (a) martori care au relatat instantei ca defunctul a primit terenul in litigiu de la bunicul sau (a) in urma cu 40-45 de ani, teren pe care l-a stapanit in mod neintrerupt pana la deces. S-a mai aratat totodata ca terenul in discutie se afla pozitionat peste drum de casa reclamantei si are aceiasi vecini ca si terenul pe care se afla edificata casa, este imprejmuit pe toate laturile iar defunctul era cunoscut in localitate ca proprietar.
Terenul in discutie a fost identificat prin planul de situatie intocmit in cauza de PFA (a), rezultand ca acesta este situat in (...), intravilan, punct ,, (..) ,, si are o suprafata de (a) mp
Totodata din relatiile comunicate de catre Primaria (a) a rezultat ca terenul nu a fost inscris la rolul agricol, insa nu face parte din domeniul public/privat al localitatii si nu a format obiectul legilor fondului funciar.
De asemenea instanta retine ca de pe urma defunctului (...) autor al defunctului (a) s-a dezbatut succesiunea asa cum rezulta din sentinta civila nr.(a/a.) insa terenul in discutie nu a format obiectul dezbaterii succesorale.
Se retine astfel ca in sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobindire a proprietatii unui bun imobil ca efect al exercitarii unei posesiuni utile asupra acelui bun intr-un interval de timp determinat de lege.
Pentru dobindirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani asa cum este reglementat in art.1890 C.civ. e necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii: posesia propriu-zisa sa fie utila , adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani indiferent daca posesorul este de buna credinta sau de rea credinta.
In acest sens, art.1846 alin.1 C.civ. prevede ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 C.civ. ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
Asadar, ceea ce trebuie sa dovedeasca reclamanta care invoca in favoarea sa efectele uzucapiunii de 30 de ani prin jonctiunea posesie cu cea a autorului sau este ca stapinirea pe care a exercitat-o pe toata durata termenului respectiv a fost o adevarata posesie, respectiv ca reunea cele doua elemente constitutive ( anumus si corpus) si toate calitatile cerute pentru ca posesia sa fie utila.
In cauza de fata, din probele administrate rezulta ca toate aceste conditii sunt indeplinite.
In consecinta , urmare considerentelor mai sus expuse instanta va admite actiunea precizata si va constata ca din masa succesorala a defunctului (a) decedat la data de (a) face parte si un teren in suprafata de (a) mp situat in (a), intravilan, punct ,, (a),, teren identificat prin planul de situatie intocmit de catre PF (a) .
Constata ca reclamanta are calitate de unic mostenitor de pe urma defunctului (a) in cota de 1/1 asupra terenului mai sus mentionat.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1246 din data 05.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Valenii de Munte    Succesiune    Mostenire    Mostenitori    Masa succesorala    Uzucapiune    Posesie utila    Posesiune continua    Posesiune neintrerupta    Posesiune netulburata    Posesiune publica    Posesie sub nume de proprietar    Jonctiunea posesiilor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Nulitatea unor contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 239 din 29 ianuarie 2013

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
Pronuntaţă de: Judecatoria Intorsura Buzaului, Sentinta civila nr. 124 din 02.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Acord de mediere in materia partajului succesoral
Pronuntaţă de: Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Sectia civila dosar nr. 683/22/2011

Acord de mediere privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Orastie, Sentinta civila nr. X din 15.02.2011

Acord de mediere. Partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1565 din 22.03.2011

Rectificarea titularului de rol fiscal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2592 din data 07.11.2011

Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 7 din data 11.01.2011Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache Law Office

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati