din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2300 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Rectificarea titularului de rol fiscal

Rectificarea titularului de rol fiscal

  Publicat: 27 Nov 2012       13968 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in esenta ca, la data de 16.03.2004, reclamantul s-a adresat paratei cu o cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal, in cuprinsul careia a solicitat atestarea calitatii de proprietar scutit de la plata impozitului pentru apartamentul nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5, aceasta fiind solutionata nefavorabil de parata, datorita neachitarii la zi a impozitului pe cladiri.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Incetarea pentru viitor a raportului juridic de obligatie prin unul din modurile prevazute de lege sau convenite de parti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este un titlu �n temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.


La data de 24.09.2010, reclamantul s-a adresat paratei cu o cerere privind rectificarea titularului de rol fiscal pentru acelasi imobil.


Prin adresa nr.R 307/141717/7.10.2010, parata a comunicat respingerea cererii formulate, cu motivarea ca rectificarea rolului se efectueaza numai pe baza certificatului de mostenitor, petentul fiind indrumat in acest sens sa se adreseze notarului public pentru obtinerea unui supliment la certificatul de mostenitor .


La data de 22.11.2010 reclamantul s-a adresat paratei cu o noua cerere de rectificare a rolului fiscal, raspunsul administrativ negativ al paratei fiind comunicat prin adresa nr.R 399/39237/24.11.2010.


Instanta a retinut ca reclamantul are calitatea de unic mostenitor legal al defunctei B.N., conform certificatului de calitate de mostenitor legal nr.36/15.03.20029, apartamentul nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5, nefiind inclus in masa succesorala ramasa de pe urma defunctei.


Urmare a sentintei civile nr.5576/20.11.2003 pronuntata de Judecatoria Sector 5, a fost emis procesul-verbal de inventariere nr.1920 din 10.03.2004, procedandu-se la inventarierea apartamentului nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5, care nu a fost inclus in certificatul de mostenitor nr.36/2002, pentru motivele invocate in incheierea de respingere nr.6716/4.09.2003.


Ulterior, reclamantul a solicitat unui alt birou notarial suplimentarea cauzei succesorale privind pe defuncta B.N., cererea de eliberare a unui certificat de mostenitor suplimentar fiind respinsa, cu motivarea ca aspectele legate de contributia sotilor B.G. si B.N. nu pot fi stabilite de notarul public.


Instanta a retinut ca, in raport cu dispozitiile art.249 si 254 din Codul fiscal si art.61. (1) si art.63 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare, raportate la art.2 alin.2 din Legea nr.554/2004, nu se poate retine un refuz nejustificat din partea paratei privind rectificarea rolului fiscal pe numele reclamantului, intrucat acesta nu a depus in sustinerea cererii adresate paratei inscrisuri de natura a face dovada dreptului sau de proprietate asupra apartamentul nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5.


In speta, apartamentul in cauza a fost dobandit de defuncta in timpul casatoriei cu numitul B.G., prin contractul de vanzare-cumparare nr.11403/1992, fiind prezumat a fi bun comun al sotilor potrivit art.30 Cod familiei, astfel cum se retine si in considerentele sentintei civile nr.5576/20.11.2003 a Judecatoriei Sector 5 si nu a fost inclus in masa succesorala ramasa de pe urma defunctei, astfel cum aceasta a fost stabilita conform certificatului de mostenitor nr.36/2002.


Certificatul de calitate de mostenitor nr.36/2002 nu constituie un inscris doveditor in ceea ce priveste dreptul de proprietate al reclamantului, apartamentul in cauza nefiind inclus in masa succesorala ramasa de pe urma autoarei sale, iar masura inventarierii apartamentului realizata prin procesul-verbal nr.1920 din 10.03.2004, nu este suficienta pentru considerarea bunului in cauza ca facand parte din masa succesorala, constituind doar o masura cu scop de conservare cu caracter provizoriu.


Prin urmare, in lipsa unui certificat de mostenitor care sa ateste dreptul reclamantului asupra apartamentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate cu privire la succesiunea ramasa de pe urma autoarei reclamantului, parata nu poate fi obligata la rectificarea rolului fiscal pe numele acestuia, nefiind indeplinite conditiile legale prevazute de art.254 din Codul fiscal si art.61. (1) si art.63 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie aratand in esenta ca instanta nu s-a pronuntat asupra plangerii prealabile si a dovezilor administrate care erau hotaratoare pentru dezlegarea pricinii, cu aceasta procedura numai pentru M.G. in calitate de fiu, garant si unic mostenitor al defunctei B.N., instanta incalcand autoritatea de lucru judecat, privind cota de 50% prezumata ca apartinand defunctei, cota prezumata prin Sentinta civila nr.5576/20.11.2003, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.


Recurentul-reclamant sustine ca, incepand cu luna octombrie 2010 parata a rectificat rolul fiscal al locuintei din Bucuresti str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5. Pentru B.N. titular al Contractului de vanzare-cumparare nr.11403/1992, B.G. sot, si M.G. in calitate de garant, dreptul de proprietate cu Titlu asupra locuintei cumparate a fost dobandit in conditiile Decretului - Lege nr.61/1990 privind vanzarea de locuinte din fondurile statului catre populatie.


Pentru ca B.G a parasit locuinta si sotia bolnava din anul 1991, recurentul, in calitate de garant a achitat integral pretul locuintei in anul 1993.


Constatarile Tribunalului cuprinse in sentinta civila nr.2223/31 mai 2011 in cea mai mare parte nu corespund adevarului, deoarece recurentul nu este pensionat gradul III de invaliditate, nu a adresat paratei nici o cerere de rectificare a rolului fiscal si nu are calitatea de unic mostenitor al defunctei P.S.


Cererea privind suplimentul la Certificatul de mostenitor fost comunicat paratei in luna noiembrie 2010 cu plangerea prealabila inregistrata sub nr.39237/22.11.2010, iar recomandarea instantei pentru un alt Certificat de mostenitor sau o alta hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila este nedreapta si pagubitoare, pentru ca procedura a fost dusa la indeplinire din anul 2004.


Actele cu privire la succesiunea ramasa de pe urma defunctei B.N. au fost comunicate paratei cu contestatia inregistrata sub nr.143622/18.10.2010 si in sedinta publica din data de 24.05.2011, asa cum se face vorbire in incheierea Tribunalului.


Mai mult, privind concluzia Biroului Notarului Public S.I.R. eliberata sub nr.336 din data de 23.05.2011, reclamantul sustine ca recomandarea instantei nu poate fi dusa la indeplinire, in timp ce parata, pentru ca numitul B.G. nu va plati impozitul, va aplica dobanzi de intarziere si penalitati pe care in final se vor plati tot de M.G. in calitate de garant al defunctei B.N.


Recurentul mai arata ca, este pus in imposibilitate de a plati impozitul pe apartament si ca locuinta apartament nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5, a fost cumparata in baza Decretului - Lege nr.61/1990.


Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si a retinut ca atat petentul cat si intimatul B.G au vocatie succesorala concreta in calitate de fiu si respectiv sot supravietuitor. Instanta a prezumat bunul comun al sotilor si cota de 50% ca apartinand defunctei, dupa care a admis in parte plangerea formulata de petentul M. G. impotriva intimatilor B.N.P. P. si B.G., obligand B.N.P. P.S. sa procedeze la inventarierea bunurilor succesorale ce nu au fost retinute in Certificatul de Mostenitor nr.36/15.03.2003.


Asa cum este scris in Procesul-verbal de inventariere nr.1920 din 10.03.2004, in drept se poate constata ca M.G. in calitate de fiu este unicul mostenitor al defunctei B.N. bunuri ramase, inventariate conform legii, astfel incat, hotararea atacata este nedreapta, abuziva si pagubitoare.Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata, atat prin prisma motivelor de recurs invocate cat si in limitele prevazute de art.3041 Cod procedura civila, Curtea a apreciat recursul ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:Instanta de fond a facut o gresita aplicare a prevederilor art.249 si 254 din Codul fiscal, in ceea ce priveste nasterea si stingerea obligatiei de plata a impozitelor pe teren si cladire, ca urmare a decesului titularului de rol.


Potrivit art.249 alin.1 si 4 din Codul fiscal al Romaniei, (1) orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. (4) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.


De asemenea, potrivit art.254 alin.1, 2, 5, 61 si 9 din acelasi act normativ, (1) in cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita. (2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.


(5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.


(6^1) Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.


(9) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.Curtea a apreciat ca:In speta de fata, anterior decesului numitei B.N., la data de 09.08.2011, titulari de rol fiscal, pentru, apartamentul nr. X situat in str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5, era B.G., si B.N., iar, in mod evident, urmare a decesulului titularului de rol fiscal, se impune si rectificarea acestuia, prin trecerea in evidenta fiscala a mostenitorilor, sau mostenitorului, potrivit actelor doveditoare.


Reclamantul a solicitat acest lucru autoritatii fiscale locale, parate, formuland initial o cerere prin care solicita, in calitate de titular, un certificat fiscal din care sa rezulte ca este proprietar scutit la plata impozitului, intrucat are calitatea de pensionar cu pensie de invaliditate gradul II, depunand certificat de mostenitor, iar ulterior a solicitat rectificarea titularului de rol, prin cererea inregistrata la autoritatea parata sub nr.141717/24.09.2010.


Autoritatea parata a comunicat reclamantului, ca rectificarea rolului fiscal se efectueaza numai in baza certificatului de mostenitor, fiind necesara, in opinia acestei autoritati, obtinerea unui supliment la certificatul de mostenitor, intrucat imobilul in cauza nu a fost mentionat in certificatul de mostenitor depus de reclamant.


Din punct de vedere al dispozitiilor legale incidente si mentionate, esential pentru a fi titular de rol, pentru a fi platitor de impozit pe constructie este sa fi dobandit o asemenea constructie, dobandirea putand fi facuta pe cale succesorala legala sau testamentara.


Reclamantul a facut dovada cu certificatul de mostenitor nr.36/15.03.2002, ca, in calitate de fiu, este unic mostenitor al defunctei B.N., unul dintre titularii de rol, dobandind prin succesiune legala bunurile ramase de pe urma defunctei, sotul acesteia, B.G., celalalt titular de rol, fiind strain de succesiune, prin neacceptare, conform art.700 Cod civil.


Prin urmare, autoritatea fiscala avea ca titulari de rol pe B.N. si B.G., coproprietari devalmasi ai acestui imobil, si, potrivit certificatului de mostenitor, exista un succesor ar bunurilor defunctei, in persoana reclamantului, in calitate de descendent, care a dobandit pe calea succesiunii, o cota parte din imobil, ce se va stabili pe cale judecatoreasca si locul de titular de rol, in locul autoarei sale, in virtutea calitatii de succesor.


Din punct de vedere al inregistrarii in evidentele fiscale, nu prezinta relevanta faptul ca, in certificatul de mostenitor nu a fost trecut acest apartament, pentru ca reclamantul a dobandit vocatie succesorala concreta si calitatea de mostenitor legal, pentru toate bunurile defunctei, chiar daca nu au fost trecute toate pe certificatul de mostenitor, iar acest apartament, din punct de vedere al autoritatii fiscale a apartinut si defunctei in indiviziune cu alta persoana .


Reclamantul se afla, pe locul defunctei sale mame, B.N., dobandind ca urmare a calitatii sale de mostenitor, locul acesteia in evidentele fiscale.


Potrivit Certificatului de mostenitor, pentru stabilirea dreptului de proprietate a celorlalte bunuri ce au apartinut defunctei B.N., urmeaza a se stabili pe cale judecatoreasca.


Prin urmare, faptul ca nu s-a stabilit cota de contributie a sotilor B.G. si B.N., intrucat acest aspect trebuie stabilit pe cale judecatoreasca, motiv pentru care notarul public a refuzat eliberarea unui certificat de mostenitor suplimentar, in care sa includa si acest imobil, nu prezinta relevanta din punct de vedere al autoritatii fiscale, intrucat incetarea starii de indiviziune se poate solicita oricand.


Pana la acel moment, dobandind calitatea de mostenitor legal, reclamantul are aceasta calitate pentru toate bunurile apartinand defunctei, iar pana la incetarea starii de indiviziune cu privire la acest apartament, reclamantul este continuatorul defunctei, inclusiv cu privire la calitatea de titular de rol fiscal, alaturi de celalalt titular cu care se afla in indiviziune cu privire la acest imobil.


Ulterior, urmare a iesirii din indiviziune, in ipoteza in care se face dovada ca defuncta B.N. nu a avut nici un aport la dobandirea apartamentului, iar bunul este proprietatea exclusiva a sotului acesteia B.G., atunci, in temeiul hotararii judecatoresti irevocabile, se poate face cuvenita rectificare si in privinta rolului fiscal.


Pana la stabilirea cotei de contributie a defunctei la dobandirea imobilului, cei doi titulari vor achita o parte egala din impozitul privind cladirea respectiva, ulterior, urmand ca impozitul sa fie achitat in functie de cota ce o va stabili instanta.


Aprecierea instantei de fond ca in lipsa unui certificat de mostenitor care sa ateste dreptul reclamantului asupra apartamentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate cu privire la succesiunea ramasa de pe urma autoarei reclamantului, parata nu poate fi obligata la rectificarea rolului fiscal pe numele acestuia, nefiind indeplinite conditiile legale prevazute de art.254 din Codul fiscal si art.61. (1) si art.63 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare, nu poate fi retinuta.


Pe de o parte, pentru ca schimbandu-se situatia juridica a titularului de rol, a debitorului obligatiei de plata, organul fiscal are obligatia sa faca rectificarile necesare, neputand mentine ca titular de rol o persoana decedata, or, din acest punct de vedere, nu poate impune intreg impozitul celuilalt coindivizar, in lipsa unui act din care sa rezulte ca acesta a dobandit proprietatea asupra intregului imobil, in locul persoanei decedate trebuind sa figureze succesorul sau, in lipsa, Statul, in ipoteza in care succesiunea este declarata vacanta, ceea ce nu este cazul in speta de fata.


Pe de alta parte, faptul ca nu exista un certificat de mostenitor care sa mentioneze expres in cuprinsul masei succesorale si apartamentul in cauza sau o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntate cu privire la succesiunea ramasa de pe urma autoarei reclamantului, nu inseamna ca trebuie sa se faca abstractie ca imobilul se afla in evidentele organului fiscal, din care rezulta ca defuncta era coproprietar al acestuia, iar reclamantul este unicul mostenitorul legal al defunctei, calitate dovedita cu certificat de mostenitor, elemente suficiente pentru a se face rectificarea rolului fiscal, independent de parcurgerea procedurii succesorale ulterioare, cu privire si la imobilul in cauza.


Fata de aceste considerente Curtea, vazand dispozitiile art.312 Cod procedura civila, a admis recursul si a modificat in tot sentinta recurata, in sensul admiterii in parte a actiunii formulate de reclamant si obligarii paratei sa inscrie reclamantul in rolul fiscal pentru imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Dunavat nr.11, bl. A, sc. E, et.4, sector 5 si la plata sumei de 2977 lei cu titlu de despagubiri civile


In ceea ce priveste capatul de cerere privind despagubirile, Curtea l-a apreciat ca fiind neintemeiat, intrucat, in ipoteza in care, ulterior inscrierii reclamantului ca titular de rol, se va constata ca acesta beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladire, acesta va putea cerere restituirea impozitului achitat si nedatorat potrivit prevederilor din Codul de procedura fiscala.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2592 din data 07.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Gradul III de invaliditate    Vocatie succesorala    Despagubiri    Impozit pe cladire    Cerere privind rectificarea titularului de rol fiscal    Decretul-Lege 61/1990    Certificat fiscal    Proprietar    Mostenire    Mostenitor    Masa succesorala    Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti    Legea 554/2004    Drept de proprietate    Succesor    Coproprietar devalmas    Contract de vanzare-cumparare    Succesiune    Bun comun
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu