Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie impotriva deciziei emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Legea 9/1998

Contestatie impotriva deciziei emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Legea 9/1998

  Publicat: 18 Oct 2012       7048 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Braila, reclamantul A, in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, a formulat contestatie impotriva Deciziei nr.1737/02.10.2008 emisa de parata.
In motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca decizia contestata este netemeinica si nelegala intrucat gresit a validat Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Hotararea nr.4409/02.06.2008 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 specificandu-se ca nu mai sunt bunuri de revendicat. A aratat reclamantul ca se impune anularea Deciziei nr.1737/02.10.2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatii si a Hotararii nr.4409/02.06.2008 a Comisiei Judetene Constanta si obligarea paratei la plata integrala a despagubirilor cuvenite.
La data de 26.11.2009 reclamantul a depus la dosar precizari prin care a aratat ca a solicitat despagubiri de la autorii sai, B pentru 10 ha teren arabil si 2.826 mp teren intravilan si C pentru 10 ha teren arabil, recolte neridicate de pe 2,5 ha si 2.500 mp teren intravilan.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.


A precizat reclamantul ca bunurile la care se refera parata prin intampinare, respectiv 10 ha teren arabil si curte in suprafata de 2.500 mp ce provin de la C au fost cumparate de acesta de la Statul Roman si au fost achitate.


Reclamantul a mentionat in sedinta publica din 07 ianuarie 2010 ca nu a formulat cerere de acordare despagubiri de la autorul B ci doar a depus inscrisuri care dovedesc acest drept .


Prin intampinarea formulata in termen procedural parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.


A sustinut parata ca autorul reclamantului - C a primit terenul agricol in suprafata de 10 ha, o casa cu doua camere, sala bucatarie, anexe gospodaresti si curte in suprafata de 3.000 mp precum si un avans de 2.000 ha pentru recolta de 2,5 ha recolte de porumb astfel incat acesta a fost despagubit in totalitate pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului. Asa fiind, parata a considerat ca nu mai sunt bunuri de revendicat de catre reclamant de la autorul sau, cu atat mai mult cu cat in contractul de vanzare - cumparare din anul 1948 la art.14 s-a aratat ca se renunta la orice pretentie in viitor fata de statul roman.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri depuse la dosar de ambele parti.


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:


Reclamantul este nepotul defunctului C, decedat la data de 23.01.1974 care a locuit in Cadrilater anterior semnarii Tratatului din Romania si Bulgaria din data de 07.09.1940.


Prin Hotararea nr.4409/02.06.2008 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Constanta s-a respins cererea nr.882/12.11.2007 formulata de A, mostenitor al defunctului C intrucat nu mai sunt bunuri de revendicat. Pentru a hotari astfel s-au avut in vedere cererea si inscrisurile depuse de reclamant, Ordinul nr.103/01.02.2008 al Prefectului Judetului Constanta, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.9/1998 si procesul verbal al Comisiei Judetene pentru Aplicarea Legii nr.9/1998.


Impotriva acestei hotarari s-a formulat contestatie de catre reclamant aratand ca nu s-au acordat compensatii pentru bunurile abandonate de titular in 1940 in Airoman, Cheseler, judetul Constanta conform situatiei mixte romano - bulgare.


Contestatia formulata de reclamant nu a fost solutionata de parata, aceasta, prin vicepresedintele sau, emitand Decizia nr.1737/02.10.2008 prin care s-a validat Hotararea nr.4409/02.06.2008 si nu s-au acordat compensatii lui A.


Reclamantul a sesizat Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor pentru a i se comunica raspunsul la contestatia sa astfel ca prin adresa nr.9254/24.06.2006 parata i-a adus la cunostinta ca dosarul sau a fost solutionat prin emiterea Deciziei nr.1737/02.10.2008 anterior inregistrarii contestatiei in evidenta serviciului.


Impotriva acestei decizii s-a formulat in termen legal contestatie ce formeaza obiectul prezentei cauze .


Examinand sustinerile reclamantului in raport de actele si lucrarile dosarului si dispozitiile legale aplicabile, tribunalul a apreciat ca actiunea introductiva este nefondata pentru urmatoarele considerente:


In privinta despagubirilor solicitate pentru autorul B s-a observat ca in mod corect acestea nu au fost acordate de Comisia Judeteana, reclamantul neformuland cerere in acest sens conform art.4 din Legea nr.8/1998.


Art.1 alin.1 din Legea nr.9/1998 statueaza ca ``cetatenii romani prejudiciati in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria au dreptul la compensatii ori despagubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri pe care le aveau in proprietate in judetele Durostor si Caliacra cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb bumbac si floarea soarelui`` iar conform art.3 din acelasi act normativ ``in cazul in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului, acestia au dreptul la compensatie proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit, in limitele stabilite la art.2``.


Din inscrisurile depuse la dosar a rezultat ca autorul reclamantului a avut in proprietate in statul Chioseler, Caliacra 10 ha teren arabil si 2.500 mp teren intravilan si a abandonat recolta de porumb de 2.500 kg de pe 2,50 ha, bunuri pe care parata nu le-a contestat.


Insa, potrivit contractului de vanzare - cumparare transcris sub nr.449/27 ianuarie 1948 in registrul de transcriptiuni al Tribunalului judetului Tulcea, autorul reclamantului a dobandit de la Statul Roman in comuna Ciamurlia de Sus, judetul Tulcea, 10 ha teren arabil, un imobil compus dint-o constructie cu 2 camere, sala, bucatarie, garaj, samalac, 2 hambare si teren intravilan in suprafata de 3.000 mp.


In acelasi contract s-a stipulat ca pretul imobilului si al terenului vandut s-a stabilit potrivit dispozitiilor art.3 din Legea nr.715/1946 la suma de 260.000 ce se va achita fara dobanda in termen de 10 ani incepand cu 01.01.1950, in rate anuale, la 1 noiembrie al fiecarui an.


Tribunalul a retinut ca in art.1 din Legea nr.766/1941 pentru colonizarea in Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuati din Dobrogea Noua in baza Tratatului Romano - Bulgar din 07.09.1940 se arata ca ``fostii colonisti proprietari de loturi din Dobrogea Noua evacuati in baza Tratatului Romano - Bulgar vor fi colonizati in Dobrogea Veche, pe terenurile si in gospodariile ce sunt azi sau vor fi in viitor trecute in Fondul imobiliar al colonizarii si in conditiunile prezentei legi`` iar art.10 din acelasi act normativ se prevede expres ca sumele datorate de colonisti ca pret al bunurilor primite in baza legii de parata se vor compensa cu suma despagubirilor certe, lichide si exigibile ce au de primit conform art.5 si 12 din Acordul romano - bulgar.


De altfel, prin art.1 din Decretul nr.553/1953 s-a stipulat anularea sumelor datorate cu titlu de pret in masura in care nu fusesera achitate de catre colonistii evacuati din Dobrogea de Sud pentru terenurile si constructiile primite potrivit contractelor incheiate in baza Legii nr.766/1941.


Coroborand situatia bunurilor, respectiv cele abandonate in judetul Caliacra de autorul reclamantului cu cele dobandite de la Statul Roman urmare a colonizarii a rezultat ca acestea au fost compensate in totalitate, colonistul primind in plus o constructie formata din 2 camere, sala, bucatarie, garaj, samalac, 2 hambare precum si 500 mp teren intravilan.


Totodata, tribunalul a considerat ca modalitatea de dobandire a imobilelor descrise mai sus reprezinta o forma de compensare pentru bunurile detinute de C in Cadrilater in conditiile in care nu s-a probat ca s-a achitat pretul stabilit prin intelegea partilor potrivit contractului transmis sub nr.449/1948 iar in anul 1953 sumele datorate cu titlu de pret au fost anulate.


Cat priveste recolta de porumb de 2.500 kg neculeasa de pe 2,50 ha teren arabil, tribunalul a retinut ca C a primit suma de 2.000 lei conform extrasului din tabelul de ajutoarele acordate de Prefectura locuitorilor refugiati din Cadrilater colonizate in localitatea Ceamurlia de Sus in contul despagubirilor pentru recolte lasate in teritoriul evacuat intocmit in anul 1941.


Intrucat, potrivit art.9 alin.2 din H.G. nr.753/1998 ``pretul pe unitatea de produs se calculeaza potrivit pretului de achizitie al porumbului publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirile`` iar in anul 1940 nu exista un astfel de institut care sa furnizeze datele necesare, instanta a apreciat ca despagubirea incasata este corecta, mai ales ca estimarea cantitatii de recolta de 2.500 kg corespunde cu cea stabilita prin art.9 alin.1 lit.``a`` din actul normativ indicat (1.008 kg/ha).


Avand in vedere cele expuse mai sus, tribunalul a constatat ca in cauza sunt aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.9/1998 in sensul ca C a fost despagubit anterior pentru prejudiciul suferit in urma aplicarii tratatului astfel incat in mod corect s-a respins cererea reclamantului prin Hotararea nr.4409/02.06.2009 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Constanta care a fost validata prin Decizia nr.1737/02.10.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Pe cale de consecinta, prezenta actiune a fost apreciata ca nefondata si a fost respinsa ca atare.

Pronuntata de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 112 din data 21.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Teren arabil    Statul Roman    Despagubiri    Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor    Teren agricol    HG 753/1998    Prejudiciu    Legea 715/1946    Bunuri abandonate    Revendicare    Tribunalul Tulcea    Contract de vanzare-cumparare    Teren intravilan    Legea 9/1998
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoare, situatii in care opereaza prorogarea de competenta prevazuta de art. 17 Cod procedura civila in privinta cererii de
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 1616R/1996 din 23/12/1996

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997Articole Juridice

Sprijin financiar pentru producatorii agricoli din sectoarele legume-fructe si agricultura ecologica
Sursa: Infolegal.ro