Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ. Inscriere creanta. Legea 85/2006

Contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ. Inscriere creanta. Legea 85/2006

  Publicat: 18 Oct 2012       8694 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prin cererea depusa la data 19.01.2010, creditoarea A a formulat contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat rectificativ al debitoarei B prin care a solicitat modificarea acestuia in sensul inscrierii sale cu creanta in valoare de 202.878 lei la ordinea de preferinta de la pct.3 conform art.123 din Legea nr.85/2006 si nu cea de la pct.123 pct.7 si cu procent de peste 50% din totalul creantelor.

(Mortgager, mortgagor) Persoana care ia bani cu imprumut pentru a cumpara o locuinta cu care garanteaza imprumutul.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;


In motivarea cererii intemeiata pe dispozitiile art.71 si 123 din Legea nr.85/2006 s-a aratat de contestatoare ca a fost executata silit in calitate de debitor ipotecar pentru un imprumut acordat de creditoarea C debitoarei B. Contestatoarea a precizat, ca urmare a executarii silite, pretul de 202.878 lei rezultat din vanzarea imobiliara a fost distribuita creditoarei astfel incat are impotriva debitoarei B o actiune in regres, creanta fiind garantata si avand acelasi caracter rezultand dintr-un contract de credit bancar.


Intrucat creditoarei C i s-a stins creanta prin achitare, contestatoarea a considerat ca aceasta nu mai are calitate de creditor in cauza, viciind astfel si procentul sau care este mai mare de 46%,. De altfel, in mod gresit a fost inscrisa creditoarea cu majorarile si penalitatile dupa deschiderea procedurii de faliment.


Avand in vedere faptul ca prin cererea introductiva s-a contestat si creanta cu care a fost inscrisa creditoarea C, judecatorul sindic a dispus citarea acesteia pentru a formula aparari.


Prin intampinarea depusa in termen procedural, intimata C a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata motivat de faptul ca inscrierea contestatoarei in tabelul de creanta a fost facuta corect si legal in temeiul art.71 din Legea nr.85/2006, urmare a distribuirii sumei rezultata din vanzarea imobilului ipotecat.


Intimata a precizat ca in tabelul de creante a fost trecuta la capitolul creditorilor chirografari astfel incat solicitarea contestatoarei de a fi mentionata la creditorii garantati nu are suport.


De asemenea, s-a mentionat de intimata ca de la momentul deschiderii procedurii de insolventa banca nu a mai calculat si nu a mai solicitat plata de dobanzi sau alte costuri, fapt care rezulta din consultarea tabelelor de creante depuse de fostul si actualul lichidator.


Debitoarea B, prin lichidator judiciar, nu a depus intampinare la dosar insa aparatorul acesteia s-a prezentat in instanta la termenul din data de 25.02.2010 si a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata.


Examinand prezenta contestatie prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a motivelor invocate si a apararilor formulate de debitoare precum si a dispozitiilor aplicabile in cauza, judecatorul sindic a retinut urmatoarele:


In cadrul derularii procedurii de faliment a debitoarei B s-a intocmit tabelul definitiv de creante in care a fost inscrisa intimata C cu o creanta de 228.355,77 lei care reprezinta un procent de 57,71% din totalul creantelor, ordinea de plata fiind cea prevazuta de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.


Ulterior intocmirii acestui tabel, pe calea executarii silite demarata de creditoarea C, s-a procedat la distribuirea sumei de 202.878 lei rezultata din vanzarea imobilului apartinand sotilor A si D si ipotecat in favoarea bancii pentru restituirea unuia din creditele acordate debitoarei B.


Contestatoarea A a formulat la data de 19.11.2009 cerere de inscriere pe tabloul creditorilor pentru suma de 202.878 lei anexand in acest sens copie de pe procesul-verbal incheiat la data de 27.07.2009 si certificatul de mostenitor nr.111/12.08.2009 intocmit de notarul public din care reiese ca este unicul mostenitor al sotului sau - D, decedat la data de 24.06.2009.


In tabelul definitiv consolidat rectificativ modificat conform prevederile art.71 din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar a inscris pe contestatoarea A cu suma de 202.878 lei - 49,28% din totalul creantelor, ordinea de preferinta prevazuta de art.123 pct.7. In acelasi tabel, creditoarea C a fost inscrisa cu suma de 25.477,77 lei reprezentand 6,19% din masa credala, ordinea de plata fiind cea prevazuta de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.


Potrivit art.71 alin. 2 din Legea nr.85/2006 ``un creditor sau un fidejusor, care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita, va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. In acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plateasca, pana la achitarea integrala a creantei sale, cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neachitata``.


Judecatorul sindic a observat ca in speta dedusa judecatii contestatoarea a fost inscrisa cu suma de 202.878 lei reprezentand pretul de vanzare al imobilului - proprietatea sa, ipotecat pentru garantarea restituirii unuia din creditele acordate de banca debitoarei, suma ce se concretizeaza in procentul de 49,28 % din totalul pasivului B, acela de 411.678,22 lei.


Referitor la ordinea de preferinta, s-a constatat de judecatorul sindic ca in mod corect a fost trecuta creanta contestatoarei in categoria creditorilor chirografari - art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, aceeasi categorie in care fusese mentionata si creanta intimatei C in tabelul definitiv consolidate.


Sustinerea contestatoarei privind aplicabilitatea prevederilor art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 nu a fost considerata reala intrucat in aceasta categorie sunt incluse ``creantele reprezentand creditele cu dobanzile si cheltuielile aferente acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii precum si creantele rezultate din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii``. Or, creanta contestatoarei care s-a subrogat in dreptul intimatei C pentru suma de 202.878 lei provine dintr-un credit bancar acordat debitoarei anterior deschiderii procedurii de insolventa si ca atare nu poate fi mentionata in tabel la ordinea de plata conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006.


Cat priveste creanta de 25.477,77 lei cu care a fost inscrisa intimata C in tabelul definitiv consolidat rectificativ judecatorul sindic a observat ca aceasta reprezinta creanta initiala de 228.355,77 lei cuprinsa in tabelul definitiv consolidat din care s-a scazut suma de 202.878 lei ce a fost achitata prin vanzarea imobilului ipotecat si nu au fost aplicate dobanzi sau penalitati dupa deschiderea procedurii de faliment. De altfel, creanta intimatei de 228.355,77 lei a fost supusa verificarii la momentul intocmirii tabelelor preliminar si definitiv de creanta, lichidatorul judiciar analizand inscrisurile anexate cererii, partile interesate avand posibilitatea sa formuleze contestatie. Aceasta suma provine dintr-un alt credit acordat debitoarei B a carei restituire nu a mai fost garantata iar contestatoarea nu poate fi inscrisa in tabel cu intreaga suma care i se cuvine intimatei, aceasta avand dreptul sa participe in continuare la procedura concursuala pentru recuperarea creantei de 25.477,77 lei.


Avand in vedere considerentele expuse mai sus si dispozitiile legale mentionate, judecatorul sindic a apreciat ca prezenta contestatie este nefondata si a respins-o ca atare.


Ca parte cazuta in pretentii, in temeiul art.274 c.pr.civ., contestatoarea A a fost obligata la plata catre intimata-debitoare B a cheltuielilor de judecata efectuata de aceasta in cursul judecatii cererii (onorariul de aparator).

Pronuntata de: Tribunalul Braila - Sentinta comerciala nr. 205 din data 25.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Legea 85/2006    Executare silita    Titlu executoriu    Fidejusor    Codebitor    Debitor    Creditor chirografar    Tabel definitiv de creante    Creditor garant    Dobanda    Lichidator judiciar    Creditor    Debitor ipotecar    Imprumut    Vanzare imobiliara    Actiune in regres    Contract de credit bancar    Mostenire    Mostenitor    Masa credala    Faliment    Insolventa    Imobil ipotecat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014Articole Juridice

Remediile clasice vs. remediile actuale pentru iesirea din contractele paguboase
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiuni prevazute de legea 85/2006 privind insolventa
Sursa: EuroAvocatura

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru

Cum sa eviti insolventa
Sursa: Gheorghe Piperea - www.piperealaw.ro

Dreptul la contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar
Sursa: Av. Claudiu Lascoschi