Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Uzufruct. Transmitere drept de proprietate

Uzufruct. Transmitere drept de proprietate

  Publicat: 22 Oct 2012       2401 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin sentinta civila nr. 1956 din 24 martie 2010 pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr. 6908/196/2009, a fost admisa cererea formulata de reclamanta M.S. in contradictoriu cu paratii O.I. si O.F. si, in consecinta, au fost obligati paratii sa respecte dreptul de uzufruct al reclamantei cu privire la imobilul situat in comuna C, judetul Braila, cvartal 4, parcelele 270-271, format din teren in suprafata de 1271 mp si constructiile de pe teren notate in planul de situatie al imobilului cu C1 si C2, cu o suprafata totala construita de 86,42 mp, prin lasarea libera a intregului imobil. Au fost obligati paratii sa plateasca reclamantei suma de 334 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sunt doua ipoteze: 1)Programul este creat de persoane libere de contract in mod independent. 2)Programul este creat in exercitarea sarcinilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca, la data de 19.12.2003 intre parti s-a incheiat contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr.2300/19.12.2003, prin care reclamanta transmitea paratilor dreptul de proprietate asupra imobilului situat in comuna C jud. Braila, cvartal 4, parcelele 270-271 format din teren in suprafata real masurata de 1271 mp si constructiile de pe teren notate pe planul de situatie al imobilului cu C1 si C2, cu o suprafata totala construita de 86,42 mp, cu rezerva dreptului de uzufruct asupra intregului imobil. Pretul vanzarii a fost stabilit la 8000 lei din care suma de 4000 lei s-a achitat la data semnarii si autentificarii actului iar diferenta de 4000 lei s-a transformat intr-o obligatie de intretinere si ingrijire completa in favoarea reclamantei.
Din declaratiile martorilor audiati in cauza, martori care sunt vecini cu partile, instanta a retinut ca paratii locuiesc in imobilul ce face obiectul contractului de vanzare - cumparare iar reclamanta locuieste la o vecina. De asemenea a retinut ca paratii s-au mutat in imobil cu acordul reclamantei si, desi in prezent aceasta nu mai este de acord cu aceasta situatie, paratii refuza sa paraseasca imobilul.
Avand in vedere ca prin simplul fapt ca paratii locuiesc in imobil acestia aduc atingere dreptului de uzufruct al reclamantei, situatie ce nu mai corespunde vointei reclamantei, instanta a admis actiunea si a obligat pe parati sa respecte dreptul de uzufruct al reclamantei cu privire la imobilul in litigiu.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel paratii O.I. si O.F. invocand nelegalitatea sentintei rezultand din aceea ca instanta de fond nu a analizat toate probele administrate in cauza, intemeindu-si solutia adoptata, in exclusivitate, pe raspunsurile reclamantei la interogatoriu si fara a argumenta temeinic hotararea .
Prin decizia civila nr. 216 din 06.12.2010 a Tribunalului Braila apelul paratilor a fost respins ca nefondat, acestia fiind obligati la plata catre reclamanta a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .
Pentru a decide astfel, instanta de apel a retinut ca nu au fost incalcate dispozitiile art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod de procedura civila de catre prima instanta deoarece sentinta apelata respecta aceste prevederi, continand motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, instanta de fond analizand probele administrate si a aratand considerentele pe care se intemeiaza solutia pronuntata in cauza.
Impotriva deciziei civile nr. 216 din 06.12.2010 a Tribunalului Braila au declarat recurs paratii criticand-o pe motive de nelegalitate, conform dispozitiilor art. 304 punctele 7 si 9 Cod procedura civila.
In esenta, recurentii au sustinut ca decizia atacata ca si sentinta primei instante, de altfel, nu sunt suficient motivate, fiind incalcate dispozitiile art. 261 alin. 5 Cod procedura civila.
Pe de alta parte, au aratat ca hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii, in dezvoltarea acestui motiv de recurs paratii facand analiza probelor administrate in cauza, probe din care, in opinia acestora, rezulta fara dubii ca s-au mutat in casa reclamantei la cererea expresa a acesteia si ca, in prezent, reclamanta refuza efectiv sa revina in imobilul in litigiu pe care l-a parasit prin vointa proprie si nu alungata de catre parati.
Au solicitat admiterea recursului si modificarea in tot a hotararilor pronuntate in cauza in sensul respingerii actiunii reclamantei ca nefondata.
Recursul a fost respins ca nefundat pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 517 Cod Civil, uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta. Ca atare, proprietarul lucrului este redus doar la dreptul de a dispune juridic de acesta, neputandu-se servi sau bucura de lucru caci ii este interzis sa lipseasca pe uzufructuar de folosinta acestuia.
Pe de alta parte, uzufructuarul poate sa exercite toate actiunile care au ca obiect realizarea drepturilor a caror folosinta o are, intocmai cum le-ar putea exercita proprietarul .
Nudul proprietar nu are fata de uzufructuar decat o obligatie pasiva sau negativa si, cat timp dureaza uzufructul, el trebuie sa respecte sarcina reala stabilita contractual, in conformitate cu art. 518 Cod civil.
In speta, reclamanta a chemat in judecata pe cei doi parati solicitand ca acestia sa fie obligati sa ii respecte dreptul de uzufruct asupra imobilului in litigiu in sensul de a-i lasa liber in intregime imobilul.
Reclamanta a facut dovada calitatii sale de uzufructuar precum si a faptului ca nu-si poate exercita drepturile ce ii revin asupra imobilului care este stapanit de catre parati in timp ce ea este nevoita sa locuiasca la o vecina din cauza neintelegerilor pe care le are cu acestia.
Sub acest aspect a fost apreciata ca fiind lipsita de relevanta imprejurarea ca paratii s-au mutat in imobil cu acordul reclamantei cata vreme, pe parcursul timpului, intre parti au intervenit grave neintelegeri, urmare carora reclamanta a fost nevoita sa paraseasca imobilul, fiind astfel impiedicata sa se bucure de drepturile pe care le asupra acestuia in virtutea calitatii sale de uzufructuar.
Fara a reanaliza probele administrate in cauza, intrucat acest lucru nu este permis in recurs, Curtea a constatat ca instantele au pronuntat solutii legale, facand o corecta aplicare a legii, respectiv a dispozitiilor art. 517 si 539 Cod civil, ce reglementeaza uzufructul.
Cum potrivit art. 539 alin. 1 Cod Civil, proprietarul nu poate prin faptul sau nici cu orice chip vatama drepturile uzufructuarului, dat fiind ca, in speta, simpla imprejurare ca paratii ocupa imobilul in litigiu a determinat-o pe reclamanta sa plece si sa locuiasca in vecini impiedicand-o sa-si exercite dreptul de folosinta asupra imobilului, Curtea a constatat ca exista suficiente temeiuri care sa justifice solutia de admitere a pretentiilor reclamantei, criticile formulate de recurenti fiind neintemeiate.
Critica potrivit cu care hotararile pronuntate in cauza nu ar fi motivata a fost inlaturata intrucat, din verificare acestora, Curtea a constatat ca au fost respectate cerintele art. 261 Cod procedura civila, instantele aratand pe larg argumentele de fapt si de drept care au determinat adoptarea solutiilor pronuntate, cu indicarea probelor pe care acestea se sprijina si a motivelor pentru care anumite probe nu au putut fi primite. (Red. I.A.B.)
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 136 din data 09.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Contract de vanzare-cumparare    Drept de proprietate    Uzufruct    Intretinere    Tribunalul Braila    Uzufructuar    Proprietar    Obligatie pasiva    Obligatie negativa    Drept de folosinta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina