Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contestatie in anulare speciala. Plata sumei reprezentand lipsa de folosinta pentru imobil

Contestatie in anulare speciala. Plata sumei reprezentand lipsa de folosinta pentru imobil

  Publicat: 26 Oct 2012       3255 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Vn., reclamantii D.P. si D.C., au chemat in judecata pe parat au chemat in judecata pe parata Primaria municipiului Focsani, jud. Vrancea, pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata parata la plata sumei de 2816, 50 Euro, dar nu mai putin decat nivelul chiriilor incasate de parata de la chiriasii sai pentru spatii situate in centrul orasului Focsani, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta pentru imobilul casa de locuit compusa din 5 camere si anexe in suprafata de 238 m.p. si terenul aferent in suprafata de 603,50 m.p. de la data de 11 iunie 2007, si pana la momentul predarii efective, respectiv data de 10 aprilie 2009.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 10 decembrie 1948.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


In motivare a aratat ca prin notificarea a solicitat paratei restituirea in natura a imobilului de mai sus si, desi au solicitat insistent rezolvarea acestei notificari in termen legal, parata a amanat in mod nejustificat solutionarea notificarii, restituirea in natura facandu-se abia la data de 11 iunie 2007 prin Dispozitia prin care se mentinea afectatiunea imobilului pe o perioada de trei ani, fara a face mentiunea platii chiriei catre proprietar.


Reclamantii au atacat aceasta dispozitie prin prisma termenului mare al mentinerii afectatiunii.


Prin decizia civila a Curtii de Apel Gl. s-a mentinut afectatiunea pentru o perioada de 18 luni.


Recursul declarat de reclamanti a fost respins de ICCJ.


Tribunalul Vrancea, prin sentinta civila din 18 februarie 2010 a respins ca neintemeiata prezenta actiune .


Pentru a pronunta aceasta hotarare a retinut urmatoarele considerente;


Este neintemeiata sustinerea reclamantilor in sensul ca parata ar fi dat dovada de rea credinta si nu ar fi pus in executare dispozitia, cat timp chiar reclamantii au declansat procedurile judiciare privind contestarea acestei dispozitii, aceste proceduri


derulandu-se pana la faza recursului in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti.


Parata a respectat termenul prevazut de art. 25 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 care prevede ca protocolul de predare - preluare se va incheia in mod obligatoriu in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire .


Cum impotriva dispozitiei s-a urmat procedura contestarii pe cale judecatoreasca, instanta a constatat ca intr-adevar dispozitia nu a ramas definitiva, ea neputand fi pusa in executare de catre parata.


Pe de alta parte alin. 5 al art. 25 se refera la proprietarii carora le-au fost restituite imobilele solicitate in natura, care au obligatia sa incheie aceste protocoale de predare - primire in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a dispozitiei.


O astfel de procedura nu a fost derulata de catre reclamantii, proprietari ai imobilului, situatie in care instanta constata ca acestia au recunoscut caracterul nedefinitiv al dispozitiei prin care li s-a restituit imobilul in natura .


Impotriva acestei hotarari au declarat recurs reclamantii D.P. si D.C., considerand-o netemeinica si nelegala.


Prin decizia civila nr. 258 din 17 iunie 2010 a Curtii de Apel GL. s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanti.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Potrivit dispozitiilor art. 25 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 republicata, proprietarii carora prin procedurile administrative prevazute de lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare - primire , in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire , termen dupa care , daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces - verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.


Ca urmare a contestarii dispozitiei in instanta de catre recurenti, punerea efectiva in posesie nu s-a realizat ca efect al emiterii dispozitiei ci dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.


Reclamantii solicita obligarea la plata unei sume lunare de 2816,50 Euro cu titlu de chirie, ceea ce ar presupune existenta unui contract de locatiune.


Locatiunea este un contract prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita locatar, folosinta temporara, totala sau partiala, a unui lucru in schimbul unei sume de bani determinata, ca pret al folosintei, numita chirie.


Locatiunea este un contract bilateral (sinalagmatic) cu titlu oneros, comutativ si in primul rand consensual, deoarece se incheie prin acordul partilor.


Factorul esential al oricarui contract este acordul de vointa al partilor prin impunerea unei chirii de catre instanta fara a fi finalizata procedura de punere efectiva in posesie s-ar incalca principiul libertatii de vointa care este de esenta consensualismului.


Astfel, s-a retinut ca instanta de fond in mod corect a aplicat dispozitiile art. 25 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 raportate si la dispozitiile art.969 si 998 cod civil.


Impotriva acestei decizii a declarat contestatie in anulare reclamantii care au invocat motivele prevazute de dispozitiile art. 318 alin. 1, teza I si II.


1). A sustinut ca ``dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale`` in sensul ca, desi actiunea lor si motivele de recurs se intemeiau pe dispozitiile art. 998 Cod civil, ``orice fapta a omului ce cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara``, instanta din eroare a retinut ca recursul se refera la obligarea paratei la contravaloarea chiriei rezultand dintr-un raport de locatiune.


2). Din aceasta eroare, nici criticile lor din recurs nu au facut obiectul analizei instantei, ci alte considerente straine de natura cauzei.


Analizand decizia prin prisma criticilor invocate, s-au retinut urmatoarele:


Contestatorul invoca cele doua motive ale contestatiei in anulare speciala si anume:


a) greseala materiala care inseamna eroare materiala evidenta pe care o savarseste instanta, de obicei legata de aspecte formale ale recursului cum ar fi respingerea recursului ca tardiv sau anularea lui ca insuficient timbrat ori facut de o persoana fara calitate, desi la dosar ar exista dovezi din care sa rezulte ca a fost legal timbrat sau depus de persoana indreptatita a-l declara.


In speta, insa se invoca greseli de judecata si se urmareste sa se obtina pe aceasta cale rejudecarea recursului si o alta interpretare a dispozitiilor legale, ceea ce nu este posibil in contestatie in anulare.


b) neanalizarea motivelor de recurs .


Prin cererea de recurs reclamantii au invocat ca:


1) Dispozitia nr. 13609/2007 reprezinta titlul lor de proprietate ce a fost intabulat. Acest drept protejat de Constitutie (art. 44), de Codul civil (art. 480), Declaratia Universala a Drepturilor Omului (art. 17) si Conventia Europeana a Drepturilor Omului (art. 1 din Protocolul nr. 1). Toate acestea garantandu-le dreptul de a folosi bunul lor si de a-i colege fructele prin incheierea unor contracte de inchiriere.


2) Au mai invocat ca nicio instanta nu le-a analizat actiunea in baza temeiului legal invocat, adica art. 998 Cod civil ``orice fapta ce cauzeaza un prejudiciu, obliga pe cel care l-a ocazionat, a-l repara``. In consecinta, atata timp cat Primaria i-a lipsit de folosinta, (ca dezmembramant al dreptului de proprietate), trebuie sa plateasca contravaloarea lipsei de folosinta (chirie).


3) A mai invocat faptul ca instanta a interpretat gresit situatia dedusa judecatii, considerand ca reclamantii sunt cei care au contestat hotararea pana la Inalta Curte de Casatie si Justitie si lor le este imputabila executarea cu intarziere, dupa ramanerea ei irevocabila.


Analizand decizia pronuntata de instanta de recurs se constata ca instanta a analizat primul si ultimul motiv de recurs apreciind ca potrivit dispozitiilor art. 25 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 abia in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei de restituire, proprietarii incheie cu detinatorii actuali un protocol de predare-primire. Raportat la aceste dispozitii legale, instanta a considerat ca in mod corect punerea efectiva in posesia s-a realizat dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti si nu la emiterea deciziei.


Cel de-al doilea motiv de recurs privind faptul ca reclamantii erau proprietari si au fost lipsiti de un atribut al dreptului de proprietate (folosinta) si solicitau in baza dispozitiilor art. 998 Cod civil repararea prejudiciului cauzat prin plata contravalorii lipsei de folosinta (chiria) nu a fost inlaturat motivat.


Potrivit jurisprudentei C.E.D.O. dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6.1 din Conventie, include printre altele dreptul partilor de a prezenta observatiile pe care le considera pertinente pentru cauza lor. Intrucat Conventia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete si efective (Hotararea Artico impotriva Italiei), acest drept nu poate fi considerat efectiv decat daca aceste observatii sunt in mod real ``ascultate``, adica in mod corect examinate de catre instanta sesizata. Altfel spus, art. 6 implica mai ales in sarcina ``instantei`` obligatia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si al elementelor de proba ale partilor, cel putin pentru a le aprecia pertinenta (Hotararea Perez impotriva Frantei, Hotararea Van der Hurk impotriva Olandei, cauza Albina versus Romania).


Obligatia instantelor de a-si motiva hotararile nu trebuie inteleasa ca necesitand un raspuns la fiecare argument invocat in sprijinul unui mijloc de aparare ridicat. Intinderea acestei obligatii poate varia in functie de natura hotararii. In conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 12, intinderea motivarii depinde de diversitatea mijloacelor pe care o parte le poate ridica in instanta, precum si de prevederile legale, de obiceiuri, de principiile doctrinale si de practicile diferite privind prezentarea si redactarea sentintelor si hotararilor in diferite state. Pentru a raspunde cerintelor procesului echitabil, motivarea ar trebui sa evidentieze ca judecatorul a examinat cu adevarat chestiunile esentiale ce i-au fost prezentate.


In speta, instanta retine ca problema raspunderii delictuale pentru fapta ilicita a Primariei Focsani de a lipsi pe proprietari de folosinta bunului, fara acordarea de despagubiri sub forma fructelor civile (chirii) nu a fost analizata de instanta de recurs.


Din aceste considerente, si numai avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile art. 318 alin. 1, teza II, s-a admis contestatia in anulare si s-a anulat decizia civila a Curtii de Apel Galati, urmand a se rejudeca recursul numai sub aspectul acestui al doilea motiv de recurs neanalizat de instanta. (Red. S.B.)Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 335 din data 27.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Imobil    Contract de inchiriere    Lipsa de folosinta    Dreptul la un proces echitabil    Fruct civil    Restituire in natura    Greseala materiala    Eroare materiala    Titlu de proprietate    Drept de proprietate    CEDO    Chirie    Chirias    Locatiune    Contract bilateral    Contract oneros    Contract comutativ    Contract consensual    Principiul libertatii de vointa    Proprietar    Afectatiune    Posesie    Locator    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu