Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv

Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv

  Publicat: 31 Oct 2012       2754 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea, prin incheierea nr.1909/5.05.2009, a respins, ca neintemeiata, cererea referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv al S.C “O.” S.R.L Focsani.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Pentru a hotari astfel, a retinut, in esenta, urmatoarele:
Potrivit art.131 lit.c din Normele Metodologice privind modul de tinere a registrelor Comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul nr.2594/C al Ministrului Justitiei, la cererea de inregistrare a mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor sociale la societatea cu raspundere limitata se ataseaza dovada achitarii impozitului pe castigul din transferul partilor sociale.
Judecatorul delegat, avand in vedere tocmai dispozitiile incidente in speta, raportat la:
- rezidenta in Suedia a cedentului E. J. E. J.;
- evitarea dublei impozitari asupra castigului;

nu a dispus sub nici o forma ca petenta sa achite impozitul in Romania, ci in conformitate cu reglementarea din norma a pus in vedere sa faca dovada indeplinirii obligatiei fiscale, potrivit Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Regatul Suediei.
Prevederile Codului Fiscal roman si cele ale normelor nu contravin prevederilor conventiei.
Ori instanta nu a cerut, cum gresit a considerat petenta, ca impozitul sa se plateasca in Romania.
Instanta a cerut la termenul de la 28.04.2009 sa faca dovada achitarii impozitului, unde va gasi de cuviinta petenta.
Petenta, firma comerciala romana, cu statut de societate cu raspundere limitata, constituita initial, prin aportul a 5 asociati (persoane fizice), un roman si patru suedezi, este persoana juridica romana, constituita pe teritoriul Romaniei si se supune, in consecinta legislatiei autohtone.
In speta, elementele de extraneitate, referitoare la transferul de catre asociatii suedezi, persoane fizice rezidente in Suedia impune ca, in ce-l priveste pe dl .E.J.E.J., singurul dintre cei patru cetateni suedezi care realizeaza castig prin cesionarea partilor sociale, sa se aplice conventia internationala pentru evitarea dublei impuneri, (urmand ca aceasta sa plateasca impozitul cuvenit in tara unde este rezident).
Dar aceasta chestiune nu exclude obligatia ce revine societatii comerciale petente, ca pentru inregistrarea mentiunii sa indeplineasca si conditia dovezii platii impozitului. (Chiar daca aceasta operatiune fiscala se realizeaza in alta tara, evitandu-se, astfel, dubla impunere).
Certificatul depus de petenta emis de Agentia Fiscala din Suedia, B. S. nr.410-264503-09/5323 atesta doar calitatea de contribuabil rezident, nefiind in masura sa acopere conditia impusa de lege pentru inscrierea mentiunii in registrul comertului, de a dovedi achitarea efectiva a impozitului.
De altfel, din luna februarie si pana in luna mai, petenta a avut timpul material necesar pentru a cere fostului asociat suedez sa ii transmita dovada platii impozitului fiscului acolo unde este rezident.
Cum firma petenta nu a inteles sa se supuna dispozitiilor legale, in sensul indeplinirii si a cerintei dovedirii platii impozitului pe castigul realizat prin transferul de catre fostul asociat E.J.E.J. a numarului de 400 parti sociale in valoare de 33.900 lei, echivalentul a 10000 USD, reprezentand 40% din capitalul social, (in conditiile evitarii dublei impuneri si in conformitate cu conventia mentionata) si vazand dispozitiile art.131(1) lit.c din Normele Metodologice privind modul de tinere a registrelor Comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor aprobate prin Ordinul nr.2594/C al Ministrului Justitiei, judecatorul delegat a respins ca neintemeiata cererea de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului.
Impotriva acestei incheieri, in termen legal a declarat recurs petenta S.C.``O.`` S.R.L. Focsani, inreg.sub nr.956/44/2009 pe rolul Curtii de Apel Galati- sectia comerciala, maritima si fluviala.
Incheierea recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:
Hotararea recurata nu cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, contrar prevederilor art.261 pct.5 C.pr.civ. (art.304 pct.7 C.pr.civ.).
Judecatorul delegat a facut o gresita aplicare a prevederilor legale incidente spetei (art.304 pct.9 C.pr.civ.).
Astfel, cedentul persoana fizica care a cesionat partile sale sociale la un pret superior valorii nominale a acestora este rezident fiscal in Suedia.
Or, potrivit art.14 paragraful 3 din Conventia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si avere incheiata de Republica Socialista Romania si Regatul Suediei (publicata in B.O.nr.104/6.11.2078 si ratificata prin Decretul nr.432/1978), castigurile provenind din instrainarea oricaror bunuri, altele decat cele mentionate la paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, sunt impozabile numai in statul contractant al carui rezident este cel care instraineaza.
Din prevederile art.1 alin.4 si art.118 alin.2 din Codul fiscal rezulta ca, pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala, obligatie indeplinita, in cauza de cedentul E.J.E.J.
A mai sustinut recurenta ca, in ce priveste continutul art.131 lit.c din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.2594/C/2008, acesta prevede obligatia depunerii dovezii achitarii impozitului pe castigul din transferul partilor sociale, numai daca este cazul .
Recurenta apreciaza ca legiuitorul a avut in vedere situatia in care cedentii sunt persoane cu rezidenta fiscala in Romania, pentru a asigura colectarea impozitului la bugetul de stat, nu si situatia de fata. Judecatorul delegat nu avea competenta de a verifica daca cerintele fiscale privind plata impozitelor prevazute de legea suedeza sunt indeplinite sau nu.
In drept, a invocat disp.art.299, art.302 indice 1, art.303 alin.2, art.304 pct.7 si 9, art.304 indice 1, art.312 alin.3 C.pr.civ., art.60 alin.3 din Legea 31/1990 republicata, art.6 alin.4 din Legea 26/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Curtea de Apel Galati, prin decizia nr. 434/ 21 august 2009, a admis recursul declarat de S.C. ``O.`` S.R.L. si a modificat incheierea recurata, in sensul admiterii cererii de inscriere mentiuni privind transferul partilor sociale si structura capitalului social.
Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:
In primul rand, hotararea recurata cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, precum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor (concret, motivele respingerii cererii de inscriere mentiuni privind transferul partilor sociale si, structura capitalului social la S.C ``O.`` S.R.L Focsani). Prin urmare, a constatat ca au fost pe deplin respectate prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ., fiind nefondate criticile formulate in recurs, ce se subscriu motivului de nelegalitate prev. de art.304 pct.7 C.pr.civ.. De altfel, reprezentantul conventional al recurentei, prin concluziile orale formulate si prin concluziile scrise, nu a inteles sa mai sustina acest motiv de recurs.
Instanta a constatat insa ca judecatorul delegat a pronuntat incheierea recurata cu aplicarea gresita a dispozitiilor legale incidente spetei (art.304 pct.9 C.pr.civ.) pentru cele ce se vor arata in continuare:
Este adevarat ca cedentul E.J.E.J. a instrainat partile sociale detinute la societatea petenta S.C.``O.``S.R.L Focsani la un pret superior valorii nominale a acestora.
Este adevarat, de asemenea, ca potrivit art.131 lit.c din Normele Metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul nr.2594/C al Ministrului Justitiei, la cererea de inregistrare a mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor sociale la societatea cu raspundere limitata se ataseaza dovada achitarii impozitului pe castigul din transferul partilor sociale, daca este cazul .
Dispozitia sus-aratata este in acord cu prevederile art.65 alin.1 lit.c si art.67 alin.3 lit.b din Codul fiscal, aprobata prin Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora operatiunea de inregistrare a mentiunii transmiterii dreptului de proprietate asupra partilor sociale in registrul comertului nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului pe venitul din investitii la bugetul de stat .
Aceste prevederi legale nu sunt aplicabile in situatia de fata, intrucat dobanditorul venitului este o persoana fizica nerezidenta fiscal in Romania.
Astfel, pe de o parte intre Republica Socialista Romania si Regatul Suediei s-a incheiat Conventia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si avere, ratificata prin Decretul nr.432/1978 care, prin art.14 alin.3 stipuleaza ca sunt impozabile numai in statul contractant al carui rezident este cel care instraineaza castigurile provenind din instrainarea oricaror bunuri , altele decat cele mentionate la alineatele 1 si 2.
Pe de alta parte, Codul fiscal, aprobat prin Legea 571/2003, prevede in mod expres ca veniturile obtinute de nerezidenti din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art.65 alin.1 lit.c, emise de rezidenti romani, nu reprezinta venituri impozabile in Romania (art.115 alin.5).
In aplicarea acestor dispozitii legale, prin Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (art.96 din Norme, ce interpreteaza art.116 - 118 din Codul fiscal) se arata ca, in cazul tranzactiilor cu titluri de participare efectuate intre nerezidenti (ca in speta de fata), se aplica prevederile mentionate in titlurile II si III din Cod, in ceea ce priveste obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, numai in situatia neprezentarii certificatului de rezidenta fiscala, sau atunci cand Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidenta al beneficiarului castigurilor din transferul drepturilor de proprietate .
Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de mentionare a cesiunii partilor sociale, recurenta ar fi trebuit sa faca dovada virarii impozitului pe venitul din investitii datorat de cedentul persoana fizica cu rezidenta fiscala in Suedia, in conditiile art.67 alin.3 lit.b din Codul fiscal, numai in situatia in care nu s-ar fi depus certificatul de rezidenta fiscala in Suedia al acestuia. Or, depunerea de catre petenta-recurenta a certificatului nr.410-264503-09/5323 emis la data de 4.03.2009 de catre Agentia Fiscala din Suedia, scutea petenta de depunerea oricarei alte dovezi suplimentare.
De altfel, din prevederile art.131 lit.c din Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.2594/C/2008 rezulta ca cererea pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor sociale este insotita de dovada achitarii impozitului pe castigul din transferul acestora (concret, impozit pe venitul din investitii), numai daca este cazul . Situatiile de exceptie prevazute de norma se refera nu numai la situatia in care partile sociale se instraineaza la valoarea lor nominala ci si la situatiile in care venitul impozabil fiind obtinut de o persoana fizica nerezidenta, nu se impoziteaza in Romania.
In acest caz, legea prevede obligatia depunerii certificatului de rezidenta fiscala, asa cum s-a aratat mai sus, iar nu dovada platii impozitului catre bugetul statului de rezidenta al beneficiarului castigului.
Fata de cele mai sus-aratate, a constatat ca instanta de fond a facut o gresita aplicare a prevederilor art.67 alin.3 lit.b si art.115 alin.5 din Codul fiscal raportate la disp.art.131 lit.c din Normele aprobate prin Ordinul M.J. 2594/C/2008, pronuntand o hotarare nelegala, a carei reformare s-a impus.
Asa fiind, potrivit art.312 alin.3 rap.la art.304 pct.9 si art.6 alin.4 din legea 26/1990 republicata, a admis recursul si a modificat in tot incheierea recurata, in sensul admiterii cererii si inscrierii mentiunilor solicitate in registrul comertului.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 21.08.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Societate cu raspundere limitata    Asociat    Persoana fizica    Legea 26/1990    Contribuabil rezident    Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea    HG 44/2004    Legea 571/2003    Decretul 432/1978    Legea 26/1990    Legea 31/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro