Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Granituire. Servitute de trecere. Obligatia de a face

Granituire. Servitute de trecere. Obligatia de a face

  Publicat: 31 Oct 2012       6175 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Reclamanta O. A. a chemat in judecata pe paratul M. T. pentru granituire, servitute de trecere si obligatie de a face.

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 379/2007 de BNP C.H. din Focsani, a devenit proprietarul imobilului teren, situat in intravilanul com. P., jud. V., compus din suprafata totala de 1605 mp (1600 mp conform titlului de proprietate nr. 29811/aprilie 1994) si cota de 3/8 din dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe teren, imobil ce se invecineaza in partea de est cu paratul care o impiedica sa patrunda pe terenul din spatele cladirilor sa efectueze lucrarile de intretinere, fapt ce duce la degradarea peretilor dinspre acesta.
A solicitat sa se stabileasca granite dintre proprietatea ei si a paratului, sa i se stabileasca un drept de trecere pe proprietatea acestuia pentru efectuarea lucrarilor de intretinere la peretii din spatele imobilului, solicitand totodata sa fie obligat paratul sa ii permita sa treaca cu conducta de apa pe terenul din spatele grajdului ei, in vederea alimentarii cu apa potabila a animalelor.
Prin sentinta civila nr.245/2009 Judecatoria Adjud a admis in parte actiunea, a stabilit linia de hotar pe aliniamentul 1-2-8-7-9-6 din schita intocmita de expert aflata la fila 53, a stabilit in favoarea reclamantei o servitute de trecere pe terenul paratului pe suprafata de 6 mp identificata in perimetrul 2-4-5-6-9-7-8, a obligat reclamanta sa despagubeasca paratul cu suma de 120 lei reprezentand contravaloarea terenului afectat de servitute.
A respins ca nefondata cererea reclamantei pentru ca paratul sa ii permita sa treaca pe terenul lui cu conducta de apa si a obligat paratul la 351,6 lei cheltuieli de judecata .
A retinut instanta ca peretele grajdului reclamantei se afla chiar pe hotar si ca linia de hotar a fost stabilita prin raportul de expertiza conform actelor de proprietate . Ca reclamanta nu poate efectua lucrari de intretinere a grajdului fiindca paratul nu-i permite. Numai prin acordarea unei servituti de trecere reclamanta poate sa efectueze reparatii ori de cate ori este necesar pentru ca imobilul sa nu sufere degradari majore. In ceea ce priveste instalatia de apa a retinut ca prin raportul de expertiza s-a stabilit ca aceasta poate fi facuta prin curtea reclamantei.
Impotriva acestei sentinte in termen legal a declarat apel paratul care a criticat sentinta ca nelegala si netemeinica deoarece nu este de acord sa-i permita reclamantei sa treaca pe terenul sau pe suprafata de 6 mp si sa-l despagubeasca cu 120 lei deoarece este proprietar al terenului si casei de locuit.
A solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei si respingerea actiunii.
Prin decizia civila nr.141/22.06.2009 Tribunalul Vrancea a respins ca nefondat apelul cu motivarea cu acordarea servitutii de trecere nu presupune acordul proprietarului fondului aservit asa cum crede apelantul, chiar acesta este motivul pentru care litigiul a ajuns in fata instantei si s-a stabilit dreptul de trecere pentru suprafata de 6 mp in considerarea faptului ca reclamanta nu-si poate repara peretele grajdului care se afla pe hotar.
Ori din raportul de expertiza rezulta cu evidenta ca reclamanta nu are acces la acest perete si ca numai prin constituirea acestei servitutii se poate realiza dreptul reclamantei de a-si conserva constructia.
Servitutea stabilita indeplineste cerintele art.616 coroborat cu art.621 cod civil dar intimata reclamanta trebuia sa exercite servitutea numai in limitele sale (art.635 cod civil) in sensul ca o poate folosi doar pentru reparatii la grajd, fara a avea voie sa o ingradeasca si de a nu face nimic de natura a agrava servitutea.
Chiar prin depozitia martorului audiat in apel, la cererea apelantului, s-a facut dovada ca intimata trebuie sa intre prin curtea apelantului pentru a-si repara constructia. Dar prima instanta a stabilit o cale de trecere care nu impovareaza fondul aservit, in sensul trecerii printre locuinta apelantului si grajd, fara sa fie nevoie de a se traversa curtea apelantului.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs paratul sustinand ca ambele instante i-au incalcat dreptul de proprietate prin obligarea sa la cedarea unei parti din proprietate reclamantei cu care se afla in relatii de dusmanie de ani de zile tocmai din cauza terenului cu care se invecineaza.
A mai sustinut recurentul ca in urma litigiilor dintre parti a fost condamnat si a executat si o pedeapsa privativa de libertate, ca reclamanta are alte posibilitati de a-si satisface interesul nu neaparat pe terenul paratului.
A solicitat admiterea recursului si in rejudecare respingerea actiunii ca neintemeiata.
Recursul declarat este intemeiat pentru urmatoarele considerente :
Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat sa i se permita sa execute lucrarile de reparatii la grajdul sau, sa-i permita sa construiasca gardul despartitor si sa treaca conducta de apa prin spatele grajdului.
Chiar si in concluziile la judecarea apelului, reclamanta a precizat ca doreste sa fie obligat paratul sa permita sa execute lucrarile la reparatia grajdului, sa construiasca gard despartitor si sa treaca conducta de apa prin spatele grajdului.
Instanta de fond in mod gresit a apreciat insa capatul de cerere in obligatia de a-i permite reclamantei sa repare grajdul ca fiind o cerere in servitute de trecere pe care a admis-o si a stabilit un drept de servitute de 6 mp teren - care conform propunerii de hotar facuta de expert (si insusita de catre instanta) - a si fost inclus in proprietatea reclamantei si ingradita.
In concluzie, in raport de petitul actiunii, si de dispozitiile art.129 alin. ultim din codul de procedura civila, potrivit caruia judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii, Curtea a admis recursul paratului cu consecinta modificarii deciziei de apel si a sentintei in sensul ca a inlaturat dispozitia de stabilire a servitutii de trecere in favoarea reclamantului pe suprafata de 6 m.p. identificata in perimetrul 2-4-5-6-9-7-8 si dispozitia privind obligarea reclamantei la plata catre parat a sumei de 120 lei. Ca efect a fost obligat paratul sa-i permita reclamantei sa-si repare spatele grajdului. Au fost mentinute restul dispozitiilor sentintei.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr 581 din data 16.12.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Contract de vanzare-cumparare    Titlu de proprietate    Proprietar    Drept de proprietate    Drept de trecere    Fond aservit    Servitute de trecere    Judecatoria Adjud    Linia de hotar    Despagubiri
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina