Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Granituire. Revendicare

Granituire. Revendicare

  Publicat: 05 Nov 2012       5849 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
I. Prin sentinta civila nr. 3442 din 25 noiembrie 2010 a Judecatoriei Zalau, s-a admis in parte actiunea introdusa de reclamantul C.C. impotriva paratilor B.E., V.I., S.M., S.E., S.S., S.N., M.I., M.G., V.M., M.S., M.I., M.I. si M.F.F.

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act adoptat de organele de stat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Viciu al unei hotarari,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.


Pe cale de consecinta, s-a stabilit hotarul dintre proprietatile partilor pe aliniamentul e - f - g marcat prin culoare albastra in amandoua lucrarile de expertiza intocmite in cauza, identic cu hotarul avut in vedere de instanta la solutionarea actiunii in revendicare intre aceleasi parti, care a format obiectul dosarului nr. 4046/1997, aliniament B-C-D-E.


A fost respins ca nefondat capatul de cerere avand ca obiect anularea intabularii paratilor.


Au fost compensate in intregime cheltuielile de judecata suportate de parti.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a avut in vedere, in principal, urmatoarele:


Reclamantul si paratii au in proprietate suprafete de teren intravilan invecinate, situate in municipiul Zalau.


Terenurile au fost identificate la fata locului prin expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza.


Rolul instantei in caz de litigiu intre proprietarii fondurilor invecinate cu privire la amplasamentul liniei care desparte proprietatile lor este sa reconstituie hotarul la origine nelitigios in functie de elementele faptice care se regasesc in situatia de la fata locului.


Prin sentinta civila nr. 930 din 21.02.2002 a Judecatoriei Zalau, s-a admis actiunea paratilor din aceasta cauza si reclamantul C.C. a fost obligat sa le predea suprafata de 1800 mp inscrisa in CF nr. 7336 Zalau nr. top 1570/2/1/5/1/2/b/2/5 - 1570/2/2/c/1.


Apelul reclamantului a fost respins ca nefondat prin decizia civila nr. 219 din 08.07.2002 a Tribunalului Salaj, iar recursul prin decizia civila nr. 2258/2002 din 31.10.2002 a Curtii de Apel Cluj. S-a retinut ca sustinerea reclamantului in sensul ca paratii nu sunt proprietarii terenului revendicat este nefondata intrucat a fost respinsa, definitiv si irevocabil, inclusiv actiunea reclamantului pentru anularea titlului paratilor prin sentinta civila nr. 5192 din 03.12.1999 a Judecatoriei Zalau.


Linia despartitoare dintre proprietatile partilor nu poate fi decat linia avuta in vedere la solutionarea actiunii in revendicare, pe baza raportului de expertiza, in caz contrar s-ar incalca dreptul de proprietate al paratilor si s-ar aduce atingere autoritatii de lucru judecat a hotararii judecatoresti.


Fata de acestea, instanta a stabilit hotarul dintre proprietatile partilor pe aliniamentul e - f - g marcat prin culoare albastra in amandoua lucrarile de expertiza intocmite in cauza, identic cu hotarul avut in vedere de instanta la solutionarea actiunii in revendicare intre aceleasi parti, care a format obiectul dosarului nr. 4046/1997, aliniament B - C - D - E.


De asemenea, raportat la aceste considerente, instanta a respins ca nefondat capatul de cerere privind anularea intabularii paratilor. Acest capat de cerere are caracterul unei actiuni de rectificare a cartii funciare.


In drept, instanta a retinut ca rectificarea cartii funciare se poate dispune, potrivit art. 34 din Legea nr. 7/1996, numai daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca: 1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul inscris a fost gresit calificat; 3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea; 4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului. Reclamantul nu detine o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care sa constate vreunul din cele patru cazuri prevazute expres de lege, ba dimpotriva.


II. Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul C.C., respins ca nefondat, prin decizia civila nr. 57 din 13 septembrie 2011 a Tribunalului Salaj.


Motivand decizia, Tribunalul a aratat ca linia de hotar propusa este aceea care confirma masuratori anterioare, care au stat la baza solutionarii actiunii in revendicare, astfel ca drepturile partilor nu sunt prejudiciate.


Din probele administrate nu rezulta existenta unei suprapuneri intre proprietatile partilor, astfel ca nu se justifica anularea intabularii paratilor, fiind de vazut ca nici intr-un asemenea caz nu s-ar modifica limitele proprietatii reclamantului.


Linia de hotar stabilita de prima instanta consacra juridic limita prin punerea in executare a hotararii judecatoresti in baza careia actualul reclamant a fost obligat la a le preda paratilor o suprafata de teren, sustinerile sale potrivit carora ar folosi o suprafata de teren mai mica decat cea al carei proprietar este fiind contrazise de probele dosarului.


III. Impotriva acestei decizii reclamantul C.C. a declarat recurs, atat personal, cat si prin intermediul Asociatiei P.A., invederand ca este nelegala si netemeinica, deoarece:


a) Instanta a savarsit o eroare judiciara atunci cand a stabilit linia de hotar pe aliniamentul e - f - g, in acest fel incalcandu-se dreptul de proprietate al reclamantului recurent asupra terenului in suprafata de 1150 mp. Din expertizele efectuate in cauza rezulta ca dreptunghiul format intre punctele e - f - g, are suprafata de 1058 mp, fiind prejudiciat recurentul, in vreme ce paratii ocupa abuziv o suprafata de 1800 mp teren .


b) Expertiza efectuata de expertul U.E. in dosarul nr. 4046/1997 al Judecatoriei Zalau a fost incompleta, din dreptunghiul format intre punctele B - C - D - E ale planului de situatie rezultand o suprafata de 944 mp in loc de 1150 mp. De asemenea, sentinta civila nr. 930/2002 a Judecatoriei Zalau este nula, ea necorespunzand cu realitatea din teren .


c) Expertiza efectuata in dosarul nr. 4046/1997 este incompleta si pentru ca nu s-a stabilit amplasarea exacta a suprafetei de 10000 mp teren cuprinsa in titlul de proprietate al paratilor, lipsind si schita de intabulare.


d) In fapt, intre terenul in suprafata de 1150 mp ce ii apartine recurentului si acela in suprafata de 1000 mp al paratilor M. exista o suprafata disponibila de 1800 mp teren ce ii apartine statului, la aceasta concluzie ajungand si expertul A.N., a carui lucrare de expertiza, desi, completa, nu a fost luata in considerare.


Desi Primaria Zalau recunoaste ca in mod gresit s-a mentionat in titlul de proprietate emis in favoarea familiei M.A., str. P. in loc de str. R., modificarea acestui titlu nu este insa posibila decat pe calea unei actiuni in justitie.


e) Recurentul mai are de recuperat 2800 mp teren conform Legii nr. 247/2005, motiv pentru care a solicitat suspendarea actiunii in granituire, insa nu i-a fost admisa aceasta cerere . Familia M. ocupa insa abuziv suprafata de 2800 mp teren, existand si riscul de a se ajunge la trasarea a doua linii de granita intre proprietati.


IV. Paratii intimati au formulat intampinare, solicitand in principal, respingerea recursului ca inadmisibil, deoarece nu se sprijina pe motive de nelegalitate, iar in subsidiar, ca nefondat.


V. Cu privire la acest recurs, Curtea are in vedere urmatoarele:


Astfel cum bine a retinut prima instanta, confirmat apoi in apel, intre parti au existat in timp mai multe procese finalizate cu hotarari judecatoresti intrate in puterea lucrului judecat si, deci, de avut in vedere, in limitele legii, si in prezenta cauza.


Este de avut in vedere, sub acest aspect, ca prin sentinta civila nr. 5192/03 decembrie 1999 a Judecatoriei Zalau, devenita irevocabila prin respingerea apelului si a recursului, a fost respinsa actiunea inaintata de reclamantul C.C. pentru anularea titlului de proprietate nr. 41726/19838/13.04.1994 emis in favoarea lui M.A. pentru suprafata de 1 ha si 5800 mp teren .


De asemenea, prin sentinta civila nr. 930 din 21 februarie 2002 a Judecatoriei Zalau, devenita irevocabila prin respingerea apelului si a recursului, a fost admisa actiunea in revendicare promovata de actualii parati, C.C. fiind obligat a le preda reclamantilor din acel proces suprafata de 1800 mp teren inscrisa in CF nr. 7336 Zalau, nr. top 1570/2/1/5/1/2/b/2/5 si nr. top 1570/2/2/c/1.


Aceste hotarari judecatoresti nu puteau fi ignorate in prezentul proces, atat prima instanta, cat si cea de apel, statuand in mod corect ca linia de hotar dintre proprietatile partilor trebuie sa corespunda aceleia stabilite in cadrul actiunii in revendicare ce s-a admis in beneficiul actualilor parati prin sentinta civila nr. 930/2002 a Judecatoriei Zalau, sus-evocata. Altfel, s-ar ajunge la nesocotirea unei hotarari judecatoresti irevocabile si intrate in puterea lucrului judecat, ceea ce nu este ingaduit, caci s-ar tinde la inlaturarea ori cel putin modificarea celor deja stabilite.


Aceasta este ratiunea pentru care nu s-ar putea proceda, in procesul de fata, nici la analiza corectitudinii expertizei efectuate de expertul U.E. in anterioara actiune in revendicare, dupa cum nu s-ar putea trece nici la reanalizarea legalitatii si temeiniciei sentintei civile nr. 930/2002 a Judecatoriei Zalau, cercetandu-se daca suprafata de teren aferenta perimetrului B - C - D - E are sau nu o suprafata conforma cu ceea ce recurentul C.C. apreciaza ca ar corespunde dreptului sau de proprietate socotit in integralitatea sa.


Dintr-o asemenea perspectiva, nu pot fi primite nici sustinerile recurentului privitoare la nelegalitatea sentintei civile nr. 930/2002 a Judecatoriei Zalau ori la caracterul incomplet al expertizei topografice efectuate in acel proces, caci s-ar tinde la rejudecarea unui proces solutionat pe fondul sau printr-o hotarare irevocabila.


In ce priveste aspectele privitoare la amplasarea concreta, cu determinarea limitelor ei exacte, a suprafetei de 10000 mp teren cuprinsa in titlul de proprietate al paratilor, acestea sunt chestiuni de fapt, dependente de aprecierea probelor, astfel ca prezenta instanta nu ar putea, in cadrul unui recurs intemeiat pe prevederile art. 304 C.pr.civ., sa treaca la cercetarea lor, Curtea putand analiza doar chestiuni de nelegalitate, iar nu si de netemeinicie.


Tot astfel trebuie privite si sustinerile potrivit carora una dintre limitele suprafetei de 1000 mp ar fi strada Romana, din greseala mentionandu-se in titlul de proprietate strada Porolissum.


In ce priveste corectitudinea mentiunilor continute in titlul de proprietate al paratilor, atata vreme cat acesta nu a fost anulat ori modificat in conditiile legii, el trebuie prezumat valabil juridic si, deci, producator de efecte, constituind pentru parati o dovada a dreptului de proprietate asupra terenurilor aratate in cuprinsul sau.


Daca in viitor recurentul va dobandi, in baza Legii nr. 247/2005, dreptul de proprietate asupra unei noi suprafete de teren, se vor analiza la acel moment implicatiile asupra situatiei juridice a partilor.


In raport de cele ce preced, recursul se va respinge in baza art. 312 raportat la art. 304 C.pr.civ., instantele hotarand cu interpretarea si aplicarea corecta a legii.


In baza art. 274 C.pr.civ., va fi obligat recurentul la a-i plati intimatei B.E. suma de 1.000 lei cheltuieli de judecata in recurs, reprezentand onorariu avocatial

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 343 din data 27.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Zalau    Legea 247/2005    Expertiza tehnica judiciara    Legea 7/1996    Tribunalul Salaj    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Proprietar    Linie de hotar    Granituire    Revendicare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro