Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare dispozitie de imputare

Anulare dispozitie de imputare

  Publicat: 06 Nov 2012       9115 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prin sentinta civila nr. 101/31.01.2012, a Tribunalului Bistrita-Nasaud s-a admis actiunea formulata de reclamanta S.O. in contradictoriu cu paratii PRIMARUL COMUNEI SIEUT si COMUNA SIEUT prin primar, si in consecinta, s-a anulat, ca nelegal actul administrativ Dispozitia nr.7 din 4.02.2011 emisa de paratul Primarul comunei Sieut in ceea ce o priveste pe reclamanta; au fost obligati paratii in solidar sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 400 lei.
Tribunalul Bistrita-Nasaud a apreciat ca dispozitia de imputare trebuia sa indeplineasca conditiile specifice de fond si forma ale actului administrativ individual, sa arate temeiul legal si factual al emiterii actului, sa individualizeze suma de plata precum si functionarul public caruia trebuia sa i se impute.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si


Dispozitia de imputare contestata mentioneaza ca se imputa sumele acordate nelegal care au fost constatate de camera de Conturi a jud.Bistrita-Nasaud. In conditiile in care procesul verbal si decizia care au stat la baza emiterii dispozitieia tacate nu i-au fost comunicate reclamantului si deci, nu ii sunt opozabile in anexa la dispozitia de imputare trebuiau individualizate sumele platite nelegal atat ca si natura cat si ca si cuantum.


Prin urmare, instanta de fond in conformitate cu art.85 si 109 din Legea 188/1999 raportat la art.18 din Legea 554/2004 a dispus anularea dispozitiei de imputare.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Comuna Sieut si Primarul comunei Sieut solicitand modificarea in totalitate a sentintei cu consecinta respingerii cererii formulata de reclamanta S.O.. In cazul de fata, apreciaza recurentul nu se imputa vreo paguba patrimoniala nefiind vorba de daune cauzate angajatorului de catre angajat si se doreste recuperarea unor sume de bani acordate initial in mod nelegal, iar suma nedatorata are la baza constatarile facute de Curtea de Conturi .


Intimata S.O. a depus intampinare solicitand in principal constatarea nulitatii recursului dat fiind incidenta prevederilor art.302/1 lit.c si ale art.303 alin.1 si 306 alin.1 C.proc.civ., iar in subsidiar respingerea recursului ca nefondat cu cheltuieli de judecata .


Se sustine ca recursul nu este motivat deoarece recurentii s-au raportat prin criticile aduse la o cu totul alta sentinta iar in ceea ce priveste motivele de recurs, recurenta nu a motivat recursul prin declaratia sa. Pe fondul recursului se sustine ca acordul colectiv a dobandit putere de lege, nu s-a constatat nulitatea clauzelor contractuale si de altfel atributiile Curtii de Conturi nu se circumscriu la a declara modul unilateral ca acte juridice incheiate de terte persoane .


Dispozitia atacata nu are exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca un titlu executor si nu contine elementele necesare pentru a se putea efectua un control judecatoresc eficace.


In ceea ce priveste exceptia nulitatii recursului, aceasta a fost respinsa in sedinta publica din 3 mai 2012.


Asupra recursului, Curtea va retine urmatoarele:


Sub aspectul criticilor deduse de catre recurenta, Curtea constata ca aspectele semnalate si retinute de catre instanta de fond nu au fost atacate de reclamant nici pe cale directa prin intentarea unui contencios de legalitate impotriva deciziei Curtii de Conturi si nici pe calea prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 in litigiul pendinte.


Astfel, premisa emiterii actului administrativ in cauza pendinte este data de retinerea incidentei art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, conform acestui text legal, in situatiile in care organele de audit extern ale Curtii de Conturi constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, comunica conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de fapt iar stabilirea intinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia devin obligatie a conducerii entitatii auditate.


Asa fiind, in aplicarea acestor dispozitii legale si cu trimitere la dispozitiile art. 84 alin. 1 lit. b din Legea privind Statutul functionarilor publici, conducatorul entitatii auditate este obligat sa emita decizie de imputare prin care sa stabileasca in concret suma de recuperat de la functionarul public care prin premisa a beneficiat necuvenit de sumele stabilite pe calea controlului si care au fost acordate fara temei legal.


Din aceasta perspectiva, Curtea nu poate retine ca motiv de nelegalitate a actului administrativ de imputare aspectul formal retinut de instanta de fond, respectiv acela al emiterii unei act colectiv de imputare pentru mai multi functionari nu are relevanta de vreme ce din Anexa nr. 1 rezulta in mod foarte clar suma imputata.


Imprejurarea ca actele premergatoare emiterii dispozitiei de imputare nu au fost comunicate reclamantei nu conduce la retinerea nelegalitatii acesteia caci reclamantul, in calitate de tert fata de aceste acte administrative, are la indemana posibilitatea de a le contesta fie pe calea prevazuta la art. 4 din Legea contenciosului administrativ fie pe calea prevazuta la art. 1 alin. 1 si 2 coroborat cu art. 8 alin. 1 din aceeasi lege.


Pe cale de consecinta, din aceasta perspectiva conducerea unitatii auditate, in ipoteza in care actul de control nu este atacat sau anulat, ii ramane conform art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 doar obligatia de a stabili intinderea prejudiciului si persoana raspunzatoare recurgand la mijloacele legale pentru recuperarea acestuia.


Dincolo de aceste consideratii, Curtea observa ca apararile reclamantei conform carora sumele de bani de care a beneficiat acesta nu s-au datorat deoarece contractul colectiv de munca ori acordul colectiv din cadrul unitatilor publice prin care se stabilesc drepturi salariale nu pot infrange dispozitiile legale, acestea fiind unica baza legala de stabilire a indemnizatiei si a celorlalte drepturi de natura salariala, Curtea retine ca aceste aparari sunt neintemeiate.


Imprejurarea ca printr-un acord colectiv de munca se stabilesc pe baza de negociere alte drepturi de natura salariala ori se majoreaza drepturile in afara ori peste limitele prevazute de lege nu pot fi opuse cu succes tertilor, si in principal organelor de control administrativ extern de audit financiar. In acelasi timp si pe baza aceleasi ratiuni o atare conventie nu poate fi opusa cu succes nici instantei judecatoresti.


Din aceasta perspectiva, Curtea retine ca sentinta atacata este legala si temeinica, instanta de fond aplicand si interpretand corect dispozitiile legale pertinente incidente in materie.


Fata de cele ce preceda, Curtea aplicarea art. 109 din Legea nr. 188/1999 rap. la art. 20 alin. 3 din legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 C.pr.civ. va admite recursul declarat de COMUNA SIEUT si PRIMARUL COMUNEI SIEUT impotriva sentintei civile nr. 101 din 31.01.2012, a Tribunalului Bistrita-Nasaud, pe care o va modifica in sensul ca va respinge cererea reclamantei S.O.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 3451 din data 03.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Legea 94/1992    Legea 188/1999    Legea 554/2004    Angajator    Drepturi salariale    Angajat    Salariat    Salariu    Titlu executoriuComentează: Anulare dispozitie de imputare
Alte Speţe

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cazurile in care poate opera modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 785

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contestarea cuantumului sumei acordata in cazul exproprierii. Stabilirea unui alt regim juridic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.44 din 20 ianuarie 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Respingerea actiunii principale si a cererii de chemare in garantie formulata de parat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 526 din 10 martie 2016

Contract de asociere in participatiune.Inexistenta unei cote de participare a partilor la beneficii si pierderi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 874 din 17 mai 2016Articole Juridice

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Calea de atac impotriva incheierilor prin care sunt admise cererile de investire cu formula executorie a cambiilor si biletelor la ordin.
Sursa: CSM

Pensie de intretinere. In lipsa calitatii de angajat al paratului, care este venitul in functie de care se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sursa: CSM

Pensionar de invaliditate de gradul III. Tipul contractului de munca
Sursa: CSM