Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Respingere cerere de deschidere a procedurii simplificare a insolventei

Respingere cerere de deschidere a procedurii simplificare a insolventei

  Publicat: 06 Nov 2012       4598 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Prin sentinta civila nr.7018 din 156.12.2011 a Tribunalului Maramures s-a respins cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei SC B.M. SRL, prin lichidator P.I. I.P.U.R.L.
Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca prin sentinta nr. 4964 din 04.12.2006 pronuntata in dosarul Tribunalului Maramures s-a dispus dizolvarea SC B.M. SRL in temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata.
Societatea a fost deci dizolvata intrucat nu a depus pana la expirarea termenelor legale situatiile financiare anuale, demarandu-se astfel procedura de dizolvare si subsecvent cea de lichidare voluntara potrivit alin.6 din Legea nr. 31/1990 republicata.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Unicul temei al cererii de deschidere a procedurii simplificate de insolventa invocat de catre lichidator il constituie esecul demersurilor la care a recurs pentru a intra in posesia actelor constitutive, a actelor contabile si a bunurilor societati si pentru a lua legatura cu reprezentantii societatii,elemente care ar atrage incidenta cazului de deschidere a procedurii reglementat de art.3 pct.25 si art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006.


Potrivit art.260 alin4 din Legea nr. 31/1990 ``In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului``.


Lichidatorul nu a invocat si cu atat mai putin nu a dovedit starea de insolventa a SC B.M. SRL prin care potrivit art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006 se intelege ``acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile``.


Astfel, din adresa comunicata de fisc a rezultat ca debitoarea nu figureaza cu obligatii fiscale in evidentele organului fiscal.


Deschiderea procedurii simplificate de insolventa in temeiul art.270 indice 1 din Legea nr. 31/1990 care stabileste ca in cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei ,supunand acestei proceduri si societatile comerciale cu privire la care s-a dispus dizolvarea, nu contine dispozitii derogatorii pentru aceste societati.


In consecinta raman supuse conditiilor legale generale prevazute de Legea nr.85/2006 si anume:1) debitorul sa faca parte din categoriile enumerate in art.1 alin.1 si 2 din Legea nr.85/2006;2)existenta unei creante certe,lichide si exigibile de mai mult de 90 de zile;3)lipsa/insuficienta disponibilitatilor banesti pentru stingerea creantei, ultima conditie care defineste insasi insolventa si care este esentiala asa cum reiese din ansamblul reglementarii cuprinse de Legea nr.85/2006.


Aceste conditii trebuie intrunite cumulativ indiferent de titularul cererii avand ca obiect deschiderea procedurii si cu atat mai mult in cazul in care cererea este formulata de catre lichidator potrivit art.260 alin4 din Legea nr. 31/1990, text de lege care face trimitere expresa ``indeplinirea conditiilor pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa``.


Aceste sunt considerentele pentru care s-a respins cererea lichidatorului care nu a invocat si nici nu a dovedit starea de insolventa si implicit calitatea de debitor a SC B.M. SRL.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs P.I. I.P.U.R.L. in calitate de lichidator al debitoarei SC B.M. SRL solicitand admiterea recursului si pe cale de consecinta, modificarea sentintei recurate si rejudecand cauza, admiterea cererii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului impotriva debitoarei SC B.M. SRL.


In motivele de recurs se arata ca instanta de fond a retinut faptul ca lichidatorul judiciar nu a dovedit starea de insolventa a SC B.M. SRL prin care, potrivit art.3 din Legea 85/2006, se intelege "acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.


Pentru a dovedi starea de insolventa a unei societati se impune a se cunoaste aspectul financiar al acesteia, pe de-o parte si creanta pe care nu are capacitatea de a o acoperi.


Mentioneaza faptul ca lichidatorul judiciar a notificat debitoarea la sediul declarat, insa demersurile de a intra in posesia documentelor contabile si a listelor prevazute de art.28 din Legea 85/2006, au ramas fara rezultat. In aceste conditii, lichidatorul judiciar nu se poate pronunta asupra existentei unei creante sau a cuantumului acesteia si a capacitatii, respectiv, incapacitatii debitoarei de a o achita.


Considera ca este esential insa, a se retine ca, prin respingerea cererii introductive de deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei, nu s-a stabilit, aspectul care primeaza, ca nu exista creante . Inexistenta creantei bugetare nu atrage, implicit lipsa unei alte categorii de creante . Deschiderea procedurii ar implica, pe langa notificarile catre creditorii bugetari, notificarea creditorilor-furnizori de utilitati, notificarea in ziar si notificarea prin Buletinul procedurilor de insolventa, deci, o serie d emodalitati de identificare a unor posibili creditori.


Fata de cele mentionate, avand in vedere prevederile art.1 alin.2 lit.e si ale art.3 pct.1, pct.25 din Legea 85/2006 modificata, considera ca cererea de deschidere a procedurii simplificate a falimentului impotriva acesteia, este intemeiata.


Analizand recursul declarat Curtea retine urmatoarele:


Lichidatorul judiciar P.I. I.P.U.R.L. prin cererea inregistrata a solicitat admiterea cererii de deschidere a procedurii simplificate si intrarea in faliment impotriva debitoarei SC B.M. SRL.


In motivarea cererii se arata SC B.M. SRL, a fost dizolvata de drept potrivit art. 237 aliniatul 1 litera b din Legea nr. 31/1990, iar prin incheierea nr.7963 din 15.11.2007 s-a numit lichidatorul judiciar P.I. I.P.U.R.L.


De la data numirii, lichidatorul a facut demersurile necesare pentru intrarea in posesia actelor constitutive si a actelor contabile ale societatii comerciale, demersuri ramase fara rezultat datorita faptului ca administratorul statutar nu a putut fi gasit, iar sediul societatii comerciale nu este la adresa din registrul comertului. In lipsa actelor contabile, nu au putut fi identificati posibilii creditori ai societatii debitoare.


Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, iar insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori.


Potrivit art. 379 alin. 3 si 4 C.pr.civ., creanta certa este creanta a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul si este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta (a€¦).


Curtea observa ca in speta recurenta nu a facut dovada existentei unei creante certe si exigibile a carei neplata sa justifice sustinerea unei insolvente prezumate sau iminente a debitoarei.


Dupa cum corect a retinut judecatorul sindic, lichidatorul debitoarei nu a depus inscrisuri care sa confirme existenta unor creante ce sa indeplineasca cerintele art.379 C.pr.civ. astfel ca in mod corect a respins cererea formulata.


Mai mult, afirmarea unor creante ale debitoarei nu pot justifica starea de insolventa a debitoarei astfel cum este ea definita prin art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.


Sustinerile recurentei referitoare la identificarea ipoteticilor creditori ulterior deschiderii procedurii confirma in fapt cele retinute de judecatorul sindic ca la data inregistrarii cererii de deschidere a procedurii nu exista inregistrate creante intr-un cuantum care sa justifice starea de insolventa care sa determine deschiderea procedurii distinct valoarea prag indicata.


Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de catre recurenta ca fiind nefondat iar in temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea nr.85/2006 il va respinge si va mentine in intregime hotararea recurata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 4047 din data 18.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Insolventa    Legea 31/1990    Tribunalul Maramures    Faliment    Datorie certa    Datorie exigibila    Debitor    Creditor    Datorie lichida    Legea 85/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 – Tribunalul Iasi

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim